Redovisningsekonom DFEI 120 hp

En unik redovisningsutbildning som har många fördelar som du inte hittar hos andra utbildningsanordnare. Du får praktiska kunskaper i redovisning men utbildningen är även akademiskt förankrad. Studierna leder till Högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning. Utbildningen uppfyller de teoretiska kraven för auktorisation som redovisningskonsult och den kan utgöra första steget på vägen till auktoriserad revisor. Leveransformen är FEI FLEX, du kan läsa var du än befinner dig.

Nästa kursstart
23 oktober 2018
Omfattning
27 månader - Stockholm & FEI FLEX
Visa varianter på omfattning

2,5 år - Stockholm & FEI FLEX

Avgift 255 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Akademiska studier

De akademiska studierna på FEI är särskilt anpassade för dig i karriären . Du läser tillsammans med andra ambitiösa yrkesmänniskor från en rad olika företag och organisationer . Angreppssättet utgår från att du har samlat på dig erfarenheter i ditt yrkesliv och du är bekant med ett företags villkor och möjligheter .

Om utbildningen

Redovisningsekonom DFEI består av två block. Det första blocket ger en bred palett av företagsekonomiska kunskaper. Block två erbjuder specialiserade kurser för dig som arbetar med redovisning, antingen som medarbetare på en ekonomiavdelning eller som konsult. Utbildningen avslutas med ett specialiserat examensarbete. Arbetet kan med fördel vara kopplat till din arbetsgivare eller bransch.

De bästa lärarna

Vi har handplockat de bästa lärarna, dels från näringslivet, dels den akademiska världen. Det ger en bra mix och säkerställer att du får kunskaper som är både praktiskt relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

Avgiften uppdelad per block

Arbetsgivare och medarbetare binder sig för ett block i taget. Det ger både kontinuitet och flexibilitet. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur och studiematerial, kaffe och luncher i samband med seminarier.

Examen från FEI

FEI är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och vi har ett grundmurat gott rykte i näringslivet. Vi är kända för att lära ut handfast kunskap som direkt kan användas i arbetet. Många av våra alumni återfinns på ledande befattningar i företag och organisationer, i Sverige och utomlands. Med en DFEI-examen står du väl rustad i din fortsatta karriär.

Högskolepoäng och högskolexamen

Redovisningsekonom DFEI har den unika fördelen att du får dubbla examina. Utöver examen från FEI kan du också ta ut en Högskoleexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning. Detta är möjligt genom samarbete med Högskolan Väst, en av Sveriges främsta aktörer inom modern onlineutbildning. Utbildningen omfattar sammanlagt 120 högskolepoäng. Det är en kvalitetsstämpel och ett viktigt bevis för både medarbetare och arbetsgivare att kursinnehåll och genomförande uppfyller akademiska kriterier och krav. Det öppnar också möjligheter till fortsatta studier vid universitet och högskolor i Sverige eller utomlands.

Studiernas upplägg

Modernt och flexibelt med FEI FLEX

Hela utbildningen ges med FEI FLEX. Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete och att du också har ett liv utanför arbetet. En kurs omfattande 7,5 högskolepoäng genomförs under cirka sju veckor. Heldagspass inleder och avslutar kursen, däremellan ges veckovisa webinarier enliget följande modell:

 

Kurs 7,5 hp
Vecka Lektionsform Tid Var
1 Seminarium 09.00-16.00 Stockholm/Online
2 Webinarium 17.30-19.00 Online
3 Webinarium 17.30-19.00 Online
4 Webinarium 17.30-19.00 Online
5 Webinarium 17.30-19.00 Online
6 Webinarium 17.30-19.00 Online
7 Seminarium 09.00-16.00 Stockholm/Online
8 Tentamen 09.00-12.00 Stockholm/enl ök

 

Mellan passen förväntas du läsa litteratur och artiklar samt göra övningar och arbeten.

Live och inspelat

En stor fördel med FEI FLEX är att du alltid kan medverka aktivt, var du än väljer att befinna dig, i klassrummet på FEI eller på distans. Sammantaget får du lika mycket kontakttid med lärare, handledare och med studenter som i en ”vanlig” utbildning.

