Menyval

Personuppgiftspolicy FEI

De personuppgifter som du lämnar till oss kommer inte att användas på något annat sätt än vad som anges i denna policy.

Denna Personuppgiftspolicy är endast tillämplig på information som samlats in via vår Webbplats. Vi är inte ansvariga för den information som du avslöjar eller lägger in på något allmänt tillgängligt forum exempelvis på vår Facebooksida, eller för privat användning på webbsidor som drivs eller ägs av tredje part

Personuppgiftsansvarig

FEI Företagsekonomiska institutet (nedan FEI), org.nr. 556263-3288, ansvarar för att de personuppgifter som samlas in från denna Webbplats behandlas inom ramen för verksamheten.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig t.ex. namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress.

FEI:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (PuL), och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).
Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

I samband med att du registrerar dig på en kurs eller ansöker om medlemskap i föreningen FEI samlar vi in följande uppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer. För utbildningar som  kräver ansökan och/eller ger högskole- eller yrkeshögskolepoäng samlar vi också in personnummer. Icke identifierbara personuppgifter kan också inkludera anonym statistik beträffande användningen av vår webbplats. Icke identifierbara personuppgifter används för att ge oss en bättre förståelse för vilka som använder vår Webbplats samt för att förbättra vår Webbplats.

Om du deltar i en kurs som ges enligt studieformen FEI FLEX är en webbkamera riktad mot klassen. Lektionen spelas in med syftet att du och andra kursdeltagare ska ha möjlighet att följa lektionen på distans och/eller se lektionen i efterhand.

När samlas personuppgifterna in?

FEI samlar in personuppgifter i samband med att du registrerar dig för att delta i en utbildning, registrerar dig för att bli medlem i föreningen FEI, anmäler att du vill ha vår kurskatalog eller begär annan information från oss via vår Webbplats.

Cookies

Cookies är små textfiler som är placerade på din dator för att identifiera din webbläsare och din dators aktiviteter på vår Webbplats och andra webbsidor. Cookies används för att göra ditt besök på vår Webbplats mer personligt (t ex för att dynamiskt generera innehåll på webbsidor som är speciellt designade för dig), för att hjälpa dig att använda våra Internetprodukter (t ex att spara tid genom att inte behöva fylla i ditt namn varje gång du besöker vår Webbplats) och att göra det möjligt för oss att statistiskt övervaka hur du använder vår Webbplats för att hjälpa oss förbättra våra Interneterbjudanden. Vi kan också använda cookies för att skicka viss reklam till din webbläsare som kan vara av intresse för dig eller för att utröna populariteten av ett visst innehåll.

Du behöver inte acceptera cookies för att använda vår Webbplats. Även om det inte är något krav att du accepterar våra cookies för att besöka vår Webbplats, kan det hända att vissa funktioner på vår Webbplats inte fungerar till fullo och du kan uppleva viss minskad service. Läs mer om Cookies på FEI.se här!

Syftet med behandlingen av personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas för att FEI och våra underleverantörer ska kunna administrera utbildningen. För att vi ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av kundbeteenden, för att kunna erbjuda specialerbjudanden samt för kundadministration. FEI kommer även att använda personuppgifterna för att via e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna utbildningar och utbildningar som sker i samarbete med externa utbildningsarrangörer. Detta innebär att de personuppgifter som du lämnar till FEI kan komma att lämnas ut till de olika företag och skolor som FEI samarbetar med. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om FEI är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

Är du medlem i Föreningen FEI kommer du att bli kontaktad och erbjuden om arrangemang, mässor och sammankomster. Dina uppgifter kommer också att läggas ut på föreningens webbplats där övriga medlemmar med lösenord har möjlighet att ta del av registret. Du kommer också att få vårt nyhetsbrev.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du lämnat dina personuppgifter till FEI sparas dina personuppgifter i syfte att hålla dig underrättad om FEI:s verksamhet till dess att du begär att uppgifterna ska tas bort.

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna policy kan du skicka dessa via e-post till följande adress magnus.rolf@fei.se

+