Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

BA (Hons) Fashion Management with Marketing (Top-up)

Siktar du på en chefsbefattning eller annan nyckelroll i modevärlden? Vill du lära dig om strategier och utveckling, vilken betydelse varumärken har och hur e-handeln förändrar modeindustrin i grunden? Vill du uppnå en universitetsexamen inom mode? Denna både akademiska och praktiska “top-up” är lämplig för dig som redan arbetar i branschen men den passar också dig som siktar på en framtida karriär inom mode. Med FEIFLEX kan studierna ske var du än befinner dig. Utbildningen ges i samarbete med det brittiska universitetet Solent University.

Nästa kursstart
6 september 2021
Omfattning

1 års heltidsstudier eller 2 års deltidsstudier

Översikt

Bakgrund

FEI i samarbete med Solent University, ett brittiskt universitet beläget i Southampton på den engelska sydkusten, erbjuder en unik utbildning för dig som har en YH-examen omfattande minst två års studier eller motsvarande. Utbildningen ger således en ‘top-up’-examen för den som redan har relevanta eftergymnasiala studier som grund.

Denna utbildning erbjuds vid Solent University och samlar då studenter från många olika länder. Nu kan du gå samma utbildning via FEIFLEX – vår marknadsledande hybridmodell för nätbaserade studier. Som student är du inskriven vid Solent University, vilket innebär samma studie- och examinationskrav som om du hade bedrivit studier på plats i England.

För vem – studiebakgrund

Utbildningen vänder sig till en bred målgrupp. Grundkravet avseende tidigare studier är att du ska ha antingen:

 • en YH-examen omfattande minst två år (400 YH-poäng) eller
 • högskolestudier omfattande minst 120 högskolepoäng

 

Dina tidigare studier kan ha varit inriktade på mode (exempelvis inköp) men annan ämnesbakgrund fungerar också, till exempel företagsekonomi, marknadsföring/försäljning, inköp, kommunikation, eller annan relevant teoretisk bas.

Du bygger på din tidigare studier och får den specialkompetens som krävs för en roll med ansvar i modeföretag. Chef, marknadsförare, projektledare, kommunikatör, konsult, olika digitala befattningar och butikschef är exempel på yrkesroller som utbildningen kan leda till.

För vem – praktisk erfarenhet

Praktisk erfarenhet från modesektorn är inget krav men vi välkomnar särskilt sökande med branscherfarenhet. Utbildningen är en bra möjlighet till kompetensutveckling för den som är yrkesverksam; om studierna bedrivs på deltid går det utmärkt att kombinera med heltidsarbete.
Utbildningen är också relevant för dig som har praktisk erfarenhet inom andra områden och som är intresserade av en karriär inom modesektorn.

Heltidsstudier

 • Utbildningen omfattas av två terminer under ett års tid.
 • Lektionerna genomförs på dag- och kvällstid, två till tre gånger i veckan.
 • Två kurser läses samtidigt, parallellt med varandra.
 • Heltidsstudier innefattar upp till 40 timmar i veckan inklusive lektionstid samt själv- och gruppstudier.
 • Du är berättigad till studiemedel från CSN för utlandsstudier eftersom du är inskriven vid Solent University. Studiemedel från CSN kan omfatta bidrag, lån och merkostnadslån. Läs mer på CSN.

Deltidsstudier

 • Utbildningen omfattas av fyra terminer under två års tid.
 • Lektionerna genomförs på kvällstid, en till två gånger i veckan.
 • Du läser en kurs i taget.
 • Deltidsstudier innefattar cirka 20 timmar i veckan inklusive lektionstid samt själv- och gruppstudier, vilket ger dig möjligheten att arbeta parallellt med studierna.
 • Du är berättigad till studiemedel från CSN för utlandsstudier eftersom du är inskriven vid Solent University. Studiemedel från CSN kan omfatta bidrag, lån och merkostnadslån. Notera att din inkomst påverkar nivån på studiemedel. Läs mer på CSN.

Akademisk utbildning med praktiska inslag

I utbildningen kombineras akademisk förankring med praktisk tillämpning. Studierna, som omfattar ett år på heltid eller två år på deltid parallellt med arbetet, leder till akademisk examen vid FEI:s brittiska partneruniversitet Solent University. De praktiska inslagen syftar till att ge dig verktyg som du kan använda direkt i din yrkesroll. Undervisningsspråket är engelska.

Relevant innehåll för både detaljhandel och e-handel

Utbildningens innehåll speglar den senaste utvecklingen i modebranschen och innehåller delkurser som ger kunskaper som är relevanta inom digital handel såväl som detaljhandel i butik. I kurserna behandlas frågeställningar i både operativa och strategiska perspektiv. Examensarbetet (Project and Dissertation) utgör en viktig och omfattande del av utbildningen.

Fyra kurser är obligatoriska:

 • Ecommerce for Fashion, 10 ECTS
 • Contemporary Digital Marketing Strategies, 10 ECTS
 • Research Methods, 5 ECTS
 • Dissertation and Practice Project, 15 ECTS

 

Därutöver väljer du två av de fyra nedan. Basera ditt val på intresse och vad som passar din nuvarande eller framtida arbetssituation bäst:

 • Brand Development and Communication Strategies, 10 ECTS*
 • Management of the Retail Environment, 10 ETCS*
 • Buying and Merchandising, 10 ECTS*
 • Fashion Sustainability and CSR, 10 ECTS*

 

* Välj 2 av 4 kurser

Solent University

FEI:s samarbetspartner Solent University är ett modernt universitet med över 10 000 studenter. Detta lärosäte grundades redan 1856, är statligt och icke vinstdrivande, det är av vikt både när det gäller seriositet och acceptans. Solent har examinationsrätt upp till doktorsgrad och framstående forskning inom en rad områden.

Solents utbud är i hög grad utformat i samarbete med näringsliv och arbetsmarknad. Fokus är på industry focus, ett arbetsintegrerat förhållningssätt som sätter akademiska studier i ett professionellt kontext. En examen från Solent ger relevanta kunskaper och en skjuts i karriären. Det är således en profil som väl överensstämmer med de tankar som ligger till grund för yrkeshögskoleutbildning i Sverige.

Solent är, som många andra brittiska universitet, mycket internationellt. FEI och Solent har kommit överens om en stor gemensam satsning för att göra samarbetet mer känt, både i Sverige och internationellt.

Samarbetet

Samarbetet mellan FEI och Solent kännetecknas av en gemensam värdegrund avseende utbildningsfilosofi, kvalitetstänkande och seriositet. Andra samarbetsprojekt inkluderar Masterprogram för svenska chefer.

FEI och Solent University har ingått en överenskommelse som innebär att Solent tillgodoräknar examina omfattande minst två års studier på relevanta YH- och KY-utbildningar som motsvarande två års studier vid Solent. Denna överenskommelse har sin grund i ramverket EQF – the European Qualifications Framework. EQF syftar bland annat till att göra det enklare för medborgarna att studera och söka jobb i de olika medlemsländerna.

Examen

Utbildningen i kombination med dina tidigare YH- eller högskolestudier leder till en brittisk universitetsexamen på kandidatnivå: Bachelor of Arts (Honours) Fashion Management with Marketing.