FEI FLEX innebär dessutom att alla lektioner spelas in och går att se i efterhand, när och var  du vill . Det är en stor fördel . Du kanske vill repetera ett avsnitt för att förstärka inlärningen eller behöver ta igen en lektion som du inte har haft möjlighet att delta på.

Schema

Se fullständigt schema med datum och tider.

För vem?

Din profil

Programmet vänder sig till dig som siktar på eller redan är på väg in i ansvarsbefattning på ekonomiavdelningen, till exempel som redovisningsansvarig eller ekonomichef. Den är också lämplig för dig som vill bli auktoriserad redovisningskonsult eller önskar ta första utbildningssteget till en framtida roll som auktoriserad revisor.

Teoretiska förkunskaper

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar en medarbetare som ska delta i utbildningen. Det finns således inga formella behörighetskrav för att antas.

Utbildningsbakgrunden kan därför variera, den viktigaste egenskapen är att deltagaren har kapaciteten att bidra med erfarenheter och input i utbildningen samt, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola men utbildningen är även relevant för den som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Kunskaper i löpande bokföring är inte strikt nödvändiga (grundkurser i externredovisning och ekonomistyrning ger dig dessa baskunskaper) men studierna underlättas om du har erfarenhet av ekonomiarbete.

Praktiska förkunskaper

Utbildningarna vänder sig till en målgrupp som har arbetslivserfarenhet. Vi rekommenderar arbetsgivare att nominera medarbetare med minimum fem års erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare betydligt längre erfarenhet, genomsnittsåldern är 34 år).

Innehåll Block 1, 60 hp

Kursinnehållet i Redovisningsekonom DFEI är anpassat för dig som arbetar med ansvar internt i företaget såväl för dig som är konsult. Du får kunskaper i externredovisning, ekonomistyrning, skatt, juridik och management.Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Modernt och flexibelt studieupplägg

Studiernas utformning utgår från att du har ett krävande arbete och att du också har ett liv utanför arbetet! Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var sjunde vecka. Mellan passen läser du in litteratur och studerar online. Tekniken är modern och flexibel, du har stora möjligheter att studera att välja när och var du ska studera.
Sammantaget får du lika mycket kontakttid med lärare, handledare och medstudenter som i en ”gammaldags” utbildning! Utbildningen omfattar totalt två och ett halvt års studier.

Innehåll som du har nytta av

Marknadsekonom DFEI består av två block. Det första blocket ger nödvändiga kunskaper i marknadsföring, ekonomi, ledarskap och juridik. Block två erbjuder specialiserade kurser för dig som gör karriär och har en ansvarsbefattning inom marknadsföring eller försäljning. I block tre slutligen, är huvudfokus på ditt examensarbete. Arbetet kan med fördel vara kopplat till din arbetsgivare eller bransch

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha förståelse för rättsreglernas sammanhang och plats i samhället genom kunskaper om rättssystemets uppbyggnad, olika rättssystem och rättsregler. Deltagaren ska vidare utifrån främst företagandets men även enskildas perspektiv kunna identifiera juridiska problem genom kunskaper särskilt inom området civilrätt. Deltagaren ska också kunna lösa enklare juridiska problem och frågeställningar genom kunskaper om juridisk systematik och metod.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Marknadsföring, 7,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande kunskap om marknader och marknadsföring. Deltagaren ska känna till marknadsföringens teoretiska grunder och vara väl förtrogen med marknadsföringens grundläggande begrepp och modeller. Vidare ska deltagaren kunna återge och förklara dessa grundläggande begrepp och modeller samt kunna tillämpa de grundläggande principerna för marknadsplanering på ett givet problem.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Försäljning, förhandling och dialogkonst, 7,5 hp

Mål

Efter fullgjord kurs ska deltagaren kunna medverka i genomförandet av en affärsförhandling och kunna genomföra en försäljning. Deltagaren ska ha en god förståelse för skillnaden mellan dialog och debatt samt kunna skapa samförstånd i en grupp med motstridiga intressen genom att tillämpa dialogkonst och därmed skapa gemensamt mål.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Organisations- och vetenskapsteori, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska uppnå grundläggande kunskaper inom områdena organisation och vetenskapsteori.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Verksamhets- och ekonomistyrning, 7,5 hp

