The Scandinavian MSc in HR Management – 15 months accelerated

FEI lanserar en påbyggnadsutbildning inom HR som leder till akademisk examen. Detta Masterprogram genomförs helt på engelska med svenska lärare. Du får kvalificerade HR-kunskaper med skandinavisk relevans. Studierna sker med FEI FLEX, det innebär bland annat att du kan delta aktivt i utbildningen var du än befinner dig. Den koncentrerade varianten av programmet omfattar 15 månaders studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

15 mån FEI FLEX & frivilligt Stockholm/London

Översikt

Om utbildningen

Detta akademiska Masterprogram ger HR-kunskaper med skandinaviska förtecken och internationell relevans. Du har mycket goda möjligheter att koppla utbildningens innehåll till det dagliga arbetet genom praktikfall, rapporter och inlämningsuppgifter.

Studierna omfattar 90 ECTS (högskolepoäng) och leder till akademisk påbyggnadsexamen: Master of Science in Human Resource Management. 

Utbildningen ges på engelska med svenska lärare. Innehåll kan därmed sättas in i ett svenskt och skandinaviskt kontext, till exempel genom praktikfall, för att vara särskilt relevant för kursdeltagarna.

I utbildningen får deltagaren ett nätverk genom kontakter med andra kvalificerade HR-praktiker.

Vem går utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som har eller är på väg in i en chefsbefattning inom
HR-/personalfunktionen eller verkar som HR-konsult, HR-partner, mentor eller föreläsare.

Antagningskrav

För att bli antagen till och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs:

 • Akademisk examen oberoende av ämne eller annan lämplig eftergymnasial utbildning, till exempel HR-chefsutbildning på FEI
 • Minst tre års arbetslivserfarenhet  (i praktiken har de flesta deltagare betydligt längre erfarenhet) 
 • Tillräckliga kunskaper i engelska. Kommentar: FEI har mycket lång erfarenhet av akademiska samarbetsprojekt med engelska som undervisningsspråk. En fungerande nivå på dina förkunskaper är svensk ”gymnasieengelska” i kombination med viss användning av engelska i arbetet/resor/etc.

Sveriges bästa lärare

FEI har handplockat en mycket kvalificerad lärarkår som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga. De är i de flesta fall verksamma som forskare och lärare vid olika svenska universitet. Samtliga har också betydande internationell erfarenhet, inte minst via den forskning de bedriver.

En styrka i utbildningen är att deltagarna får ta del av den senaste forskningen och och nya rön inom HR-området.

Koncentrerade studier under 15 månader

Studierna bedrivs koncentrerat över 15 månader (om du föredrar långsammare takt kan du välja alternativet 30 månader). I båda fallen genomförs utbildningen med FEI FLEX för att passa dig som vill ha flexibilitet och möjlighet att arbeta parallellt med studierna.

Seminariepass äger rum online, i Stockholm och London (du väljer var du vill närvara) var sjunde vecka och omfattar 2-4 heldagar. Mellan passen ges webinarier, dvs. du deltar i undervisningen via din dator. Dessa genomförs två 2-timmarspass i veckan. (klicka på Starter & scheman i högermenyn för att se datum och tider).  Utöver den schemalagda undervisning förväntas du givetvis att läsa litteratur, göra övningar, skriva uppsatser, med mera.

Omfattning

Programmet omfattar 90 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), den internationella beteckningen på högskolepoäng som också tillämpas vid svenska universitet. Sju delkurser om sammanlagt 60 ECTS som ger dig relevanta kunskaper samt ett avslutande examensarbete (30 ECTS) där du har möjlighet att fördjupa dig i en fråga som med fördel ska vara kopplad till ditt exempelvis ditt företag eller din bransch.

 

Kurser ECTS
Managing and Leading People 10
The Fundamentals of International Management 10
International Employment Relations 10
People Resourcing 5
International Human Resource Management 10
Strategic International Human Resource Management 10
Research Methods 5
Dissertation 30

Kursinnehåll

Managing & Leading People

Description

This module examines essential people management and leadership techniques and practices which enable employees to engage with and to contribute, creatively and innovatively, to corporate and strategic goals through understanding, developing and maximising their overall productivity and effectiveness. Current academic thinking and trends in managing and leading people from a behavioural and psychological perspective will provide a performance framework from which to critically review, evaluate and analyse realistic organisational scenarios and concerns relating to recruitment and selection, learning and development, employee knowledge enhancement, involvement, participation, engagement and motivation.

