The Scandinavian MBA – 15 months accelerated

FEI lanserar ett nytt MBA-program för dig som efterfrågar kvalificerad kompetensutveckling i din chefsroll. Vi har samlat en elitgrupp av forskare och lärare för att erbjuda en utbildning av högsta klass. Studierna genomförs på engelska och du får både kunskaper och en examen med internationell gångbarhet. Samtidigt är kopplingen till svensk och skandinavisk affärskultur tydlig. Denna variant av utbildningen genomförs koncentrerat över 15 månader i Stockholm och London. Samtliga moment sänds också live online via FEI FLEX. Det ger dig maximal valfrihet!

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning
Visa varianter på omfattning

15 mån FEI FLEX & frivilligt Stockholm/London

Översikt

Modern managementutbildning

Denna internationella MBA-utbildning är skräddarsydd för dig vill göra affärer i eller med skandinaviska företag eller för dig som helt enkelt söker ett MBA-program som vilar på en värdegrund som känns relevant och modern. Vår ambition är att ge dig kunskaper i management för dagens och framtidens näringsliv, där CSR-frågor som miljö, hållbarhet och jämlikhet har självklart utrymme i kursplanerna.

Flexibla studier i Stockholm, London och med FEI FLEX

Programmet ges med FEI FLEX – en innovativ studieform som kombinerar traditionella lektioner och studier online. FEI FLEX effektiviserar inlärningen och ger dig stora möjligheter att skapa en skräddarsydd lösning som passar just din livssituation.

I denna heltidsversion av programmet kan du välja var du vill studera. Samlingar sker under två till fyra dagar var sjunde vecka: Välj att närvara i Stockholm, i London (från mars 2016) eller följ lektionerna online i direktsändning. Mellan samlingarn sker studierna online via webinarier, du kan medverka aktivt var du än befinner dig.

Om du är intresserad av att studera på deltid, läs mer här.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har eller siktar på en chefsbefattning med personal- och/eller lönsamhetsansvar. Vidare förutsätts personlig drivkraft och engagemang samt en förmåga att ta såväl individuellt ansvar som att konstruktivt bidra i gruppbaserade övningar och arbeten.

Det teoretiska antagningskravet är en akademisk grundexamen oberoende av ämne eller annan lämplig eftergymnasial utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet. Den rekommenderade minimiåldern vid ansökan är 27 år. I den digitala ansökan ska två referenser lämnas. Slutligen förutsätts tillräckliga kunskaper i engelska.

Kursinnehåll

Programmet innefattar sex delkurser (varje kurs ger 10 ECTS) samt ett avslutande examensarbete i form av ett managementprojekt (30 ECTS). Examensarbetet (“D-uppsatsen”) kan med fördel kopplas till den egna arbetssituation.

 

The Scandinavian MBA ECTS
Managing Human Resources 10
Marketing Management 10
Managing Strategy & Change 10
Managerial Economics 10
Managing Accounting & Finance 10
Critical Management Inquiry 10
Management Project 30

 

ECTS står för European Credit Transfer and Accumulation System, det gemensamma systemet för högskolepoäng som tillämpas vid svenska och övriga europeiska universitet.

Tre utbildningsstarter per år

The Scandinavian MBA startar tre gånger per år: mars, juli och november.

Akademisk examen

Studierna leder till en akademisk påbyggnadsexamen: Master of Business Administration. Examen utfärdas av FEI:s samarbetspartner London South Bank University.

FEI har samarbetat med LSBU i över tio år. Med över 25 000 studenter är det ett av Londons största universitet. LSBU grundades redan 1893, är statligt och icke vinstdrivande. Utbudet är i hög grad utformat i samarbete med näringsliv och arbetsmarknad. En betydande andel av studenterna är yrkesverksamma.

Finansiering

Det finns flera sätt att finansiera utbildningen beroende på dina omständigheter. Om arbetsgivaren står för avgiften (det vanligaste alternativet) delar vi upp kursavgiften och fakturerar vid fyra tillfällen under studietiden.