Notera att du om du redan har en treårig kandidatexamen (180 hp) från högskola eller universitet i Sverige kommer 120 hp av dessa tillgodoräknas i ovanstående examen. Du erhåller således ytterligare en kandidatexamen.

Lärare

FEI har rekryterat en mycket kvalificerad lärarkår som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga. Lärarna har oftast sin bas på svenska eller brittiska universitet men praktiker som är verksamma i företag och branschorganisationer bidrar också i utbildningen.

Stockholm, London, Alicante eller online via FEIFLEX

Utbildningen genomförs i FEI:s klassrum i Stockholm, London och Alicante i Spanien, men den kan också läsas på distans. Det innebär att en deltagare vid varje enskilt lektionstillfälle kan välja att närvara i något av FEI:s klassrum eller medverka i undervisningen online i realtid. Läs mer om hur FEIFLEX fungerar.

Efter utbildningen

Utbildningens mål är att ge dig en plattform för att utvecklas i din karriär inom modesektorn. Kunskaperna som du får utgår i de flesta fall i ett chefsperspektiv. Du lär dig ett förhållningssätt och utvecklar färdigheter som du har nytta av i en framtida roll som ledare.

Utbildningen leder till en formell universitetsexamen. En sådan examen har högt meritvärde om du är aktuell för ett nytt jobb eller en befordran. Det är också en bekräftelse på att du har kunskapsdjup, kapacitet och intellektuell förmåga att anta utmaningar och svårare arbetsuppgifter i din karriär.

En bachelorexamen ger också möjligheter till fortsatta studier på Masternivå. Du har många alternativ att studera vidare.

Kursinnehåll

 • Contemporary Digital Marketing Strategies, 10 ECTS
 • Research Methods, 5 ECTS
 • Ecommerce for Fashion, 10 ECTS
 • Brand Development and Communication Strategies, 10 ECTS*
 • Management of the Retail Environment, 10 ETCS*
 • Buying and Merchandising, 10 ECTS*
 • Fashion Sustainability and CSR 10 ECTS*
 • Dissertation or Practice Project, 15 ECTS

* Välj 2 av 4 kurser

 

Contemporary Digital Marketing Strategies, 10 ECTS

Unit description

The aim of this unit is to support students in developing their understanding of the ever-evolving and dynamic digital fashion landscape. Methods to research and analyse the macro and micro environments will be reviewed and used to identify how fashion brands are developing a digital vision, business objectives and strategic recommendations for their organisations. The unit will provide insights on how leading fashion businesses are building digital marketing capabilities into their strategic marketing planning.

The unit will build awareness of the challenges and opportunities within the digital environment and outline the skills and tools required to develop effective digital marketing strategies. The adaptability and flexibility of digital marketing will also be considered to understand how this allows fashion brands to develop agile marketing that can be easily adapted to reflect changing consumer needs.

The importance of effective digital monitoring and measurement, to continually improve the effectiveness of campaign performance, will be reviewed and the unit will also explore how to evaluate the key factors involved with the implementation, measurement, and evaluation of successful campaigns.

Learning outcomes

On successful completion of the unit, students should be able to:

Knowledge and Understanding

 • K1 – Demonstrate an understanding of the strategic planning behind a direct/digital marketing campaign.
 • K2 – Demonstrate a fundamental understanding of the role of direct & digital marketing in the marketing/communications mix.

 

Cognitive Skills

 • C1 – Demonstrate the ability to analyse and evaluate the direct/digital marketing needs of an organisation and subsequently formulate strategic solutions.
 • C2 – Critically evaluate a range of digital campaign tools to specific case studies or scenarios.

 

Practical and Professional Skills

 • P1 – Produce a business report outlining strategic recommendations with regard to digital marketing.
 • P2 – Plan a digital marketing campaign.
 • P3 – Design and write an online marketing digital marketing report to include measurement and monitoring elements.

 

Transferable and Key Skills

 • T1 – Determine and achieve agreed personal objectives with minimal guidance and accept responsibility for outcomes.

Areas of study

This unit will cover the importance of digital marketing strategies in the fashion industry. It will review the role of digital marketing communications for today’s online, connected world and explain the principles of digital marketing campaigns. The unit will review the various hardware and software online available to marketers. The impact of legislation, regulations, and codes of practice and their impact on digital marketing will also be addressed. And the metrics used to evaluate digital campaigns will be explored.

It will consider the importance of identifying online customers (acquisition, retention, and loyalty) online consumer power, the online consumer experience, how online campaigns might offer marketers more creative opportunities through integrated campaigns across multiple channels.

The content of this unit will include;

 • Digital disruption of the fashion industry
 • Introduction to digital and online marketing
 • Digital marketing strategy and planning
 • Digital marketing – the scope and potential of new media
 • Multi-media channels and campaign integration
 • Digital storytelling
 • Customer retention, acquisition and loyalty
 • Creative strategy
 • Campaign measurement and evaluation
 • Digital marketing and the law

Learning and teaching strategy

This unit will be taught via interactive tutorials and practical work. Activities and discussion sessions will be used to provide a conceptual framework for the material covered. These will be integrated during the seminar sessions with case studies, scenarios and practical problem-solving exercises. Students will identify a fashion campaign to work on which may be a busness they work for, or an organisation students aspire to work for. Students will develop a range of transferable skills including project management, time management and strategic planning skills.

Assessment strategy

There will be a number of opportunities to receive formative feedback through self- assessment, peer review and tutorials. Feedback will help students to improve and develop their work before the final submission.

Students will submit an online portfolio in which they address the topic areas they have researched during the unit. The contents of the portfolio represent the students’ response to a fashion issue they have identified that would be improved through the development of a stronger digital marketing strategy and implementation of a multi-media integrated marketing campaign.

The assessment strategy for this unit is aimed at developing the students’ understanding of digital marketing by providing the opportunity for all students to gain hands-on experience in researching and analysing a fashion brand and then designing a digital marketing strategy and campaign plan.

Assesssment

AE1 weighting: 100%

 • Assessment type: Portfolio
 • Length/duration: 3 000 words
 • Online submission: Yes
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

Re-assessment arrangements

Students referred in AE1 will be required to revise and resubmit their original assessment in the light of tutor feedback.

Research Methods, 5 ECTS

Unit description

The Research Methods unit prepares students for their dissertation or practice project by equipping them with the skills and knowledge necessary to define a research project, select a methodological approach, and investigate a key research topic utilising secondary and primary research that is not only academically rigorous but also appropriate to their specialised practice discipline. As preparation for the research culminating in the dissertation or practice project, this unit will require students to undertake a number of tasks related to their subject area and the chosen research problem. These include formulating a research question which they can address in either a dissertation or practice project, supported by a detailed research plan, which they can then reflect on as part of the assessment for this unit.

Learning outcomes

On successful completion of the unit, students should be able to:

Knowledge, understanding and cognitive skills

 • Deploy systematic and in-depth understanding of the research methods and methodologies relevant for their subject specialism, and demonstrate the ability to apply them within this area.
 • Engage effectively with ideas and practices at the forefront of the subject specialism and explore the boundaries between existing knowledge, or current practice, and potential developments.
 • Independently and critically synthesis, analyse and evaluate sources of information and data that include aspects of new knowledge or cutting-edge practice.