Aims

 • Managing and Leading People is a core subject area for the University award of Postgraduate Diploma/MSc International Human Resource Management.
 • The module is designed to enable students to acquire a critical understanding of the psychological and behavioural theories and practices appropriate within the human resource management function of Managing and Leading People.
 • Managing and Leading People aims to introduce students to the psychological and behavioural management theories and practices which underlie the organisational functions of managing and leading people within workplace environments.
 • The module also aims to enable students to understand the current issues and dilemmas facing individuals as members of organisations and how these relate to their own occupational and psychological needs.
 • Students are expected to develop a critical approach to analysing current organisation value systems that view people as resources.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

On completion of this module participants should be able to:

 • Evaluate different sources of information and discriminate between them.
 • Plan and implement recruitment/selection systems supported by processes of induction and socialisation.
 • Develop an understanding of and evaluate the psychological contract between organisation and employee.
 • Identify employee training needs and development activities in order to maximise employee performance and engagement.
 • Use appropriate leadership skills and influence styles to match diverse performance requirements.
 • Contribute to strategic plans aimed at addressing and resolving issues associated with poor performance.
 • Develop techniques for utilising the Thinking Performer Paradigm with a view to enhancing employee self belief, role ownership, empowerment and engagement.
 • Use effective influencing styles in managing the behaviour of others to add value and advance corporate goals.

Intellectual Skills:

 • To be able to develop a sound understanding of the of the key theoretical components associated with Managing and Leading People.
 • Deal with complex issues both systematically and creatively, making judgements in the absence of sound data.
 • Show well developed levels of critical analysis.
 • Demonstrate sound evaluative skills, illustrating an ability to balance evidence and argument.

Practical Skills:

 • Communicate analysis, conclusions and recommendations effectively.
 • Demonstrate self-direction and originality in tackling and solving problems.
 • Demonstrate sound discussion and presentation skills.

Transferable Skills:

Upon completion of the unit participants should have developed further the following transferable skills:

 • An ability to analyse organisational issues and situations.
 • An ability to design and implement appropriate organisational systems.
 • An ability to diagnose organisational ills and prescribe remedies.
 • An ability to write a cogent and logical essay.
 • An ability to self-manage.
 • An ability to demonstrate organisational sensitivity.
 • An ability to appreciate the relevance of ethical considerations.
 • An ability to manipulate and use information and knowledge.
 • An ability to present and communicate information in a constructive and acceptable manner.

The Fundamentals of International Management

Description

This module provides insight into the principles of management in the international context. An international comparative perspective underpins the module. Key issues in international management such as management leadership, decision-making and negotiation and the role of managers in an international arena.

Aims

This module aims to build an understanding of the key functions for managing international operations in a changing environment.

There are two over-riding aims and objectives:

1. To develop critical knowledge and understanding of fundamentals of international management:

 • The knowledge base of management skills needed to perform effectively in the international environment.
 • This will involve an understanding of the knowledge needed to understand international management as a process of developing strategies, designing and operating systems and working with people around the world to ensure sustained competitive advantage.

 

2. To develop a self-critical and reflective mindset:

 • Reflective learning will be set in an understanding of the context and influence of different national business and corporate cultures, organisational structures and behaviour in international environments.

 

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

On successful completion of this unit of study, participants should be able to:

 • Interrogate management concepts in a global context and their impact on businesses.
 • Understand functional areas of international management.
 • Identify the key factors driving business towards global operations and the implications for managerial practices and organisational change.
 • Understand the importance of changing organisational structure, culture and human resource/diversity issues for international strategy development.
 • Demonstrate and evaluate the theories of internationalisation.
 • Show an appreciation of the problematic aspects of analysing organisational and national culture.