Vill du satsa själv som privatperson eller egenföretagare tillämpar vi samma modell med fyra fakturor. Men vi erbjuder också ett annat alternativ: Om du föredrar en längre betalningstid kan du ansöka om FEI Studielån med upp till fem års avbetalning till en låg ränta.

Slutligen berättigar studierna också till studiemedel från CSN, inklusive möjligheten att låna till kursavgiften.

Kursinnehåll

Managing Human Resources

Description

This module introduces core theoretical and practical concepts central to understanding leadership, strategic Human Resource Management and change. It establishes an appreciation of the complexities of understanding people and behavior within organizations. It involves an exploration of organizational and managerial processes in the dynamic, changing context of organizations.

Aims

First, the module aims to familiarise learners with major contemporary research evidence on effective approaches to HRM practice. Research focusing on the links between people management practices and positive organisational outcomes is highlighted. Second, the module introduces learners to major debates about theory and practice in the specific fields of leadership and change management, the aim being to help them become effective leaders and change agents, as well as managing others fairly and effectively and increasing levels of engagement, motivation and performance. Third, the module requires learners to reflect critically on theory and practice from an ethical and professional standpoint and provides opportunities for applied learning and continuous professional development. The module is designed to develop this experience in the context of an awareness of conceptual frameworks for strategic HRM.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

 • Frameworks for strategic HRM.
 • Review and critically evaluate major contemporary research and debates in the fields of HRM and leadership practice.
 • Major theories relating to motivation and engagement at work and how these are put into practice by organizations.
 • Organizational culture and change.

Intellectual Skills:

 • Analyse and assess approaches to leading and managing change.
 • Critically evaluate the effectiveness of people management policies and practice.
 • Debate and critically evaluate the characteristics of effective leadership and their impact on followers and organizations.
 • Promote professionalism and an ethical approach to HRM practice in organizations.

Practical and transferable Skills:

 • Critical analysis of research evidence and the confidence to argue alternative perspectives.
 • Insight into ethical and professional issues and organizational dynamics.
 • Reflect on accomplishments, strengths and weaknesses and make effective plans for personal development.
 • Collaborate, discuss, and present, within a team environment.

Assessment of the module

 • 30% of the final mark for the module will be awarded for a teampresentation based on a case study. An aggregate team mark will be awarded.
 • 70% of the final mark for the module will be awarded for a 3000 word essay. The essay will focus on relating your own professional experience and ambitions to the conceptual learning on the course.

Marketing Management

Description

Success in markets typified by increasing globalisation and competitive intensity is dependent upon an organisation’s capacity to acquire, develop, and utilise marketing skills. This unit provides an understanding of the fundamental marketing theories, models and concepts. It emphasizes a customer focus, develops an appreciation of the strategic marketing issues and the application of marketing tools and techniques.

Aims

 • To impart knowledge and develop understanding of marketing theory and concepts
 • To develop students understanding of the analysis market opportunities, marketing decision making and strategy formulation
 • To provide opportunities for analysis of marketing problems and encourage decision making through practice with real world situations
 • To develop research, teamwork and presentation skills.
 • To enable participants to apply marketing skills to different market sectors i.e. Consumer, business-to-business, industrial products and services
 • To show how to effectively integrate and manage the marketing tasks within the context of the organization

Learning outcomes

 • An appreciation of the basics of planning, organising, implementing and control of marketing operations
 • A critical understanding of current issues in relation to specific functional areas of marketing and the ability to assess their impact
 • A critical understanding of the marketing mix, how they are designed to provide competitive advantage.
 • Ability to apply marketing theory to real world marketing situations
 • A critical understanding of the relationship between marketing and the other corporate functions

