Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Strategiskt inköp, 15 YH-poäng

Kursen ger den studerande övergripande kunskaper om de viktigaste inköpsfunktionerna samt insikt inom strategiskt inköp och förhandlingsteknik. Kursen ger de studerande kunskap om inköpens betydelse och hur en inköpsplan utformas samt hur en leverantörsanalys genomförs.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

6 dagar - 3 veckor

Avgift 0 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Denna kurs ges som delkurs i Yrkeshögskoleutbildningen Food and Beverage Manager. Under kursen kommer de studerande får en helhetssyn över inköpsprinciperna, hur inköpsprocessen bäst byggs upp och hur den kan tillämpas i praktiken samt hur man väljer och utvärderar leverantörer i en restaurangverksamhet.

Kursinnehåll

 • Inköpsfunktionens olika roller, nivåer och organisation
 • Inköps betydelse för företagets lönsamhet
 • Inköpsprocessen
 • Förhandlingsteknik
 • Förhandlingsmål och analys av egna och motpartens behov och förutsättningar
 • Leverantörsval och leverantörsanalys

 

Kursmål

Efter fullföljd kurs får den studerande bland annat följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

 

 • Kunskaper om en inköpsfunktions roller och arbetssätt.
 • Kan genomföra en behovsanalys gällande inköp samt val och utvärdering av leverantörer.
 • Färdigheter i att identifiera och analysera de olika stegen i förhandlingsprocessen utifrån varje förhandlingssituation.
 • Förståelse i hur inköpsfunktionen arbetar för att förbättra verksamhetens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.
 • Efter kursen har den studerande kompetenser att upprätta en inköpspolicy för en restaurangverksamhet samt skapa och underhålla goda leverantörsrelationer.

 

För vem?

Denna kurs är för dig som jobbar inom restaurangbranschen och vill fortsätta att utvecklas. Kursen stärker ditt CV för att du i framtiden ska kunna jobba i en kvalitativ roll i branschen, där kunskap om inköpsfunktionen blir allt mer efterfrågat.

Fakta

Omfattning

15 YH-poäng. Kursen omfattar två dagars undervisning klockan 09.00-16.00 per vecka i 3 veckor, sammanlagt 6 dagar samt examination.

Genomförande

Kursen ges i Göteborg men genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna. Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Kursen ingår i Yrkeshögskolan (YH)

Denna kurs ges inom ramen för Yrkeshögskolan (YH). Det innebär:

 • Vid vissa kurstillfällen studerar du tillsammans med deltagare i YH-utbildningen Food & Beverage Manager 300p. Deltagarnas medelålder är 30 år.
 • Kursen vänder sig till tre målgrupper:
 1. Privatpersoner
 2. Företag som vill kompetensutveckla medarbetare
 3. Omställningsorganisation såsom t ex TRR eller Trygghetsstiftelsen som anmäler uppsagda eller förtroendevalda

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Reell kompetens: Om du saknar formella meriter avseende till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan FEI istället göra en bedömning av din reella kompetens.

 

Företag/annan arbetsgivare och omställningsorganisationer som anmäler deltagare till kursen ansvarar för att deltagaren har lämpliga förkunskaper.

Intyg

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i kursens examinationsmoment erhålles kursbevis och 15 YH-poäng.

Ansökan

Ansök kostnadsfritt på länken här nedan (även yrkesverksamma kan ansöka som privatperson)

Du ansöker här nedan via länken där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan kommer att förmedlas via denna plattform. Du kommer att kunna följa din ansökan.

Ansökan är stängd

Läs mer om ansökan

Senast på FEI

– Jag kände helt enkelt att jag befann mig i ett vägskäl arbetsmässigt och ville ta nästa steg i karriären. Då fick jag tips om utbildningen Fashion Management från Minna...

Läs mer

Edward Toscano flyttade till Sverige från Mexiko 2009 för att leva med sin svenska kärlek. Före det hade han erfarenhet från internationell försäljning och drivit eget företag. Den första tiden...

Läs mer

Även den här landslagssamlingen ser ut som den brukar. Inför EM-kval mot Ungern och Island väntar spelövningar, taktikupplägg kombinerat med videogenomgångar. Däremellan är fotbollsspelarna fria att disponera sin tid på...

Läs mer

+