 

Real world skills

 • Display expertise and autonomy in conducting a variety of specialised research tasks and present them to a professional level, with academic rigour.
 • Work autonomously and self-critically, with the support and guidance of an experienced tutor, reflectively evaluating own performance through awareness of academic requirements and expectations.
 • Engage confidently and competently in academic and professional communication with others, including communicating the results of research to peers and tutors.

Areas of study

The unit allows students to perform academic research in their chosen area of the fashion industry, alongside overarching discussions about the nature and uses of such research. It will provide an introduction to dissertation level research methods and specific methodologies relevant for the fashion industry. Issues to be covered include:

 • Setting research questions for projects and dissertations
 • Methodological approaches
 • Primary and secondary research and validity of sources
 • Core research techniques: Qualitative & Quantitative
 • Specialist research techniques: Qualitative and Quantitative
 • Understanding causation, correlation and data relationships as research evidence
 • Presenting research data professionally
 • Convergence of research across traditional disciplines

Learning and teaching strategy

This unit delivers research theory and methods, which the students are required to explore with reference to their own dissertation/practice project. Students will be expected to undertake a great deal of individual research on their proposed dissertation/practice project in order to come up with a research plan relevant to this. Individual tutorials will be arranged between students and their supervisor in preparation for their proposal and dissertation or practice project. These sessions will be used as a vehicle for personal learning through sharing information/knowledge, collaborative reflections and feedback opportunities.

Assessment strategy

This unit contains one formal assessment element, which allows students to demonstrate the learning outcomes for this unit.  This assessment can also be used as a formative opportunity for part of the final Dissertation or Practice Project.

Assesssment

AE1 weighting: 100%

 • Assessment type: Dissertation or Practice Project Proposal
 • Length/duration: 2 000 words

Re-assessment arrangements

The referral/deferral submission for all elements will take the same format as the original assessment task but students will be expected to add to or amend work taking into account previous feedback. In addition students should submit a 400 word evaluative statement detailing any changes they have made.

Dissertation or Practice Project, 15 ECTS

Unit description

The Dissertation or Practice Project is where students will design, execute and present an individually demanding piece of work that deploys a systematic and in-depth understanding of the skills and debates relevant to their particular discipline of study and highly appropriate to the student’s choice of career. The proposal, submitted as a summative assessment element for the Research Methods unit, will form the template for the project.

The Dissertation or Practice Project can take a number of different forms depending on the discipline of the study investigated by the student. In each case, the student will be expected to present a professionally written and creative piece of work that critically synthesises approaches and methodologies within the discipline and demonstrates initiative and autonomy in its execution.

The intention of the Dissertation or Practice Project is to create industry relevant solutions depicted in a variety of creative formats as appropriate to the project.  Students will have the opportunity to portray clear integration of research and the development journey in the output, while evidencing a reflection of personal and professional development during the project.

Learning outcomes

On successful completion of the unit, students should be able to:

Knowledge, understanding and cognitive skills

 • Engage effectively with ideas, practices and methods at the forefront of the subject or profession and explore the boundaries of existing knowledge or current practice and potential developments.
 • Demonstrate initiative in designing approaches and methodologies to address complex problems, both abstract and practical, and show some originality in the solutions or conclusions reached and their justification.
 • Independently and critically synthesise, analyse and evaluate complex information, ideas, data or propositions that may be incomplete or contradictory and that include aspects of new knowledge or cutting-edge practice.

 

Real-World Skills

 • Display expertise and autonomy in conducting advanced and specialised practical, technical, creative, work-based or research tasks to a professional level.
 • Engage confidently and competently in academic and professional communication with others, including communicating the results of research or professional practice innovations to peers.
 • Ability to work autonomously and self-critically, reflectively evaluating own performance and that of others through awareness of professional requirements and expectations.

Areas of study

Students will be encouraged to investigate their own fields of interest and postgraduate employment aspirations in order to provide a possible direction for their final dissertation or practice project. Thorough and broad research based activities will have been carried out in the Research Methods unit in order to inform the direction and content of the project.  Students will have been advised on areas for potential investigation by their tutors throughout the Research Methods unit and Course tutors will, through tutorials in this unit, pose relevant questions in order to ensure that the dissertation or practice project has a suitable subject and content for a piece of work of this importance.

Learning and teaching strategy

The Research Methods unit will provide the methodological foundation for the Dissertation or Practice Project unit as well as ensuring that each student has secured a viable project proposal. The focus and likely content of the Dissertation or Practice Project will already have been established in the proposal submitted for the Research Methods unit but nevertheless tutors will ensure that the scope and trajectory of the Dissertation or Practice Project remains appropriate and manageable.

The Dissertation or Practice Project is a test of student resourcefulness and as such, students are encouraged to independently gather information from a wide range of sources that are appropriate. Students will be expected to engage with lectures, tutorials and seminars, as well as to consult with industry experts relevant to their specific project.

Tutorials and critiques will be used to monitor progress and development and to identify areas requiring additional or remedial attention. Key reviews will form a framework for progression through the stages of research, development and realisation. Knowledge and understanding will be further developed by the exploration within the project of the opportunities and constraints.

Intellectual skills will be exercised through the problem solving nature of the Dissertation or Practice Project and through the integration of complex fashion business and marketing material. Evaluation and application of research will be monitored at critiques. Practical skills will be developed through the generation of a professional output.  Transferable skills are demonstrated through the orchestration and management of a complex and integrative piece of work, which communicates at all levels persuasively.

Assessment strategy

Formative Assessment:

 • In week 8, students will deliver a ‘work in progress’ presentation that will focus on the work undertaken since the submission of the proposal in the Research Methods unit.
  Additionally, students will communicate with their supervisor/tutor on a regular basis for formative feedback during the entire project period. This will form a discursive approach to encourage the development of the work.

 

Summative Assessment:

 • AE1 – the “appropriate” final form of the Dissertation/Practice Project is decided through negotiation between the student and the Project supervisor and is determined by the nature of the work undertaken. There are two formal pathways that students can follow:a) The Dissertation Project
  The Dissertation is defined as a written piece of academic work that is researched, written and presented to evidence both in-depth understanding of existing knowledge and the origination of new knowledge within a specialised subject area. The format, length and presentation standards of the Dissertation must clearly and adequately reflect the amount of time devoted to research and preparation. Dissertations will normally be within 8,000 (min) and 12,000 words (max).b) The Practice Project
  The Practice Project is defined as the development of a substantial research informed creative output accompanied by a portfolio of detailed development including a 3,000 word analytical report. The final form of any Practice Project will be negotiated with the project supervisor. The format, length and presentation standards of the Practice Project must clearly and adequately reflect the amount of time devoted to research and preparation. The 3,000 word analytical report should provide a critical framework for the piece.

Summative assessment details

AE1 weighting: 50%

 • Assessment type: Dissertation or Practice Project
 • Length/duration: See guidance for each piece of work
 • Online submission: Yes
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

Re-assessment arrangements

Students who fail AE1 will be asked to re-submit their Dissertation/Practice Project after having been given guidance on specific areas for improvement in the light of the original submission. Students must also reflect on how and why previous shortcomings have been addressed.