Critical analysis skills

 • Ability to reason and evaluate based on analytical skills concerning the key marketing management issues
 • Problem solving capability derived from ability to assess secondary and primary information sources
 • Market analysis in the context of the participant’s own organisation
 • Develop marketing plans
 • Produce relevant documentation
 • Oral and written presentation of findings, recommendations and marketing plans
 • Participate in marketing management decision-making
 • Initiate and implement improvements in products, services and systems
 • To determine, monitor and where necessary improve marketing quality standards

Transferable Skills

 • Research and information gathering
 • Analysis and interpretation of data / information
 • Presentation of oral and written information
 • IT skills relevant to research and communication
 • Develop marketing plans
 • Produce relevant documentation
 • Oral and written presentation of findings, recommendations and marketing plans
 • Marketing management problem solving
 • Effective time management
 • Teamwork

Assessment

 • Individual coursework time constrained assignment (10% weighting)
 • Group case-study based assignment (30% weighting)
 • End-of-semester examination (60% weighting)

Managerial Economics

Description

This  module  is  designed  to  provide  students  with  an  understanding  of  how  economics can  inform  managerial  decisions  and  provide  a  range  of  tools  for optimising the profitability of the firm.  Students will be introduced to many real‐world case studies illustrating the concepts studied in a practical context.

The module will show how economic theory can reinforce decision‐making in the development and implementation of business strategy for greater competitiveness in the global economy. The participants are introduced to the main themes of managerial economics and go on to study some key management tools in detail. These include optimization, demand analysis, production and cost analysis, risk analysis, game theory, and pricing  strategy.  Consideration  is  given  to  the  importance  of  market structure and the role of government in the economy and in enterprises.

Aims

The specific aims of this module in Managerial Economics are to ensure that students can:

 • Understand the contribution economic theory can make to the analysis of issues in business management;
 • Appreciate  the value of economic tools in shaping business decisions and strategy  for  the achievement of greater competitiveness;
 • Gain experience in the use of economics for business and management research, both academic and practical.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

On completing the module it is expected that students should be able to:

 • Demonstrate  understanding of economic theory and its relevance to business management;
 • Apply economic tools to the analysis of complex business issues;
 • Critically evaluate the methodologies used in particular economic analyses;
 • Critically appraise managerial behaviour and firm behaviour in economic reasoning;
 • Demonstrate a critical understanding of market and government interaction;
 • Critically apply economic principles to management activities and mechanisms;
 • Demonstrate  an  in‐depth knowledge and  comprehension of  different  methods of economic evaluation;
 • Demonstrate a detailed understanding and evaluation of costs, revenues, and economic financial performance of organizations;

Intellectual Skills:

On completing the module it is expected that students should be able to:

 • Evaluate and interpret economic  tools,  decision‐making views and information  from a with economics for management tasks
 • Demonstrate  capabilities  in  economic  analysis  to  form  managerial  decisions  with strategic economic views
 • Demonstrate  an  ability  to  apply  the  methods  of  economic  analysis  to  the  real‐life management decision making;
 • Critically  evaluate  alternative  performance  and  success  methods  with  new  economic tools for management
 • Effectively communicate the outcomes of quantitative and quantitative decision‐making techniques
 • Demonstrate the development of critical understanding and analytical judgment of economic issues

Practical Skills:

On completing the module it is expected that students should be able to:

 • Develop group and team working skills through case studies and in‐depth topic discussions within seminars and workshops;
 • Develop  the ability to engage  in self‐managed learning, including reading and study skills in preparation for class discussions, coursework and examination assessment, while considering management tools;
 • Demonstrate an ability to understand and critically evaluate alternative viewpoints  and theories, weigh evidence and draw conclusions for the better;
 • Prepare and write a management report with economic theorems for management;
 • Develop information technology skills through the use of electronic databases and software used in the corporate field. Interact with the World Wide Web for gathering corporate information and publisher based learner support materials.