Intellectual Skills:

Students will develop intellectual skills, such as:

 • A critical awareness to undertake analysis of complex, incomplete or contradictory areas of knowledge and communicate their understanding effectively, organising thoughts and assumptions and evaluating evidence appropriately. This will be evidenced in the ability to communicate outcomes effectively in both visual and oral communication.
 • Synthesise information into a conceptual overview that draws on the innovative use of knowledge and understanding of international management.
 • Critically evaluate research and develop knowledge and understanding to argue alternative approaches to theories and models from use of capable critical analysis. This will be evidence through the learner developing a level of conceptual understanding and analytical judgement of functional, strategic and socio-political issues in the international business arena.
 • Solve problems using originality and initiative in autonomous and collaborative ways, identifying and appraising options, implementing and reviewing suitable decisions.
 • Make decisions based on reasoned arguments about the value of theory in context and incorporating critical reflection.
 • Plan and implement tasks having made decisions about complex and unpredictable situations in the international context. Successful engagement in research and intelligent problem solving providing evidence that the learner is developing independent learning ability. This will be part of a reflection on the skills developed from the group process and the individual personal development plan.

Practical Skills:

 • Self-evaluation: through reflection on learner’s behaviour and actions together with their impact on others.
 • Communication: confidently and competently in academic and international environments.
 • Problem solving: using a variety of problem solving tools and methods both autonomously and collaboratively.
 • Collaborative working: both as a team member and leader, clarifying tasks and making best use of the capabilities of others, negotiating and handling conflict with confidence and sensitivity to the value of diversity.
 • Managing information: ability to research with the minimum of guidance through transcript, electronic means, and personal interaction.
 • Self-management: understanding and appreciating own capacity, organising priorities efficiently and exercising initiative and personal responsibility.
 • Learning: using continuous self-reflection on practice and experiences to develop a sustained approach to ongoing personal development.
 • Influence and challenge to stimulate creative thinking and encourage change.

Transferable Skills:

Students should also develop and consolidate their ability to:

 • Communicate effectively.
 • Solve problems using a range of appropriate methodologies.
 • Think logically and systematically with rationality in prioritising.
 • Work independently as well as part of a team.
 • Work with ideas and concepts so as to better understand and evaluate potential solutions.

International Employment Relations

Description

The module introduces students to the main actors in employment relations and the employment strategies deployed in contemporary business organizations.  It then locates those strategies in an international context, examining them in a variety of national and sectoral contexts. It assesses the degree of convergence between national systems and the impact of them of developing international regulation. It also introduces students to the practice of key skills of employment relations and the impact of national cultures upon their exercise.

Aims

 • To develop an understanding of key employment relations concepts and tools of analysis and of their value in analysing employment relations in an international context.
 • To enable students to identify the key actors in employment relations , their objectives and challenges.
 • To provide the opportunity to practice core managerial skills in employment relations.
 • To develop an appreciation of the international context in which employment relations operate including the multinational enterprise and international regulation.
 • To ensure the development of an understanding of the significance of national context upon employment relations.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

 • Critically evaluate the significance of comparative employment relations for international managers.
 • Assess the significance of debates on the convergence/divergence of international employment relations.

Intellectual Skills:

 • Identify and appropriate theoretical framework for the analysis of employment relations.
 • Adapt this theoretical framework to be useful in different national and international settings.
 • Compare and contrast employment relations in a variety of cultural settings in order to demonstrate judgement of and distinguish between commonalities and culturally specific elements.

Practical Skills:

 • Negotiate and handle grievances
 • Critically analyse comparative employment relations data.
 • Develop appropriate employment relations strategies for different national and sectoral contexts.

Transferable Skills:

 • Communication via class discussion, presentations, assignments.
 • Analysis/problem solving/ evaluation via assessments, class activities.
 • Use of IT via accessing  electronic databases, researching, completing and presenting assignments.
 • Learning via completing  independent assignments.
 • Negotiating via role play exercise.
 • Interpersonal by making work presentations.

People Resourcing

Description

This module investigates and analyses current practice and developments in employment resourcing with full regard to context. It addresses the breadth of resourcing issues and includes all the activities essential for the acquisition and retention of people through to the termination of employment.