Ecommerce for Fashion, 10 ECTS

Unit description

By the end of 2018, according to a Deloitte report, e-commerce accounted for 20% of all retail sales. Although the majority of sales still take place in-store, they recognised the bulk of growth is coming from online. Similarly, McKinsey identified that e-commerce has enabled luxury fashion brands to become more accessible globally and this has also generated significant sales growth. In this unit a range of online business models will be analysed, along with an evaluation of different revenue models, to understand the impact e-commerce is having on the fashion industry and how it meets the demands of today’s consumer.

The unit will review how to generate sales and revenue from the internet. The means, modes, and manner in which consumers shop will be explored along with omnichannel retailing including types of retailers and their range of approaches to multi-channel marketing. Equally the unit will review opportunities to revitalise retail sales and how new technologies and experiences could re-engage Generation Z.

Students will become familiar with a range of retail channels and compile a project that relates to aspects of multi-channel trading by way of producing a research file investigating e-commerce fashion opportunities and a proposal for a fashion brand to increase their online presence and sales.

Learning outcomes

On successful completion of the unit, students should be able to:

Knowledge and Understanding

 • K1 – Review the similarities between online and traditional marketing concepts in relation to environmental factors in the context of the fashion & retail industry.
 • K2 – Discuss a wide range of current and future issues and practices for fashion e-commerce.

 

Cognitive Skills

 • C1 – Describe and appraise online business and online revenue models.
 • C2 – Describe traditional and online business methods as appropriate to the fashion & retail industry in a customer-centric context.
 • C3 – Apply analytical and critical skills in the assessment of online fashion businesses.

 

Transferable and Key Skills

 • T1 Communicate information, ideas and data effectively.
 • T2 – Determine and achieve personal objectives within specific time frames with minimal guidance and accept responsibility for the outcomes of their work.

Areas of study

This unit will consider digital and traditional marketing concepts and applications, online business models, the digital/traditional marketing mix and how to develop a digital/traditional marketing plan in the context of the fashion/retail industry. This unit will cover multi-channel retailing and different international trading options, e.g. social media.

 • Growth of online sales
 • Dynamics of the fashion industry and impact of digital disruption
 • Reasons for growth in fashion e-commerce
 • The changing consumer
 • E-commerce trends
 • Instore revolution
 • Shift to experience
 • Fashion on the go
 • Customer journey mapping
 • Reaching the online customer via POES media
 • Future trends and technologies

Learning and teaching strategy

This unit will be taught via lectures and seminars with practical content. Lectures will introduce the weekly topic in broad terms. Seminars will build upon and develop lecture content via provision of core reading and supplementary online material. Throughout the unit, there will be opportunities for peer and tutor led formative assessment and feedback.

Assessment strategy

Formative feedback is encouraged via weekly contact with the students through the use of informal presentation and discussion providing students with the opportunity to obtain feedback and improve their overall performance and results in the summative assignments.

Assessment for this unit will be in the form of a research folder and concept proposal to recommend a way of enhancing e-commerce performance for a fashion brand which could include – improved social media activity to increase consumer engagement and excitement, introducing new technology in retail stores, creating consumer experiences that re-engage Generation Z.

Assessment

AE1 weighting: 40%

 • Assessment type: Visual Report
 • Length/duration: 2 000 words
 • Online submission: Yes
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

 

AE2 weighting: 60%

 • Assessment type: Individual Project
 • Length/duration: 3 000 words
 • Online submission: No
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

Aggregation of marks

The marks for each element of assessment will be aggregated to give an overall mark for the unit.

Re-assessment arrangements

Re-assessment of AE1 will require students to submit an improved research file and re-assessment of AE2 will require an improved proposal along with a written summary and reflections of the improvements made to the original submissions.

Brand Development and Communication Strategies, 10 ECTS

Unit description

Developing a brand vision, based on customer insights, is one of the most important skills for fashion professionals. Understanding branding ensures students can create effective marketing strategies and design integrated marketing communications that engage the target market. This unit is designed to introduce students to the use of branding and the development of communication strategies within the fashion industries.

The unit allows students to explore the theories and practices relating to branding and how to create a brand story that engages the customer, provides inspiration and encourages brand loyalty. It covers an introduction to branding, methods to evaluate brand performance and how to use consumer insights to develop motivational brand positioning statements. As well as ways to generate creative ideas and develop communications strategies and marketing plans to launch new fashion brands, products, and services.

Brand aesthetics play a key role in creating identity and image within a social and cultural context and these aspects will also be explored in some depth along with the commercial aspects of brand equity within the fashion industry. Students will be given the opportunity to explore and develop creative branding proposals using semiotic principles and demonstrating within primary and secondary research their understanding as to the application of these.

Learning outcomes

On successful completion of the unit, students should be able to:

Knowledge and Understanding

 • K1 – Explain how branding ideas and strategies can be used and developed in the context of the fashion industry.

 

Cognitive Skills

 • C1 – Identify, analyse and evaluate existing brand identities.
 • C2 – Devise and apply contemporary strategic branding solutions for a specific business within the fashion sector.

 

Practical and Professional Skills

 • P1 – Develop an innovative brand communication strategy to solve a marketing problem for a fashion brand.

 

Transferable and Key Skills

 • T1 – Effectively utilise innovative methods of communication and present work in line with a fashion brand’s heritage or core identity.
 • T2 – Critically reflect through primary research methods, how the role of a brand manager and/or brand landscape in the fashion sector is evolving.

 

Real world skills

On successful completion of the unit, students should be able to:

 • Understand the role of branding in the fashion industry.
 • Explain how branding ideas and strategies can be used and developed.
 • Identity a fashion brands’ heritage and core identity.
 • Identify, analyse and evaluate fashion brand campaigns using semiotics.
 • Apply contemporary strategic branding solutions suitable for businesses in the fashion sector.
 • Develop an innovative brand communication strategy to solve a marketing problem for a fashion brand.

Areas of study

The emphasis of the teaching subjects will be around the innovative methods used by the fashion sector to revive, raise awareness and create a new/build identity. The unit will explore how the fashion industry is leading the way in communicating brand image successfully to a wide range of target markets.

 • What is a brand?
 • Brand Identity and equity
 • Brand positioning
 • Strategic brand management
 • Brand Reputation
 • The role of a brand manager
 • Designing and implementing branding strategies
 • Integrating marketing communications to build brand equity
 • Visual Research
 • Semiology
 • Design and branding psychology
 • Emotional branding

Learning and teaching strategy

Lectures will introduce the concept of branding and associated subject areas, seminars will develop the student’s knowledge and understanding of its use within identification and the communication of values. This will be supported by activity-based learning and the presentation of case studies, photographic and video material and debate to provide a base to encourage exploration, analysis and evaluation. Communication strategies will be explored and examined through the use of contemporary case studies, guest speakers and site visits. Employability skills will be developed specifically in the areas of transcribing semiotic meaning into a piece of communication work and devising strategic control tactics to sustain a brand’s image.