Transferable Skills:

On completing the module it is expected that students should be able to:

 • Communication skills through engaging in discussions and debate in the context seminars (managerial teams)
 • Engage in interactive, problem‐solving with other members of the module through discussion and debate about managerial decisions;
 • Problem‐solving skills developed through individual work and interactive seminar discussions;
 • Critical analysis and evaluation skills though negotiations and debates;
 • Written presentation skills for professional report writing;
 • Time management and planning skills in organising time and the working to assignment deadlines.

Assessment of the module

The  module will  be  assessed  through  3  assignments  that  will  make  up  the  module’s  100% coursework assessment:

 • Assignment 1 – Discussion Question Answers & Participation (30% weighting)
 • Assignment 2 – Module Project Proposal & Outline Report (20% weighting)
 • Assignment 3 – Module Final Project Report (50% weighting)

Managing Strategy & Change

Description

The broad aim of the module is to provide an MBA level integrative course in strategic management and change which develops students’ understanding and skills, as present and prospective future managers, for formulating the organization’s overall strategic direction. The module analyses strategy formulation and implementation in a wide range of organizational contexts, profit and not-for-profit organizations, small businesses and multinational corporations. As befits an integrative strategy unit; its learning, teaching and assessment strategy is organized around the use of management dilemmas and case studies.

Aims

The broad aim of the module is to provide an MBA level integrative course in managing strategy and change which develops the students’ understanding and skills, as present and prospective future managers, for formulating the organization’s overall strategic direction. Its focus is on strategic decision-making and the management of strategic change in organizations. The Unit provides important conceptual frameworks and analytical techniques for the MBA dissertation.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

 • Critical knowledge and understanding in theories and models of strategic analysis, strategic choice and strategy implementation.
 • Approaches to strategy formulation, including issues associated with management of change and the sustainability of competitive advantage
 • Development of a critical understanding of key questions in the management of strategic change including organizational change, cultural and human resource issues.
 • Appreciate the processes and factors determining the business’s resources, competencies, performance and success.
 • Ability to integrate a number of functional/managerial concepts and techniques to analyse, evaluate and solve complex multidisciplinary problems.

Intellectual Skills:

 • Understanding of strategic management and change processes in a range of contexts.
 • Understanding of, and ability to analyse, different types of industrial and technical change, and the strategic role of knowledge and ICT in business management.
 • Ability to analyse, interpret, evaluate and recommend solutions to multi-disciplinary business problems.
 • Appreciate the processes and factors determining the organization’s capability, performance and success.
 • Have further developed skills in case and company analysis, group-work and problem solving.
 • Ability to research business and managerial issues; developing conceptual frameworks and analytical techniques for the MBA Dissertation.

Practical Skills:

 • The analysis of financial and marketing information in the case-studies further develop the student’s numeracy and data analysis skills.
 • Practice of information technology skills is required through the use of presentation and graphical software, spread sheets for financial analysis, and the world-wide-web for corporate information and publisher based learner support materials.
 • Building the students’ critical understanding and analytical judgment of business and management issues.
 • Ability to evaluate a range of strategic options and methods and develop strategic plans.

Transferable Skills:

The analysis of financial and marketing information in the case-studies further develop students’ ability to define problems and be effective in problem solving and decision-making.

Assessment of the module

The module is assessed 60% by examination and 40% by coursework. The pass mark for the unit is 50%.

Managing Accounting & Finance

Description

This unit aims to provide course members with the knowledge and skills needed to critically analyse information contained in companies’ reports and accounts. Course members learn to use management accounting tools to analyse past cost behaviour and anticipate future cost tendencies. In addition participants should be able to critically appraise capital investment projects, assess their viability, place a value on businesses and understand the functions and operations of the stock exchange as both a primary and secondary market for securities. The approach adopted, however, is that of a user rather than the preparer of accounts and accounting information.

Aims

This unit aims to:

 • Enable course members understand the use of financial models and appreciate their practical relevance to business.
 • Impart to course members an understanding of the various options available for financing businesses.
 • Empower course members to use budgeting techniques with confidence to assist them control an organization and improve upon business decision-making.
 • Develop in course members the knowledge and skills needed to critically appraise information contained in published company reports and accounts.
 • Equip course members with the ability to use and understand relevant management accounting tools.