Aims

The module aims to examine integrated and systematic approaches to meeting an organisation’s needs for human resources, with consideration to labour market forces, working patterns, human resource planning, recruitment and retention systems, workforce reduction procedures and the theoretical concepts and practices which affect these processes.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

At the end of the module, students should be able to:

 • Demonstrate a systematic understanding of the contribution of people resourcing strategies to organisational effectiveness.
 • Show an awareness and understanding of the opportunities and constraints of external labour markets and how they inform resourcing decisions.
 • Critically evaluate the impact of recruitment and assessment approaches and techniques and the role of employer branding.
 • Critically examine the different perspectives of performance management systems as a means of influencing employee contribution to organisational success.
 • Demonstrate knowledge of strategies that can be adopted when organisations have a surplus of staff.
 • Assess the use and value of technology to support the resourcing function.
 • Understand and apply conceptual and theoretical models within the people resourcing field.
 • Show originality in the application of knowledge

Intellectual Skills:

 • Deal with complex issues both systematically and creatively, making judgements in the absence of sound data.
 • Show well developed research skills.
 • Show well developed levels of critical analysis when presented with case study problems and complex questions.
 • Demonstrate sound evaluative skills, illustrating an ability to balance evidence and argument.

Practical Skills:

 • Communicate analysis and conclusions effectively.
 • Demonstrate self-direction and originality in tackling and solving problems in case study exercises.
 • Demonstrate autonomy in planning in seminar preparation.
 • Demonstrate sound presentation skills through the medium of student facilitated sessions.

Transferable Skills:

 • The intellectual and practical skills can be transferred to other academic disciplines, to include analytical, critical thinking, planning, problem solving, research and communication.
 • The knowledge and understanding of HR can be transferred to other HR units at level 6 and may be applicable to transfer to the dissertation.

International Human Resource Management

Description

This module examines essential people management and leadership techniques and practices which enable employees to engage with and to contribute, creatively and innovatively, to corporate and strategic goals through understanding, developing and maximising their overall productivity and effectiveness. Current academic thinking and trends in managing and leading people from a behavioural and psychological perspective will provide a performance framework from which to critically review, evaluate and analyse realistic organisational scenarios and concerns relating to recruitment and selection, learning and development, employee knowledge enhancement, involvement, participation, engagement and motivation.

Aims

To provide students with a knowledge and critical understanding of:

 • International trends and developments of personnel and development
 • HRM within international firms
 • Intercultural management
 • Comparative approaches to management and HRM
 • The international context of personnel and development

To enable students to critically understand the concepts and theories, recent developments in international personnel & development will be examined and analysed.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

On completion of the module, graded assignment and examination questions students will have a critical understanding of International HRM concepts and theories, International HRM trends and developments, Comparative management and HRM practices.

Intellectual Skills:

On completion of the module, graded assignments and examination questions students will be able to:

 • Critically apply the concepts and theories examined to practical personnel & development problems.
 • Critically evaluate HRM trends and developments.
 • Demonstrate a critical knowledge and awareness of varying international perspectives and practices of management and HRM.
 • Provide informed comment on the implications for human resource managers of the economic, political and cultural contexts of different countries and economic regions.

Practical Skills:

On completion of the module students will be able to:

 • Demonstrate autonomy in planning and managing resources and processes, an awareness of a critical dimension in the production of a written assignment.
 • Analyse and solve problems in the content of class answers in addition to the graded assignment and examination questions.
 • Study based on independently learning by reading in preparation for seminars and for the graded assignment and examination questions.
 • Diagnose and develop solutions for complex international HR issues both systematically and creatively – and communicate their conclusions and operational implications to specialist and non-specialist audiences.
 • Continue to advance their knowledge, understanding and to develop new skills to a high level.

Transferable Skills:

On completion of this module students will be able to:

 • Participate within seminar groups, demonstrating appropriate skills such as self-appraisal, reflection on practice, planning and management of learning, problem solving, interactive and group skills, communication and presentation.
 • Demonstrate communication skills via class discussion, short group presentations based on selected seminar handouts and assignments.
 • Demonstrate IT skills by accessing electronic journal databases in researching for seminar presentations, graded assignment and examination preparation.
 • Exercise interpersonal skills developed during cross cultural group work and seminar discussions.
 • Decision-making in complex and unpredictable situations.
 • Exercise critical and analytical thinking.
 • Demonstrate research and presentation skills.
 • Employ the independent learning ability required for continuing professional development.

Strategic International Human Resource Management

Description

The module investigates and analyses current practice and developments in Strategic Personnel and Development with full regard to International context. It focuses clearly on the importance of Strategic HRM as being a key to the success and competitive edge of today’s organisations.

Aims

Students studying this unit will be able to recognise and apply relevant theories, practice and research findings, linking effective International Strategic International Human Resource Management (SIHRM) to enhance organisational effectiveness and sustainability.  Three specific aims are to critically:

 • Evaluate different theories and approaches to SIHRM.
 • Examine the context in which SIHRM takes place – internal and external.
 • Examine critical strategic issues in SIHRM with regards to resourcing, development, reward and relations.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

Students should at the end of the unit be able to:

 • Demonstrate a comprehensive understanding of the external and internal influences on the strategic philosophy and practice in an organisation.
 • Demonstrate a comprehensive understanding of strategic HRM theories, concepts and techniques in different organisational cultural settings.

Intellectual Skills:

Students should at the end of the unit be able to:

 • Deal with complexity, ambiguity and/or contradictions in the knowledge base, and make confident selection of strategic HR policies and plans in line with the strategic direction of an organisation.
 • Evaluate critically current research and advanced scholarship in international strategic human resource management.

Practical Skills:

Students should at the end of the unit be able to:

 • Produce an in-depth analytical and evaluative assignment.

In addition the following skills will be enhanced.

 • Interpersonal skills will be developed during group work and seminar discussions.
 • Analysis and problem solving skills in class in seminar work and graded assignments.
 • Independent study and learning by reading in preparation for seminars and for the graded assignment and examination questions.
 • Communications skills via class discussion, presentations and assignments.
 • Use of IT by accessing electronic databases in researching for seminar presentations and graded assignments.

Transferable Skills:

Students should at the end of the unit be able to:

 • Continue to advance personal knowledge and understanding and to develop new skills to a high level through research, discussion, debate, practice, feedback and reflection.
 • Think critically and analytically.
 • Appreciate strategic and innovative thinking.
 • Intellectually take risks.

Research Methods

Description

The bespoke module is designed to develop participant understanding of the nature and purpose of management research and the role of this key process in developing and improving organisational functioning. The key issues of management research in the context of a variety of organisational and managerial needs will also be addressed. Participants’ choice of research strategy for both their dissertation and the development of their organisationally based thinking will be facilitated.

Aims

This bespoke module is primarily designed to prepare participants to carry out effectively their dissertations by equipping them to define appropriately a research project within the realms of International Management and, or International Human Resources, select an appropriate methodology, investigate the chosen topic and produce recommendations.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

On completion of this unit participants should be able to:

 • Identify different modes of research and critically evaluate their applicability in different contexts.
 • Appreciate the problems of access and organisational intervention.
 • Develop a cognitive map of the research task as a logical series of choice decisions.
 • Evaluate different sources of information and discriminate between them.
 • Show a critical appreciation of a variety of research methods and be able to make judgments about their utility and ‘fitness for purpose’ as aids to analysis and interpretation of data both hard and soft.
 • Appreciate how the tools of project management may have a part to play in the successful completion of an investigative process.
 • Critically evaluate different methods of data collection and presentation and make judgements about methodological choice in relation to project goals.
 • Produce a project proposal in accordance with rules of sound practice.
 • Demonstrate an understanding of one’s own role and development in the activity of management research.

Intellectual Skills:

 • To be able to develop a sound understanding of the research process.
 • Deal with complex issues both systematically and creatively, making judgements in the absence of sound data.
 • Show well developed research skills.
 • Show well developed levels of critical analysis when developing research projects.
 • Demonstrate sound evaluative skills, illustrating an ability to balance evidence and argument.

Practical Skills:

 • Communicate analysis, conclusions and recommendations effectively.
 • Demonstrate self-direction and originality in tackling and solving research problems.
 • Demonstrate sound presentation skills.

Transferable Skills:

Upon completion of the unit participants should have developed further the following transferable skills:

 • An ability to analyse organisational issues and situations.
 • An ability to design and implement an organisational search or inquiry.
 • An ability to diagnose organisational ills and prescribe remedie.s
 • An ability to write a cogent and logical report.
 • An ability to self-manage.
 • An ability to demonstrate organisational sensitivity.
 • An ability to appreciate the relevance of ethical considerations.
 • An ability to manipulate and use information and knowledge.
 • An ability to present and communicate information in a constructive and acceptable manner.

MSc Dissertation

Description

Researching and writing the dissertation is the most challenging project to be undertaken as part of the MSc International HR course.  It is a chance to explore in-depth a topic that excites, fascinates, enthuses, or really matters to the students, or one that is vital to their career development.  The students are required to carry out in-depth research based on firm academic foundations addressing an issue of importance to them and to their work organization (if applicable), and write it up in a dissertation of approximately 20,000 words, to the timetable and standards set out in this Dissertation Guide.

The modules studied on the MSc HR help by developing the students’ background knowledge of the subject and the Research Methods unit, in particular, will assist them with drafting the literature review section of your dissertation and planning the research process.  The students will have the support of an individual academic supervisor in the process of producing this critical piece of research.

Aims

 • The specific aims of the Dissertation Module are as follows:
 • To undertake, complete and present an advanced piece of independent research on a clearly defined international human resources topic.
 • To cover a research topic in an integrated way, in terms of hypothesis formulation, literature review, methodology, and the documentation and presentation of results.
 • To apply productively, and in a disciplined way, insights, information, concepts and skills derived from other units of the MSc HR.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

 • Produce a piece of research which proceeds beyond the presentation of a synthesis of material derived from secondary sources and exploits significantly primary sources, as well as displaying investigative and analytical skills and originality.
 • Select an appropriate research strategy and data collection methods to investigate a problem with strategic implications for an employing organization.
 • Collect, analyse, present and evaluate primary data as part of the research process.
 • Submit a final report in which the treatment of the research problem shows the student has mastered the relevant analytical tools and techniques, the conceptual framework and literature sources.
 • Show how to resolve a human resource problem or issue in the employing organization by the making of implementable recommendations.
 • Produce a research dissertation that not only brings new elements to a debated area but does so in a multi-disciplinary and integrative way.

Intellectual Skills:

 • Critically review the research report and identify ways in which the research could have been undertaken more effectively.
 • Critical evaluation of relevant academic literature
 • Critical analysis of own findings and contrast with the literature

Practical Skills:

 • Interpersonal skills via discussion and negotiations with sponsoring organization, research subjects, supervisor and fellow students
 • Analysis and problem solving by researching the dissertation topic in the client organization within the framework provided by academic literature
 • Personal skills in self-management in relation to continuous professional development and self-managed learning

Transferable Skills:

 • Research skills
 • Report writing
 • Substantiating an academic argument
 • Critical thinking

Finansiering

Fyra former av finansiering är relevanta för utbildningen The Scandinavian Master of Science in Human Resource Management.

Arbetsgivaren betalar avgiften mot faktura

Detta är den vanligaste finansieringsformen vid studier på FEI. Kursavgiften delas upp och faktureras arbetsgivaren terminsvis.

Deltagaren betalar avgiften mot faktura

Privatfinansiering av kursavgiften är inget hinder för att få akademisk examen efter avslutade studier. Även i detta fall delas kursavgiften upp och faktureras inför varje ny terminsstart.

Deltagaren betalar avgiften med hjälp av CSN studielån

Studier på The Scandinavian MSc in International Human Resource Management berättigar till studiemedel CSN. Denna finanseringsmöjlighet är i praktiken endast relevant vid koncentrerade studier under 15 månader då du bara får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel minskas.

Utöver vanligt studiemedel har deltagaren möjlighet att erhålla så kallat merkostnadslån för att finansiera kursavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida under rubriken distansstudier.

Deltagaren betalar avgiften med hjälp av FEI Studielån

Som egenföretagare eller privatperson kan du ansöka om att delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån i samband med att du ansöker till utbildningen. Amorteringstiden är maximalt fem år. Räntan är mycket konkurrenskraftig. Betalningen sker månadsvis med autogiro från och med månaden för kursstart.

Senast på FEI
FEIs nya klassrum i Malmö

Ny utbildningsplattform som revolutionerar företagsutbildningar FEI FLEX var redan då det lanserades...

Läs mer

FEI Högskolan Väst Mäklarsamfundet Mäklarstudien

Fastighetsmäklaryrket är populärt och allt fler utbildar sig, men samtidigt lämnar många yrket efter...

Läs mer

Nya tilldelningar från Myndigheten för yrkeshögskolan för 2019 Till hösten erbjuder FEI fler YH-utbi...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+