Mål

Efter genomförd kurs ska deltagaren förstå och kunna hantera ekonomiska grundbegrepp inom budgetering, kalkylering och ekonomisk analys. Efter kursen har deltagaren lärt sig praktisk tillämpning av grundläggande ledningsverktyg för att fatta beslut angående taktiska och operativa produktval samt investeringsbedömningar

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Mikroekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Efter kursen ska deltagaren ska behärska grundläggande begrepp och metoder samt kunna genomföra enklare mikroekonomiska analyser. Vidare ska kursdeltagaren kunna beräkna alternativkostnaden och förklara vad som påverkar efterfråge- och utbudskurvan på en varumarknad samt betydelsen för pris och kvantitet. Hen ska också förstå begreppet elasticitet och grunden för konsumenternas efterfrågan, d.v.s. nyttoteorin och indifferenskurvor.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Externredovisning, 7,5 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom redovisningsområdet. Deltagaren ska känna till bokförings principer och vara väl förtrogen med redovisningens uppbyggnad och kunna tillämpa grundläggande regelverk. Vidare ska deltagaren kunna tolka, analysera och diskutera begrepp inom ramen för ämnesområdet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Innehåll Block 2, 60 hp

Beskattningsrätt, 15 hp

Mål

Efter genomgången kurs skall deltagaren ha god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap om taxeringsförfarandet och mervärdeskatt. Deltagare ska kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande inkomstskatt och mervärdeskatt samt även kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen om inkomstskatt och mervärdeskatt

Innehåll

 • De tre stora inkomstslagen; tjänst, kapital och näringsverksamhet.
 • Taxeringsförfarandet
 • Mervärdeskatt

Poäng

15 högskolepoäng (ETCS)

Som fristående kurs

Kursen kan också läsas fristående, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Investeringsbedömning & finansiell styrning, 7,5 hp

För denna kurs meddelas inom kort:

 • Kursens mål
 • Färdighet och förmåga
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Behörighetskrav
 • Formerna för bedömning av studenternas prestationer
 • Övriga föreskrifter
 • Betygsskala

Redovisning B & C, 15 hp

Mål

Kursen bygger vidare på och utvecklar de kunskaper som inhämtades i Externredovisning. Efter kursen ska deltagaren ha fördjupad kunskap inom årsredovisning och bokslut i aktiebolag, samt även kunskaper inom koncernredovisning, räkenskapsanalys och finansiering.

Innehåll

 • Årsredovisning och bokslut i aktiebolag
 • Koncernredovisning
 • Räkenskapsanalys
 • Finansiering

Poäng

7,5 högskolepoäng (ETCS)

Som fristående kurs

Kursen kan också läsas fristående, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Mål

Kursen ämnar ge deltagaren ingående kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar ur redovisarens perspektiv. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs kunna tillämpa såväl nationell och internationell standard inom området externredovisning. Vidare skall deltagaren kunna identifiera och analysera värderingsproblem förknippade med de olika delarna av årsredovisningar.

Innehåll

 • Kvalitativa egenskaper hos redovisningen
 • Användning av extern redovisning samt begrepp, mått och principer för redovisningen
 • Historisk utveckling av redovisningstraditioner och framväxten av regelverket
 • Principer och värdering av tillgångar och skulder
 • Värdering av skatter och avsättningar
 • Värdering av finansiella tillgångar och skulder
 • Förklaringar och tillämpningar av Redovisningsrådets rekommendationer
 • Samband mellan resultat- och balansräkningen

Poäng

7,5 högskolepoäng (ETCS)

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

 

Organisation och ledarskap

Om kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha förståelse för hur ett gott och effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer och om individens och gruppens roller i organisationen. Deltagaren lär sig också om organisationssystemet utifrån individ- och grupperspektiv och som en förutsättning för ledarskap.

Effekterna av ledarskap för individen och organisationen ska också kunna förstås liksom ledarskapets värdegrunder. Ett mål är också att deltagaren ska få insikter om generella drivkrafter som påverkat synen på ledarskap över tiden.

Efter kursen ska deltagaren kunna identifiera principiella förutsättningar som möjliggör gott och effektivitet ledarskap av individer och grupper men också vilka faktorer som hindrar individers och gruppers uthållighet och engagemang i arbetet.

Som separat kurs

Kursen kan också läsas separat, klicka här för information om samtliga kurstillfällen.

Makroekonomi, 7,5 hp

För denna kurs meddelas inom kort:

 • Kursens mål
 • Färdighet och förmåga
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Behörighetskrav
 • Formerna för bedömning av studenternas prestationer
 • Övriga föreskrifter
 • Betygsskala

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi, 7,5 hp

Mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • Formulera och avgränsa problem
 • Söka relevant information och kritiskt granska undersökningsresultat
 • Planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt
 • Färdigställa en rapport och presentera den i muntlig och skriftlig form

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på egna initiativ och självständigt arbete av kursdeltagarna. De tränas att skriva sig igenom hela processen, med syftet att göra val och avvägningar tydliga och explicita och för att kunna presentera och kommentera sitt eget och andras material på ett noggrant och genomtänkt sätt.

I kursen ingår också individuella studier för att fördjupa egna kunskaper inom de områden som är relevanta för det egna arbetet.

Poäng

7,5 högskolepoäng (ETCS)

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i utbildningen Redovisningsekonom DFEI 120 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Fakta

Omfattning

2,5 års studier parallellt med arbetet. Lektioner på FEI ges i tvådagarspass var sjunde vecka. Mellan passen läser du in litteratur och studerar on-line.

Utbildningsstarter

Redovisningsekonom DFEI ger dig flexibilitet. Du kan påbörja utbildningen upp till 6 gånger per år.

Tentamen

Varje delkurs har ett eller flera examinationsmoment, t ex:

 • Skriftlig tentamen som sker i Stockholm eller, om möjligt, på annan ort efter överenskommelse med FEI (särskild avgift kan utgå om tentamen sker på annan ort)
 • Inlämningsuppgift, enskilt eller i grupp
 • Muntlig presentation

Intyg och betyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat erhåller betyg och kursintyg från Högskolan Väst.

DFEI-examen

Godkänt resultat i samtliga delkurser leder till Diplom från FEI med examensbeteckningen Redovisningsekonom DFEI.

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Delkurserna omfattar 7,5 respektive 15 högskolepoäng. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 120 högskolepoäng .

Högskoleexamen

Efter utbildningen kan deltagaren ansöka om en Högskoleexamen omfattande 120 högskolepoäng. Examen utfärdas av Högskolan Väst.

Auktoriserad Redovisningskonsult

Utbildningen uppfyller de teoretiska krav som ställs av SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och FAR Branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Avgift

Avgiften är 255 000 kr exkl. moms.  ursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren binder sig för ett block i taget. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe vid seminarier på FEI. Kursavgiften faktureras årsvis före respektive blockstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 4526 kr/mån.

Antagningskrav

Vi välkomnar anmälningar från motiverade medarbetare som har arbetsgivarens stöd och backning. Vi rekommenderar att du har minst fem års arbetslivserfarenhet, helst längre. Vidare att du under utbildningstiden arbetar inom ekonomifunktionen på ett företag eller är verksam på en redovisnings- eller konsultbyrå. Din utbildningsbakgrund kan variera, det viktiga är att du har kapacitet att klara av studierna Det rekommenderade antagningskravet är allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad gymnasieskola eller motsvarande. Redovisningsekonom DFEI är även relevant för dig som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Uppdragsavtal

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst angående uppdragsutbildning. Vid anmälan kommer beställaren ombes att bekräfta villkoren.

Senast på FEI
Tanya Corporate Events FEI Gullers Grupp

Människor har alltid intresserat Tanya, hon har tidigare arbetat som bland annat florist, lärare, in...

Läs mer

Jessica läser Fastighetsmäklare på FEI

Sommarvärmen kom till Sverige med en knäpp. Våra duktiga mäklardeltagare kämpade på trots att seglin...

Läs mer

Nytt internationellt samarbete med Fastighetsbyrån Utbildningen som nu erbjuds Fastighetsbyråns meda...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +