Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Penningtvättslagen för fastighetsmäklarföretag

Den första 1 juli 2021 trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft. Det innebär bland annat att även mäklarföretag kommer att stå under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Det innebär också att FMI kan ingripa mot de mäklarföretag som inte utbildar sina anställda inom penningtvättens område. Denna kurs tar upp det viktigaste du och din personal behöver känna till gällande de nya kraven utifrån penningtvättslagstiftningen.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

2 timmar, kl. 17.00 - 19.00

Avgift 2 400 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Reglerna som rör penningtvätt och finansiering av terrorism är i ständig förändring och alltid högaktuellt för mäklarbranschen. Mäklarföretagen blir ansvariga för att fortlöpande informera och utbilda personer i verksamheten som utför arbetsuppgifter som är av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför har FEI utformat en kurs för för dig som driver ett fastighetsmäklarföretag att hålla dig och din personal uppdaterad på vad som gäller. Kursen är anpassad efter mäklarens vardag och utformad för att tillse att denne har tillräcklig kunskap inom området. Vi vill att du och din personal ska känna sig trygga i att hantera de lagstadgade skyldigheterna men också att kunna vara delaktiga i beivrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om ditt företag eller mäklarkedja önskar en anpassad utbildning som tar upp företags- eller kontorsspecifika frågor, såsom företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer, kan ni kontakta FEI så skräddarsyr vi en utbildning utifrån era behov.

För vem?

Kursen riktar sig till fastighetsmäklarföretag och dess anställda och är lämplig både för personal som behöver introduceras i ämnet och för de som behöver bli uppdaterade.

Kursinnehåll

 • De centrala regelverken, bakgrund och syfte
 • Centrala begrepp, principer och definitioner
 • Krav på rutiner, riktlinjer och dokumentation
 • Allmän och särskild riskbedömning
 • Olika tillvägagångssätt för att tvätta pengar och finansiera terrorism
 • Varningssignaler
 • Riskprofil
 • Uppnå kundkännedom
 • Rapportering
 • Tillsyn och sanktioner

Efter kursen kommer…

 • … din personal att ha rätt kunskaper som krävs enligt lagen
 • … din personal känna tillräcklig trygghet när de arbetar med dessa frågor
 • … du som företagsledare ha uppfyllt dina skyldigheter att utbilda din personal i ämnet

Fakta

Omfattning

Kursen Penningtvättslagen för fastighetsmäklarföretag omfattar 2 timmar, och genomförs kl. 17.00-19.00.

Genomförande

Det går att närvara på distans via FEIFLEX eller på plats i Stockholm.

FEIFLEX betyder att du vid tillfället kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionen spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Avgift

2 400 kr exkl. moms. Avgiften faktureras före kursstart.

Senast på FEI

Dag Lotsander är upplärd inom originalet till Lean och är en av Sveriges mest erfarna Lean-konsulter. Han har en över 20 år lång karriär som ledare inom Toyota och ansvarade...

Läs mer

Kursen Strategi & Affärsplanering ingår som en del av FEI:s utbildning Certifikat VD-kompetens. Petra Palmgren Lindwall som leder kursen har arbetat operativt i ledande befattningar inom små, medelstora och stora...

Läs mer

“Med FEIFLEX kunde jag själv schemalägga mina dagar eftersom det var lärarledda lektioner två dagar i veckan och hela upplägget var otroligt smidigt. FEI:s YH-utbildning gjorde att jag kunde läsa...

Läs mer

+