Assessment strategy

Assessment will be conducted by means of a written and visual report that will enable demonstration of the learning outcomes. Knowledge and understanding of branding principles will be demonstrated through the analysis and evaluation of current brand identities and the development of own chosen subject matter. Intellectual skills will reside in the students’ ability to identify, manipulate and apply primary signifiers (research). Practical and transferable skills will be demonstrated through the design of an advert and editorial script.

Assessment

AE1 weighting: 80%

 • Assessment type: Report (Visual & Written)
 • Length/duration: 4 000
 • Online submission: Yes
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

 

AE2 weighting: 20%

 • Assessment type: Advert and script
 • Length/duration: 1 000 words
 • Online submission: Yes
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

Aggregation of marks

The marks for each element of assessment will be aggregated to give an overall mark for the unit.

Re-assessment arrangements

Re-assessment of AE1 will require students to submit an improved report and re-assessment of AE2 will require an improved advert and script on along with a written summary and reflections of the improvements made to the original submissions.

Management of the Retail Environment, 10 ETCS

Unit Description

This unit will provide an introduction to contemporary retail strategies being implemented by brands to meet consumer demands today. It will explore the ways in which fashion is distributed and promoted to the consumer, through the physical store, mobile and online transactional platforms.

Students will study ‘Retail’, ‘Product’ and ‘People’ management. This unit will equip students with an over view of the key subjects and strategies currently utilised to run a fashion retail enterprise in the fast paced, ever changing, exciting world of fashion retail.

Students will gain insight into experiential retailing, store design, visual merchandising, channel selection, retail aesthetics, retail and e-tail strategies, new sales channels and new technologies and customer service across multi- channel platforms, as well as key leadership skills and management strategies.

Case studies will enhance the learning experience, as students will contextualise the information gained through lecture and seminar sessions. These case studies will cover different market levels, product sectors and genders enabling students to understand how different markets use retail strategies to best effect.

Learning Outcomes

On successful completion of the unit, students should be able to:

Knowledge, understanding and cognitive skills

 • Recognise advance strategic principles, terms, concepts, theories and practices within Fashion Retail in order to apply them to real life scenarios.
 • Demonstrate initiative in designing approaches to address problems, and show some originality in the solutions or conclusions reached and their justification.
 • Independently and critically synthesise, analyse and evaluate information, ideas, data or propositions that include aspects of new knowledge or cutting-edge practice.

 

Real world skills

 • Communicate information, data and ideas effectively, referencing sources accurately.
 • Ability to work autonomously and self-critically, reflectively evaluating own performance and that of others through awareness of professional requirements and expectations.

Areas of study

The areas of study will provide the student with a rounded knowledge on the key topics of managing a retail business and creating a compelling retail strategy.  Creative commercial solutions that encompass profitability in the different areas of retail operation will be considered throughout the unit.

 • Staffing, management and leadership strategies
 • Consumer Behaviour
 • Market levels, segments and the retail mix
 • Visual Merchandising and retail design
 • Use of Technology in Fashion retail
 • Product management and distribution strategies
 • Pricing strategies and management
 • The future of Fashion retail

Learning and teaching strategy

Seminar sessions will centre on case studies in order to contextualise lecture information and provide current best practice examples. This will enable students to confidently approach self-directed study, which will often take the form of store and web/app visits to collate relevant primary research to inform the assessment task.

Students will research and propose solutions within a defined area of the fashion retail environment that they have chosen to be of particular interest to them and their future career aspirations.

Assessment strategy

Formative Assessment:

A formative hand in for certain elements of the summative assessment will be available to students in Week 9.  Formal written feedback will be made available to the students 2 weeks after this point that will given guidance on specific areas for improvement before final summative hand in point.  This will help students to understand further the assessment criteria and standards.

Summative Assessment:

Assessment will be conducted by the means of an individual project in the form of a Retail Proposal that will demonstrate the learning outcomes.

Knowledge and understanding will be demonstrated by production of the project that discusses retail, people and product management strategies. Cognitive skills will be demonstrated in the content of the project; conveying information and recommendations for a specified brand. The project will show collated and synthesised information and analyse and frame issues using relevant primary and secondary data. Transferable skills will be evident in the production of the project to a professional standard.

Summative assessment details

AE1 weighting: 100%

 • Assessment type: Retail proposal
 • Length/duration: 20 pages A3
 • Online submission: Yes
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

Re-assessment arrangements

Students who fail AE1 will be asked to re-submit their Retail Proposal after having been given guidance on specific areas for improvement in the light of the original submission. Students must also reflect on how and why previous shortcomings have been addressed.

Buying and Merchandising, 10 ECTS

Unit Description

This unit introduces students to the theories of fashion buying and merchandising methods, their application to advanced retailing practices, the responsibility of the buyer and procedures used to determine consumer demand. It also covers the impact of IT on fashion retailing and the increasing attention to global cultures. Focus will be on the analysis of determinants of fashion buying and merchandising profitability. The identification of market requirements will assist in the evaluation of principles, theories and recent investigations of the fashion retail process.

Research in this topic will be evaluated in order to develop the analytical skills necessary to anticipate consumer behaviour in relation to clothing and adornment. Students are expected to explore the process of design, conduct garment analysis and range building; their work will culminate in the production of a highly creative body of practice based work as an expression of their ideas and vision.

Learning outcomes

On successful completion of the unit, students should be able to:

Knowledge and Understanding

 • K1 – Collate and review information in relation to the suitability of a range for a proposed target market.
 • K2 – Relate a variety of industry standard buying and merchandising topics to own study.

 

Cognitive Skills

 • C1 – Analyse a broad range of creative approaches to the realisation of solutions for range of fashion buying and merchandising problems.

 

Practical and Professional Skills

 • P1 – Conduct relevant research-based activities and communicate with industry professionals taking ownership of reformatted information to demonstrate understanding and relevance.

 

Transferable and Key Skills

 • T1 – Work individually communicating effectively to work towards unfamiliar tasks relating to fashion buying.

Areas of study

Collaboration with industry will be encouraged during this unit to ensure students encounter a variety of relevant and current topical issues appropriate to the specialist nature of this unit. Research will be gathered and students will collate a research portfolio providing visual and written evidence of findings.

Emphasis will be placed on the analysis and evaluation of methodologies associated with the development of concepts throughout all stages of the fashion design, buying and merchandising process. Students will produce a report to show their understanding and concluding thoughts.

 • The roles of the fashion buyer and merchandiser
 • Trend Forecasting
 • Retail maths including: profit, margin and mark up
 • Macro and micro environment
 • Consumer profiling – psychographics and enneagrams
 • Range planning part  – size ratios, bell curve and demographics
 • Sourcing
 • Negotiation
 • Supply chain management
 • Distribution planning
 • Buying channels
 • Promotions
 • Ethical issues including home vs off-shore
 • Fashion Sustainability
 • Buying and merchandising in relation to online selling
 • Careers in Buying and Merchandising

Learning and teaching strategy

Students are encouraged to research and evaluate live information on which they will base appropriate decisions.

Assessment strategy

Demonstration of critical understanding will be shown by clear communication of in-depth research. Cognitive skills are assessed on how this information is utilised and evaluated to inform decision-making.  Practical and professional skills are assessed by the demonstration of the ability to show independent and practical problem solving abilities. Communication of recommendations, through visual and written means, indicates transferable skills.

