Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Penningtvättslagen för fastighetsmäklarföretag

Från och med 1 juli 2021 kommer även mäklarföretag att stå under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Detta kommer bland annat innebära att inspektionen kan ingripa mot de mäklarföretag som inte utbildar sina anställda inom penningtvättens område. Denna kurs ger din personal rätt kunskaper samtidigt som du uppfyller de utbildningskrav som ställs på din verksamhet. Ta tillfället i akt och var beredd redan nu!

Nästa kursstart
23 juni 2021
Omfattning

2 timmar, kl. 17 - 19

Avgift 2 400 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Reglerna som rör penningtvätt och finansiering av terrorism är i ständig förändring och alltid högaktuellt för mäklarbranschen. Mäklarföretagen blir ansvariga för att fortlöpande informera och utbilda personer i verksamheten som utför arbetsuppgifter som är av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför har FEI utformat en kurs för att hjälpa dig för dig som driver ett mäklarföretag att uppfylla kravet på att utbilda din personal. Kursen är anpassad efter mäklarens vardag för att tillse att denne har tillräcklig kunskap för att hen ska känna sig trygg med att hantera sina skyldigheter och även att vara delaktig i beivrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Till den del som utbildningskraven rör kontorsspecifika frågor såsom företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer krävs en individualiserad utbildning för respektive företag. Kontakta därför FEI så skräddarsyr vi en utbildning till just ditt företag.

För vem?

Kursen riktar sig till fastighetsmäklarföretag och dess anställda, och är lämplig både för personal som behöver introduceras i ämnet och för de som behöver bli uppdaterade.

Kursinnehåll

 • De centrala regelverken, bakgrund och syfte
 • Centrala begrepp, principer och definitioner
 • Krav på rutiner, riktlinjer och dokumentation
 • Allmän och särskild riskbedömning
 • Olika tillvägagångssätt för att tvätta pengar och finansiera terrorism
 • Varningssignaler
 • Riskprofil
 • Uppnå kundkännedom
 • Rapportering
 • Tillsyn och sanktioner

Efter kursen

 • Din personal ha rätt kunskaper som krävs enligt lagen
 • Din personal känna tillräcklig trygghet när de arbetar med dessa frågor
 • Du som företagsledare ha uppfyllt dina skyldigheter att utbilda din personal i ämnet

Fakta

Omfattning

Kursen Penningtvättslagen för fastighetsmäklarföretag omfattar 2 timmar, och genomförs kl. 17-19.

Genomförande

Det går att närvara på distans via FEIFLEX eller på plats i Stockholm.

FEIFLEX betyder att du vid tillfället kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionen spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Avgift

2 400 kr exkl. moms. Avgiften faktureras före kursstart.

Senast på FEI
Rasmus Olofsson

Rasmus Olofsson har haft flera olika yrkesroller på Scanias moderbolag. Bland annat har han arbetat med strategisk planering, som  projektledare,  teamleader och inom  kommersiella områden som ansvarar för Scanias globala offertsystem....

Läs mer

Markus Forsstsröm, Företagsekonom 60 hp

Skyhill är ett konsultbolag inom arkitektur och projektledning som hjälper kunderna med allt från att rita, planera, bygga och underhålla fastigheter. – Som konsultbolag måste vi i varje enskild del...

Läs mer

Thomas Carter

Hur står sig då uppdragsutbildade fastighetsmäklare i förhållande till de som läst via andra utbildningsvägar inklusive ordinarie högskolestudier? Den första kullen registrerade fastighetsmäklare som studerat Fastighetsmäklare 120 hp via Högskolan...

Läs mer

+