Rådgivande kommunikation för redovisningskonsulten 25 yhp

Denna YH-kurs vänder sig till dig som arbetar med redovisning. Kursen syftar till att ge dig kunskaper för att du ska kunna skapa och upprätthålla goda kundrelationer. Målet är att du ska kunna förklara ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt, anpassat efter mottagare, och även kunna agera i en rådgivande roll som redovisningskonsult.

Kursen bedrivs på halvfart (50%), är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan studera parallellt med arbetet, var du än är, med hybridformatet FEIFLEX.

Ansökan till YH-kursen öppnar den 1 augusti 2024! Fyll i en intresseanmälan för att få mer information.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

10 veckor, halvfart, 25 YH-poäng. Kursstart vecka 40 (kan ändras).

Rådgivande kommunikation för redovisningskonsulten

Denna YH-kurs strävar efter att utveckla din förmåga inom den konsultativa och rådgivande aspekten av redovisningskonsultens arbete. Syftet är att förse dig med kompetenser som är nödvändiga för att skapa och upprätthålla goda och proaktiva kundrelationer. Målet är att du ska kunna förklara ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt, anpassat efter mottagaren, samt kunna agera i en rådgivande roll som redovisningskonsult.

Kursens innehåll täcker olika områden för att uppnå dessa mål, med en introduktion av olika kommunikationsmetoder. Du får också träna på ett konsultativt förhållningssätt och rådgivning, med praktiska övningar om att anpassa information till olika mottagare. Dessutom behandlar kursen hur du identifierar och skapar kundnytta och värde, samt hur du använder lämpliga presentationstekniker för att tydliggöra ekonomisk information. Slutligen inkluderas moment där du får tolka, argumentera och presentera ekonomiska fakta på ett övertygande sätt.

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

• redovisningskonsultens relevanta kommunikationsmetoder.
• presentationstekniker och digitala presentationsprogram.
• pedagogisk rådgivning och coachning.
• målgruppsanpassad information.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

• tillämpa metoder och strategier för målgruppsanpassad kommunikation.
• använda olika presentationstekniker inklusive digitala verktyg.
• tolka, förklara och presentera ekonomisk information.
• tolka och argumentera för sina rekommendationer och slutsatser baserat på information.
• lämpliga presentationstekniker för att åskådliggöra ekonomisk information.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• självständigt tillämpa yrkesspecifik kommunikation.
• verka rådgivande i rollen som redovisningskonsult med ett konsultativt förhållningssätt.
• visa på djupare förståelse för ett professionellt agerande i sin yrkesroll.
• ta fram relevant data, analysera och pedagogiskt presentera dessa.

Kursens upplägg

Inslag av arbetslivsanknutet lärande

Kursen är inriktad på tillämpning, varvat med teoretiska block, och är utformad så att den studerande utvecklar de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för yrket. Kursens yrkesrelevans kommer pedagogiskt att tydliggöras genom följande:

• Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter, projektarbeten och praktikfall
• Teoretiska och praktiska tillämpningar
• Gruppövningar
• Medverkan av utbildare från arbetslivets olika verksamheter
• Studiebesök

Studera parallellt med arbetet genom FEIFLEX

Kursen bedrivs på halvfart (50%) och ger dig möjlighet att studera parallellt med ditt arbete. Kursen kommer att innehålla en blandning av träffar, case, diskussionstillfällen och självstudier.

Genom vårt unika hybridformat FEIFLEX kan du välja om du vill delta i undervisningen på plats hos FEI i Stockholm eller online på distans, alltid med känslan av att du närvarar i klassrummet. Undervisningen spelas dessutom in så att du har möjlighet att se och repetera i efterhand.

Ansökan, behörighet & urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månader relevant yrkeserfarenhet inom ekonomisk redovisning.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Senast på FEI
Ulf Persson, lärare i Certifikat Ledarskap på FEI

Vad skiljer denna kurs från andra ledarskapskurser? – Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få...

Läs mer

YH-kurser omfattar några veckor upp till ett halvårs studier och skiljer sig från YH-program genom att vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kompetenser. YH-kurser har oftast ett flexibelt...

Läs mer

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

+