Assessment

AE1 weighting: 50%

 • Assessment type: Research Portfolio
 • Length/duration: (20 x A3 sides)

 

AE2 weighting: 50%

 • Assessment type: Report
 • Length/duration: 2 500 words

Aggregation of marks

The marks for each element of assessment will be aggregated to give an overall mark for the unit.

Re-assessment arrangements

Both elements of assessment will be aggregated to produce an overall unit mark. The referral/deferral submission for all elements will take the same format as the original assessment task but students will be expected to add to or amend work taking into account previous feedback. Students should only resubmit work for the assessment element they have failed. In addition students should submit a 500 word evaluative statement detailing any changes they have made.

Fashion Sustainability and CSR, 10 ECTS

Unit Description

This unit will explore environmental issues within fashion and investigate the challenges, local and global, towards improving sustainability within the industry. Lectures will build students’ knowledge of a wide range of issues surrounding ethical fashion including alternative sustainable materials, products, and services, in order to understand alternative and smart choices across the supply chain to create environmental improvements.

This unit will encourage the independent application of strategic and innovative approaches towards the investigation of current movements, and potential future developments, in relation to sustainability of the fashion industry.  The emphasis is for students to identify sustainable opportunities through the management of systems and design of lifecycles within fashion. It will also consider the wider role of Corporate Social Responsibility and how fashion brands need to create policies that enable a more ethical approach to trading and profits.

Within the project set for this unit focus will be placed on two key objectives; redesigning a product or service to promote the value of sustainability and deliver a strategic plan of good practice for business through exploring business ecosystems and the circular economy.  This will encourage students to integrate a theoretical and practical approach when investigating issues relating to global impacts of fashion upon society, economics, and the environment.

Learning outcomes

On successful completion of the unit, students should be able to:

Knowledge and Understanding

 • K1 – Collate and utilise relevant information and reformat information when working towards the promotion of sustainable values and choices in relation to the fashion business.
 • K2 – Discuss a wide range of issues and practices together with theoretical approaches to the study of the fashion business.
 • K3- Locate and organise relevant information and ideas from a wide range of secondary and some primary sources.

 

Cognitive Skills

 • C1 – Use judgment to analyse, evaluate and reformat a wide range of information.
 • C2 – Effectively analyse and utilise strategic and creative thinking to make own judgments in working towards research and outcomes.

 

Practical and Professional Skills

 • P1 – Apply an innovative approach to challenge current business models and fashion industry practice.
 • P2 – Connect the impact of own work upon the development of outcomes that influence and encourage good practice.

 

Transferable and Key Skills

 • T1 – Communicate whole picture thinking towards problems solving and communicating, influencing behaviour towards a positive change.
 • T2 – Communicate information, ideas, and data effectively in spoken and written form.

Areas of study

The emphasis of the teaching subjects will be around investigating the methods used by the fashion sector to implement Corporate Social Responsibility policies and how the fashion industry needs to change to accommodate increasing environmental challenges, pressures and changing consumer behaviours and attitudes.

Provides an overview of sustainable issues and solutions in relation to ethical and fair-trade production, legislation and policy, sustainable materials and sourcing, product development, lifecycles (recycling, upcycling and afterlife), waste management, repurposing,  carbon footprint, value chain, wellbeing and societal progress, marketing values, slow fashion, fast fashion, collaborative consumption

Specifically, the unit will cover:

 • Current industry practice providing an overview of sustainability
 • Corporate social responsibility influence and impact upon the planet, people and profit
 • Investigating risk and lifecycle management
 • Corporate governance
 • Strategy and influential marketing techniques
 • Consumer behaviour in relation to ethical fashion
 • Creative and systematic thinking processes and business models
 • Smart solutions and consumption, eco sourcing
 • Sustainable innovation, future trends, sustainable design development,and theory
 • Visualisation and presentation techniques
 • Future scenarios and ideation

Learning and teaching strategy

This unit will be based on lectures, seminars, and interactive forums.  Lectures will provide students with a theoretical base of knowledge needed to analyse and reflect upon the themes within the areas of study.  The seminars will provide the framework to develop the theoretical and practical skills needed to complete this unit. The use of forums and group discussion will develop working relationships through collaboration and the analysis of case studies. This utilises the development of transferable skills for personal and professional development.

Assessment strategy

Assessment will be conducted by means of assignments that collectively demonstrate the learning outcomes. Formative assessment will be provided to present work in progress through tutorials and peer-to-peer feedback.

The specific assignment brief will be designed to provide exposure to many ‘real world’ issues in order to apply sustainable values and be of sufficient complexity to enable students to satisfy the appropriate learning outcomes.

Students will produce a visual business report that provides a strategic and innovative approach to sustainable solutions promoting good practice. The presentation will assess the visual representation and communication of ideas, which should demonstrate a synergy between sustainability and business. The report and presentation will be summative assessments.

Assessment

AE1 weighting: 60%

 • Assessment type: Visual Report
 • Length/duration: 2 500 words
 • Online submission: Yes
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

 

AE2 weighting: 40%

 • Assessment type: Individual Presentation
 • Length/duration: 10 minutes
 • Online submission: No
 • Grade marking: Yes
 • Anonymous marking: No

Aggregation of marks

The marks for each element of assessment will be aggregated to give an overall mark for the unit.

Re-assessment arrangements

Re-assessment of AE1 will require students to submit an improved visual report and re-assessment of AE2 will require an improved version of presentation slides with a written summary and reflections of the improvements made to the original submissions.

Informationsmöte/ studievägledning

Vill du ha mer information om utbildningen? Vid våra informationsmöten berättar vi om innehåll, hur upplägget fungerar och vilka möjligheter till finansiering som finns. Du får chansen att träffa oss och ställa frågor. Anmäl dig redan idag!

Klicka här för att komma till våra informationsmöten.

På plats eller FEIFLEX online

Utbildningen genomförs på ett mycket flexibelt sätt. Välj att studera i Stockholm, eller på distans. Det innebär att en deltagare vid varje enskilt lektionstillfälle kan välja att närvara i något av FEI:s klassrum eller medverka i undervisningen online i realtid. Läs mer om hur FEIFLEX fungerar.

Ansökan till start september 2021

Ansökningsförfarande

Ansökningsformulär finns längs ned på denna sida. Ansökan ska göras på engelska. För att kunna få stipendium så måste ansökan vara oss tillhanda i tid (se datum under menyvalet “Stipendium”). Registerutdrag eller examensbevis från universitet/högskola/YH krävs, detta kan kompletteras i efterhand till international@fei.se. Sista datum för komplettering av examensbevis är 15 augusti 2021.

Utbildningsvariant

Börja med att ange vilken utbildningsvariant du ansöker till. Ett års heltidsstudier eller två års deltidsstudier.

Personuppgifter

Börja med att fylla i person- och kontaktuppgifter. Du kommer även behöva bifoga en kopia på två olika ID-handlingar (körkort/pass/personbevis etc.)

Studiebakgrund

Här anger du samtliga studier från och med gymnasieskolan. Notera att du ingående ska beskriva dina tidigare studier på universitet/högskola (betecknas University i formuläret), YH-utbildning (betecknas Higher Vocational Education – HVE i formuläret) eller annan eftergymnasial utbildning. Du ska även fylla i de enskilda kurser som du läst under utbildningen samt betyget du erhållit.

Klicka på symbolen (+) för att lägga till ytterligare sektioner.

Arbetslivserfarenhet

Ange arbetslivserfarenhet med kort beskrivning av befattning/arbetsuppgifter. Inkludera LIA-perioder.

Klicka på symbolen (+) för att lägga till ytterligare sektioner.

Personligt brev

I ditt Personal Statement ska du beskriva varför du ansöker till utbildningen, hur du avser att använda den i din karriär, samt övrig information som är du anser vara relevanta avseende dina möjligheter att antas till och klara av utbildningen. Ditt personliga brev kan vara maximalt 4 000 tecken inklusive blanksteg. Ditt personliga brev kommer även att användas för att bedöma dina engelska kunskaper.

Indikera finansiering

Vi ber dig också att indikera hur du avser att finansiera utbildningsavgiften. Notera att denna uppgift inte påverkar dina möjligheter att antas till utbildningen.

Ansökan är ej bindande

Notera att ansökan inte är bindande.

Skicka ansökan

Avslutningsvis klickar du på knappen Apply. Du får en bekräftelse på skärmen och per mail att vi har mottagit din ansökan.

Antagningsbesked

Ansökningar behandlas löpande, och du får besked om preliminär antagning i början av juni efter inkommen komplett ansökan senast 20 dagar innan.

Erbjudande om utbildningsplats

Om du har antagits ber vi dig att därefter att inom 15 arbetsdagar bekräfta att du vill ha en plats i utbildningen. I samband med att du accepterar en plats ska du också betala 1 000 kr i antagningsavgift som avräknas från utbildningsavgiften. Antagningsavgiften återbetalas inte om du väljer att inte påbörja utbildningen.

Application BA (Hons) Fashion Management with Marketing Top-up

 • The name must be identical to the name as printed on your current passport/ID i.e. in the same order. Surname is your last name and Given name is your first and middle name (if any).
 • Note that all fields need to be filled out. If you do not have an "Address Line 2", put for example 'None'.
 • YYYYMMDD-XXXX
 • Passport, driving license or other personal identification document.
 • Please enter your where you have studied from the age of 16

 • School/college/centre nameWhen did you start…....and finishDid you attend full time or part time?Did you/will you receive any formal qualification(s)? Please specify.Please specify if you studied English, and if applicable, level/s and grade/s achieved 
 • Please enter your University or Higher Vocational Education qualification.

  Information regarding your University (universitet/högskola) or Higher Vocational Education programme (YH/KY) and where it was issued.
 • Note that you should only fill in information about your University/HVE qualification here.
  University/HVE qualification (in English)University/HVE qualification (in Swedish)Institution where the qualification was obtainedCredits 
 • Please enter all of the course modules included in your University or Higher Vocational Educational programme and the grades achieved.

  Enter the course module title in English and Swedish as well as the grade received in each course module.
 • Please enter all course modules included in your Univerasity/HVE programme and the grades achieved.
  Course Unit (in English)Course unit (in Swedish)GradeCredits 
 • Please upload a copy of your University/HVE certificate/diploma.

  Attach a copy of University/HVE certificate/diploma in Swedish and English.
 • Upload a copy of your certificate/diploma transcript in Swedish
 • Upload a copy of your certificate/diploma transcript in English.
 • Please enter your employment details from the age of 19

 • Employer nameBrief job descriptionWhen did you start?When did you finish?Type of work 
 • Please describe why you would like to pursue the BA (Hons) Fashion Management with Marketing Top-up and other information you might want FEI to know. The statement should be a minimum of 1000 characters and a maximum of 4000 characters. Please note that the personal statement will be used to assess and evaluate your English language writing level.
  Accepted file types: pdf, docx, doc.
 • Please indicate how you plan to finance the course fees?
 • Provide an indication of where you would like to study, it is possible to make multiple options.
 • If you chose more than one place of study, provide a brief explanation of your plan.
 • Apply for a FEI scholarship. If granted, the amount will be deducted from the course fee.
 • Please note that this application is not binding. Applicants will be notified of their admission decision in the beginning of June. Denna ansökan är inte bindande. Sökande får antagningsbesked i början av juni.

  After the admission decison has been made, accepted applicants have 15 working days to confirm their place on the course. Sökande som får ett erbjudande om en plats på kursen förväntas lämna besked inom 15 dagar.

Avgift

Utbildningsavgift

Utbildningsavgiften uppgår till GBP 9 250 (moms utgår inte på denna utbildning då den är CSN-berättigad). Med nuvarande valutakurs (februari 2021) motsvarar det cirka 107 000 kr.

I avgiften ingår all undervisning och handledning. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer.

Stipendium

FEI erbjuder möjlighet till stipendium för att delfinansiera kursavgiften. För mer information se “stipendium” i vänstermenyn

CSN eller annan finansiering

Finansieringsalternativ

Det finns flera möjliga sätt att finansiera utbildningen:

Självfinansierad

Om du väljer att betala kursavgiften själv vid heltidsstudier betalas 50 % vid utbildningsstart och resterande 50 % innan du påbörjar den andra terminen.

Arbetsgivare

Din arbetsgivare står för kostnaden. Även i detta fall faktureras avgiften i två delar, 50 % per termin, till det företag eller den organisation som du anger i samband med att du antas till utbildningen.

CSN studiemedel och merkostnadslån

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSNDå studierna sker på distans (via FEIFLEX) och deltagaren är inskriven vid det brittiska universitet klassas utbildningen som utlandsstudier. Det innebär att det är möjligt att utöver ordinarie studiemedel även söka merkostnadslån för utbildningsavgiften via CSN. På CSN:s hemsida för utlandsstudier anges vilka förutsättningar som gäller. Du kan också simulera hur mycket bidrag och lån du kan ha rätt till. Ange Storbritannien samt 40 veckor per år.

Vid studiemedel från CSN betalas kursavgiften 50 % per termin.

FEI Studielån

Om du är privatperson eller egenföretagare kan du ansöka om att delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån när du har antagits till utbildningen. FEI Studielån är ett annuitetslån, betalningen sker månadsvis med autogiro från och med månaden för kursstart.

Vid FEI Studielån betalas kursavgiften 50 % per termin.

Stipendium

FEI erbjuder ett begränsat antal stipendier på upp till 10 000 kr om du ansöker till utbildningsstarten i september 2021. Ansökan om stipendium görs samtidigt som du ansöker till utbildningen. Möjligt maximalt stipendiebeloppet beror på när du ansöker enligt följande:

 • om du ansöker senast 15 juni 2021: 10 000 kr
 • om du ansöker senast 15 juli 2021: 5 000 kr

Information in English

Are you thinking about a Top-up?

Are you dreaming of a managerial or key role within the fashion industry? Are you fascinated to learn about strategies, fashion product development, branding and how e-commerce is revolutionising the fashion industry? Do you want to gain a Bachelor degree in BA (Hons) Fashion Management with Marketing? The Course is industry-focussed with a strong academic underpinning.  It is designed to suit the needs of individuals already working in the Industry and alternatively, individuals with the two year Higher Vocational Education Qualification wanting to extend their studies in Fashion Management.  Choose to study from our FEI premises in Stockholm, Alicante or via FEIFLEX online anywhere in the world.

Overview

This specialised academic course is focused on marketing, management and leadership and tailored for the fashion industry. It is organised by FEI in collaboration with Solent University, Southampton, UK. The course is a “Top-up” which means it is equivalent to the third year of a three-year Bachelor degree. If you have finished a two year Higher Vocational Education or have 120 ETCS University credits, this (Top-up) course allows you to build on your qualifications and gain a Bachelor degree in just one year* (if you chose to study Full-Time).

You will gain specialised expertise highly sought after by fashion and retail companies. This course will equip you with the strategic and operational skills necessary to pursue a career in business, opening up positions in management, marketing, project management, consultancy and digital sales. These are just a few of the many potential professional pathways you could pursue. You can choose to study full-time for two semesters or part-time for four semesters.

Full time studies

 • The course duration will run over two semesters during one academic year.
 • The lectures/webinars are held during the day and evenings, with two to three sessions a week.
 • Two of the course units will be studied simultaneously.
 • Full-time studies requires around 40 hours a week of studying including lectures, group work and self-studies.
 • As a Swedish citizen, you can apply for a student loan through the Swedish Governmental body CSN once you are enrolled at Solent University. This student loan may include grants and maintenance loans. Read more at CSN.

 

Part-time studies

 • The course duration will run for four semesters over two academic years.
 • Lectures are held in the evening with one to two sessions a week.
 • You will study one course unit at the time.
 • Part-time studies requires around 20 hours a week including lectures, group work and self-studies. This gives you the possibility to work alongside your studies.
 • As a Swedish citizen, you can apply for a student loan through the Swedish Governmental body CSN once you are enrolled at Solent University. This student loan may include grants and maintenance loans. Read more at CSN.

An academic course with a practical approach.

The course combines academic and practical approaches. Students are able to choose if they want to study one year full-time or two years part-time in parallel with their job. This course will lead to an academic degree at FEI’s British partner, Solent University. Giving you tools and industry awareness relevant to shape and develop your future career.

Entry requirements

Students with a wide variety of previous academic background are welcome to apply to this course. Below we have stated the minimum prerequisites to apply:

 • Completed a two year Higher Vocational Education (400 points ) or
 • 120 ETCS University Credits

Your previous studies may have focused on fashion (for example, purchasing), we also welcome applicants with experience and qualifications in business administration, marketing, sales, communications, or other relevant theoretical and applied backgrounds.

Practical experience

Practical experience from the fashion sector is not a requirement; however, we particularly welcome applicants with industry experience to join this course. This will enable you to build on your existing skills and experience, fashion awareness and self-development. The part-time study option is an excellent way for students to combine work and studies.

Degree

The (Top-up) in combination with your previous Higher Vocational Education degree or university credits leads to a British Bachelor of Arts (Honours) Fashion Management with Marketing.

Note that if you already have a three-year bachelor’s degree (180 credits) from a university in Sweden or abroad, 120 of the archived credits will be counted towards the (Top-up) degree in Fashion Management with Marketing. Previous Bachelor degree holders will therefore receive an additional Bachelor’s degree.

Lectures/Course leaders

FEI has recruited a highly qualified teaching staff that combines academic expertise with a strong industry awareness. The majority of the lecturers are from Swedish and British Universities.

Stockholm, Alicante or online via FEIFLEX

At FEI we are forward-thinking in our approach to learning. We understand that flexibility is important for a satisfying student experience, especially when it comes to when, where and how students want to learn. Our FEIFLEX courses have been designed with this in mind.

After the course completion:

The aim is to provide you with a platform to develop your career in the fashion industry. The knowledge you gain, will be from a managerial perspective. Effective leadership and management are critical to an organisation’s success. It is especially important in times of change and uncertainty. In summary, you will develop the skills, understanding and knowledge that will benefit you as a future leader.

This (Top- up) degree leads to a formal university degree from Solent University. This is a great merit if you are currently looking for a promotion or a new career path in fashion.

A Bachelor’s degree also offers opportunities for further studies at the Master’s level. You have many options to choose from.

Course content

The course content is relevant for both retail and e-commerce

The course content naturally reflects the latest developments in the fashion industry. Each unit addresses operational and strategic perspectives with a strong industry focus. The degree includes a researched-based project / dissertation which is an important and comprehensive part of the course and allows students to further develop their skills in a chosen specialist area.

Four compulsory core units:

 • E-commerce for Fashion, 10 ECTS
 • Contemporary Digital Marketing Strategies, 10 ECTS
 • Research Methods, 5 ECTS
 • Dissertation and Practice Project, 15 ECTS

You will need to pick two of the four units below. This will tailor the programme to fit your interests and aspirations and make the programme unique for you:

Optional Units

 • Brand Development and Communication Strategies, 10 ECTS*
 • Management of the Retail Environment, 10 ETCS*
 • Buying and Merchandising, 10 ECTS* (Please note this option will only be available from autumn 2021)
 • Fashion Sustainability and CSR, 10 ECTS

*choose 2 of 4 units

Financing

There are four options for financing the Bachelor of Arts (Honours) Fashion Management with Marketing.

Your employer pays the tuition fee

This is the most common type of financing at FEI. The tuition fee is divided into two parts and billed twice throughout the course. 50% at the start and 50% half-way through.

The individual pays the tuition fee

Private financing is also an option for gaining your Bachelor of Arts (Honours) Fashion Management with Marketing.

The tuition fee is divided into two parts and billed in two parts as per above.

The individual pays the tuition fee using a FEI student loan

As an individual, you can apply to pay the tuition fee in instalments via a FEI student loan. You apply for this loan in conjunction with your application to the programme. The maximum period of payment is five years. Interest rates are very competitive, currently 0.99%. Payments are made via direct debit on a monthly basis starting with the starting month of the course.

Student loan – CSN

As a Swedish citizen, you can apply for student loan through the Swedish Governmental body CSN once enrolled to Solent University. This student loan may include grants and maintenance loans. Read more at CSN.

What is FEIFLEX?

FEIFLEX is our unique Edtech concept that offers students complete freedom over how they want to experience their course. FEIFLEX combines the best aspects of traditional classroom teaching and distance learning. It offers benefits for all course participants regardless of how you choose to study, whether it is on site with us, from home, from the office or on a trip.

FEIFLEX means that lessons are conducted in our dynamic classrooms while also being broadcast in real-time. With each session you have the option of participating either directly on site or remotely from any location that suits you. Additionally, as the sessions are recorded you can revisit them afterwards however many times you like!

Read more about FEIFLEX

Så här tycker våra kursdeltagare

– Jag kände helt enkelt att jag befann mig i ett vägskäl arbetsmässigt och ville ta nästa steg i karriären. Då fick jag tips om utbildningen Fashion Management från Minna...

Läs mer

Jessica Berggren hade bara snuddat vid inköpsrollen. Ändå kände hon att det var ett yrke att utvecklas inom. På en tidigare arbetsplats hade hon som kundtjänstmedarbetare vid flertalet tillfällen haft...

Läs mer

+