The Scandinavian MSc in HR Management – 15 months accelerated

FEI lanserar en påbyggnadsutbildning inom HR som leder till akademisk examen. Detta Masterprogram genomförs helt på engelska med svenska lärare. Du får kvalificerade HR-kunskaper med skandinavisk relevans. Studierna sker med FEI FLEX, det innebär bland annat att du kan delta aktivt i utbildningen var du än befinner dig. Den koncentrerade varianten av programmet omfattar 15 månaders studier.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

15 mån FEI FLEX & frivilligt Stockholm/London

Översikt

Om utbildningen

Detta akademiska Masterprogram ger HR-kunskaper med skandinaviska förtecken och internationell relevans. Du har mycket goda möjligheter att koppla utbildningens innehåll till det dagliga arbetet genom praktikfall, rapporter och inlämningsuppgifter.

Studierna omfattar 90 ECTS (högskolepoäng) och leder till akademisk påbyggnadsexamen: Master of Science in Human Resource Management. 

Utbildningen ges på engelska med svenska lärare. Innehåll kan därmed sättas in i ett svenskt och skandinaviskt kontext, till exempel genom praktikfall, för att vara särskilt relevant för kursdeltagarna.

I utbildningen får deltagaren ett nätverk genom kontakter med andra kvalificerade HR-praktiker.

Vem går utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som har eller är på väg in i en chefsbefattning inom
HR-/personalfunktionen eller verkar som HR-konsult, HR-partner, mentor eller föreläsare.

Antagningskrav

För att bli antagen till och kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs:

  • Akademisk examen oberoende av ämne eller annan lämplig eftergymnasial utbildning, till exempel HR-chefsutbildning på FEI
  • Minst tre års arbetslivserfarenhet  (i praktiken har de flesta deltagare betydligt längre erfarenhet) 
  • Tillräckliga kunskaper i engelska. Kommentar: FEI har mycket lång erfarenhet av akademiska samarbetsprojekt med engelska som undervisningsspråk. En fungerande nivå på dina förkunskaper är svensk ”gymnasieengelska” i kombination med viss användning av engelska i arbetet/resor/etc.

Sveriges bästa lärare

FEI har handplockat en mycket kvalificerad lärarkår som kombinerar akademisk expertis, praktisk erfarenhet och pedagogisk förmåga. De är i de flesta fall verksamma som forskare och lärare vid olika svenska universitet. Samtliga har också betydande internationell erfarenhet, inte minst via den forskning de bedriver.

En styrka i utbildningen är att deltagarna får ta del av den senaste forskningen och och nya rön inom HR-området.

Koncentrerade studier under 15 månader

Studierna bedrivs koncentrerat över 15 månader (om du föredrar långsammare takt kan du välja alternativet 30 månader). I båda fallen genomförs utbildningen med FEI FLEX för att passa dig som vill ha flexibilitet och möjlighet att arbeta parallellt med studierna.

Seminariepass äger rum online, i Stockholm och London (du väljer var du vill närvara) var sjunde vecka och omfattar 2-4 heldagar. Mellan passen ges webinarier, dvs. du deltar i undervisningen via din dator. Dessa genomförs två 2-timmarspass i veckan. (klicka på Starter & scheman i högermenyn för att se datum och tider).  Utöver den schemalagda undervisning förväntas du givetvis att läsa litteratur, göra övningar, skriva uppsatser, med mera.

Omfattning

Programmet omfattar 90 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), den internationella beteckningen på högskolepoäng som också tillämpas vid svenska universitet. Sju delkurser om sammanlagt 60 ECTS som ger dig relevanta kunskaper samt ett avslutande examensarbete (30 ECTS) där du har möjlighet att fördjupa dig i en fråga som med fördel ska vara kopplad till ditt exempelvis ditt företag eller din bransch.

 

Kurser ECTS
Managing and Leading People 10
The Fundamentals of International Management 10
International Employment Relations 10
People Resourcing 5
International Human Resource Management 10
Strategic International Human Resource Management 10
Research Methods 5
Dissertation 30

Kursinnehåll

Finansiering

Fyra former av finansiering är relevanta för utbildningen The Scandinavian Master of Science in Human Resource Management.

Arbetsgivaren betalar avgiften mot faktura

Detta är den vanligaste finansieringsformen vid studier på FEI. Kursavgiften delas upp och faktureras arbetsgivaren terminsvis.

Deltagaren betalar avgiften mot faktura

Privatfinansiering av kursavgiften är inget hinder för att få akademisk examen efter avslutade studier. Även i detta fall delas kursavgiften upp och faktureras inför varje ny terminsstart.

Deltagaren betalar avgiften med hjälp av CSN studielån

Studier på The Scandinavian MSc in International Human Resource Management berättigar till studiemedel CSN. Denna finanseringsmöjlighet är i praktiken endast relevant vid koncentrerade studier under 15 månader då du bara får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel minskas.

Utöver vanligt studiemedel har deltagaren möjlighet att erhålla så kallat merkostnadslån för att finansiera kursavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida under rubriken distansstudier.

Deltagaren betalar avgiften med hjälp av FEI Studielån

Som egenföretagare eller privatperson kan du ansöka om att delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån i samband med att du ansöker till utbildningen. Amorteringstiden är maximalt fem år. Räntan är mycket konkurrenskraftig. Betalningen sker månadsvis med autogiro från och med månaden för kursstart.

Senast på FEI
FEIs klassrum i Alicante Spanien

Som ett led i FEI:s internationella expansion satsar utbildningsföretaget nu på en filial på spanska...

Läs mer

FEIs blicande fastighetsmäklare

Åtta månader har gått sedan de tre deltagarna steg in i FEIs lokaler på Lindholmen i Göteborg för at...

Läs mer

Tanya Corporate Events FEI Gullers Grupp

Människor har alltid intresserat Tanya, hon har tidigare arbetat som bland annat florist, lärare, in...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+