It is, however, not the aim of this unit to train course members to become preparers of such accounting information.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

Course members who successfully complete this unit will be able to:

 • Appreciate the theoretical underpinning of financial information, including understanding financial models.
 • Identify problems, analyse them, consider alternative solutions, make choices and implement the chosen solutions.
 • Demonstrate understanding of the important role of the Stock Exchange as both a primary and secondary market for securities and its relevant hypothesis.
 • Demonstrate understanding of the growth strategies through which businesses expand, both organically and externally.
 • Critically read and demonstrate understanding of published financial information.
 • Integrate and apply the knowledge, approaches and techniques learnt to a variety of case studies.

Intellectual Skills:

 • The intellectual skills acquired by course members who successfully complete this unit include:
 • Managing and developing self, including effective time management achieved through meeting tight coursework deadlines.
 • Research and information gathering skills, including the use of Internet sourced information.
 • Analytical and problem solving skills.
 • Communicate, in a clear and effective manner taking into account the purpose and intended audience.

Practical Skills:

Practical skills include the ability to:

 • Assess the viability of projects through the use of capital appraisal methods and to appreciate the risks and uncertainties of such projects.
 • Interpret published financial statements and effectively and efficiently manage working capital.
 • Place a value on businesses, both quoted and unquoted and use budgeting techniques to control business costs, whilst understanding the behavioural aspects of budgeting as a control system.

Transferable Skills:

Effective communication in writing and orally and demonstrate the ability to compile a reference list and bibliography that is accurate and in the correct format.

Assessment of the module

There will be one coursework assessment. An indicative coursework would be to write a critical analysis of a set of published accounts or an aspect of the accounts. This has a 50% weighting.

There will also be a three-hour written examination with 50% weighting.

In order to pass this unit all course members will be required to achieve a minimum of 50% in both the examination and coursework.

All course members will be expected to complete and submit their coursework to be eligible to take the written examination.

Critical Management Inquiry

Description

The art of management is largely about learning to live with dilemmas, situations where difficult choices must be made between two or more alternatives. Such dilemmas take many forms, including:

 • Personal and interpersonal dilemmas that involve relationships with colleagues, work-life balance or the alignment of personal values
 • Strategic dilemmas such as the need to focus on improving short-term efficiencies while nurturing innovative longer-term growth opportunities
 • Ethical dilemmas that involve an apparent conflict between moral imperatives. It’s hard to do ‘the right thing’ when different stakeholders hold divergent views on how the organisation should act.

 

Within a framework of current leadership and management dilemmas, this module seeks to develop your capabilities and skills in critical inquiry and research methods. It does so by focusing your awareness of and sensitivity to the purposes of management research and reporting, the bases of evidence and the contexts and criteria of evaluative judgments.

Rather than learning ‘about’ inquiry or research methods, you will ‘learn by doing’ through engaging in a series of small-scale in-class group-based inquiry projects. A major individual outcome of this module is the research portfolio (including research proposal, ethics declaration and reflective learning journal) which is a prerequisite for progression to and successful completion of your dissertation.

Aims

The aims of this module are to enable you to develop your capabilities in:

 • Making use of both qualitative and quantitative data in identifying and analyzing organisational issues
 • Tolerating ambiguity, while not underestimating the intractability of many organisational dilemmas
 • Thinking systemically
 • Using critical inquiry skills to inform your professional judgment or to produce actionable plans
 • Improving your learning and professional practice, taking into account alternative points of view or future scenarios.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

 • Identify and describe different stakeholder perspectives within a given organisational context.
 • Identify and discuss critically, with examples, the ethical and methodological issues that can arise in undertaking applied research in the workplace
 • Identify and discuss the uses and limitations of different research tools such as direct observation, audio or video recordings, focus groups, interviews or questionnaires.

Intellectual Skills

 • Analyse and critically evaluate new information and concepts from a range of sources, using appropriate research methods and tools
 • Generate ideas, with minimal guidance, through the critical analysis of information, abstract data and concepts towards a given purpose such as a dissertation project
 • Exercise appropriate judgement in the planning, design and execution of a research project.

Practical Skills

 • Demonstrate familiarity with relevant methodological literature
 • Identify and shape researchable questions for a dissertation or applied research project in own professional context
 • Identify and evaluate an appropriate research approach, methods and tools for a specific research project
 • Develop a research project plan
 • Assess and manage risks to completion of a specific research project such as a dissertation.

Transferable Skills

 • Communicate effectively in an appropriate and professional manner
 • Confidently and flexibly apply appropriate knowledge and skills, including ICT skills, to the sourcing, critical analysis and interpretation of qualitative and quantitative data
 • Work with and meet obligations to others, including in group presentations or workshops
 • Reflect on own learning and practice as a researcher, seeking and making effective use of feedback.

Assessment of the module

100% coursework

Individual research portfolio consisting of four items:

a. A formal presentation of the proposed research

b. The research proposal

c. Ethics declaration

d. Reflective learning journal (mandatory requirement).

MBA Dissertation

Description

The MBA Dissertation module provides an opportunity for you to conceive, plan and bring to completion a research project that addresses a management issue that matters to you or your organisation. The resulting Master’s level dissertation is required to consist of circa 15,000 – 20,000 words or equivalent and fall within the management areas and/or disciplines encompassed by the MBA programme.

The important thing is that your dissertation must be about management. Your dissertation must be about one or more of the specialist subject areas covered in the course. Furthermore, it must focus on an issue that is relevant to you professionally as a practising manager, the resolution of which is also of value to your organisation.

Aims

The key aims of the module are as follows:

 • That you successfully complete and present a Master’s level research-based dissertation on an issue of professional relevance and significance to you or your organisation
 • Within the dissertation, that you develop an academically cohesive argument, demonstrating as appropriate the formulation and testing of research questions, critical review of the extant literature, justification for the research approach and methods deployed, focused research making use of relevant primary and secondary sources, the documentation and presentation of results, and recommendations for action
 • Within the dissertation, that you integrate and apply in a productive and disciplined manner the insights, conceptual frameworks and skills you have gained through studying other modules of the MBA program.

Learning outcomes

Knowledge and Understanding:

 • Demonstrate a Master’s level depth of knowledge, critical insight and scholarship
 • Identify an issue of concern to you or your organisation, and propose objectives and evaluation criteria to investigate it in depth in a Master’s level research-based dissertation
 • Identify appropriate and ethical research methods, techniques and tools suitable for a Master’s level research-based dissertation project
 • Identify and discuss critically the limitations of specific research methods, techniques and tools deployed within the dissertation project

Intellectual Skills:

 • Analyse and critically evaluate new information and concepts from a range of primary and secondary sources, using appropriate research methods, techniques and tools
 • Generate ideas towards a given purpose, with minimal guidance, through the critical analysis of potentially incomplete or ambiguous data, conflicting stakeholder perspectives or competing conceptual frameworks
 • Exercise appropriate judgement in the planning, design and successful completion of a significant research project, typically a minimum of six months’ effort

Practical Skills:

 • Critically review relevant academic and practitioner research
 • Demonstrate an ability to respond effectively and creatively to the realities and complexities of a Master’s level research-based dissertation project focussed on a real world managerial problem or issue of concern to you or your organisation
 • Demonstrate advanced communication skills, taking into account the required format of a Master’s level dissertation
 • Critically review both supporting and contradictory evidence for the conclusions and recommendations of a Master’s level research-based dissertation, especially with regard to their reliability, validity, significance and practical relevance

Transferable Skills:

 • Manage own learning with minimal guidance
 • Confidently and flexibly apply Information Communication Technology skills to the sourcing, critical analysis, interpretation and presentation of qualitative and quantitative data
 • Make effective use of statistical techniques and relevant statistical software tools, such as the SPSS software package
 • Work with and meet obligations to others, such as your research subjects (whether persons or organisations), colleagues, fellow students or dissertation facilitator
 • Reflect on own learning and practice as a researcher, seeking and making effective use of feedback

Assessment of the module

The module is assessed by completion and submission of:

 • A Master’s level research-based dissertation of circa 15,000 – 20,000 words or equivalent, excluding references, bibliography and any appendices.
 • A Turn-It-In report for the dissertation
 • A signed ethics declaration
 • The learning journal you have used as a tool for thinking, noting and exploring your ideas and for reflecting on and summarising the learning you have gained throughout the dissertation project. This is required, but is not subject to a marked assessment.

Fakta

 • Högkvalitativ internationell MBA med skandinaviska förtecken
 • Utbildningslängd 15 månader heltidsstudier eller 30 månader deltidsstudier
 • Ger breda och relevanta kunskaper för deltagare i ansvarsbefattningar
 • Utbildningsspråket är engelska
 • Kursinnehåll och angreppssätt utgår i en skandinavisk värdegrund
 • Aktuellt forskningsbaserat innehåll med de senaste rönen
 • Undervisning och handledning av ledande svenska och internationella akademiker
 • Leder till akademisk examen: Master of Business Administration
 • Innovativt upplägg som minimerar arbetstidsfrånvaro
 • Samlingar var sjunde vecka: Välj att närvara i Stockholm, London eller online
 • Webinarier varje vecka
 • Mycket goda möjligheter att koppla till den egna arbetssituationen via projektarbeten och det avslutande examensarbetet
 • Rimlig kursavgift och flera möjliga finanseringsalternati inklusive studiemedel från CSN

Finansiering

Fyra former av finansiering är relevanta för The Scandinavian MBA

Arbetsgivaren betalar avgiften mot faktura

Detta är den vanligaste finansieringsformen vid studier på FEI. Kursavgiften delas upp och faktureras arbetsgivaren terminsvis vid heltidsstudier eller årsvis (vid deltidsstudier). Faktureringen sker i fyra etapper under programmets gång, dvs. 4 x 57 500 kr.

Deltagaren betalar avgiften mot faktura

Privatfinansiering av kursavgiften är inget hinder för att få akademisk examen efter avslutade studier. Även i detta fall delas kursavgiften upp och faktureras inför varje ny terminsstart (vid heltidsstudier) eller årsvis (vid deltidsstudier). Faktureringen sker i fyra etapper under programmets gång, dvs. 4 x 57 500 kr.

Deltagaren betalar avgiften med hjälp av CSN studielån

Studier på The Scandinavian MBA berättigar till studiemedel CSN.

Utöver vanligt studiemedel har deltagaren möjlighet att erhålla så kallat merkostnadslån för att finansiera kursavgiften. Läs mer på CSN:s hemsida under rubriken distansstudier.

Deltagaren betalar avgiften med hjälp av FEI Studielån

Som egenföretagare eller privatperson kan du ansöka om att delbetala kursavgiften via FEI Studielån. Du ansöker om FEI Studielån i samband med att du ansöker till utbildningen. Amorteringstiden är maximalt fem år. Räntan är mycket konkurrenskraftig. Betalningen sker månadsvis med autogiro från och med månaden för kursstart.

Senast på FEI
FEI i Almedalen tillsammans med VERCITY

Medverkar gör Ante Runnquist, head of learning bildningskvarteren i Nacka Kommun, Klara Adolphson, m...

Läs mer

FEIs seminarium i Almedalen med Fastighetsmäklarförbundet

Medverkar gör Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna, Jonas Nygren, förbundschef Hy...

Läs mer

FEIs seminarium i Almedalen med Högskolan Väst

Hur kan näringsliv, organisationer och lärosäten stödja regeringens arbete för att skapa ett livslån...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +