Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Påbyggnad Avancerad rådgivning

Utbildningen är byggd i separata områdesmoduler, du betar av en modul i taget. Det ger dig också möjlighet att, efter behov och när du vill, gå tillbaka och repetera och öva extra på ämnesområden där du behöver förstärka dina kunskaper.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

3 tim inspelade föreläsningar

Översikt

För vem?

Kursen riktar sig till dig som även förmedlar försäkringar vars innehåll består av andra värdepapper än fondandelar t ex aktier, obligationer men även strukturerade produkter.

Du ska arbeta med ovan beskriven verksamhet och/eller har Finansinspektionens tillstånd för investeringsrådgivning.

Beskrivning

Denna mycket flexibla kurs ges genom videoinspelade lärarföreläsningar. Studierna kan därför utföras när och var som helst så länge deltagaren har tillgång till internet.

Du får också tillgång till kursdokumentation, studielitteratur med praktisk inriktning, övningsfrågor och diagnostester.

Kursen struktureras utifrån InsureSecs måldokument.

Kursen är byggd i separata ämnesmoduler. Varje modul består av inspelade föreläsningar. Föreläsningarna är filmade i avsnitt om 10-30 minuter. Det ger dig valmöjligheter när du studerar. Du kan exempelvis:

 • beta av en modul i taget
 • välja ämnes- eller delområde du vill öva extra på
 • välja specifika kunskapskrav du vill öva extra på
 • repetera och förstärka – du kan se filmerna hur många gånger du vill

Studiernas omfattning

Innehållet speglar InsureSecs kunskapskrav till både omfattning och djup. Varje kunskapskrav är således anpassat till den kognitiva nivå som specificeras i InsureSecs måldokument.

Du får betydligt mer inlärningstid än på konkurrerande kurser. Det förbättrar dina chanser att klara licensieringsprovet avsevärt.

Kursen innebär också flexibilitet. Använd det inspelade materialet på ett smart sätt: fokusera på de områden där du behöver extra påfyllning av kunskap. Det innebär att studieinsatsen kan variera ordentligt beroende på deltagarens kunskapsnivå, från 3 timmar om du har stora förkunskaper till 8 timmar om du behöver gå på djupet inom alla delområden.

Du har tillgång till inspelningar och material i 12 månader från beställning och kan därmed lägga upp studierna med utgångspunkt i dina egna förutsättningar. Välj exempelvis att läsa intensivt eller sprid inlärningen över flera veckor.

Utbildningsmaterial

 • Inspelade föreläsningar cirka 3 timmar
 • Omfattar alltid tidigare kunskapsuppdateringar
 • Föreläsarens bilder i pdf:er
 • Övningsfrågor och diagnostest, totalt cirka 30 frågor och tre övningscase
 • Övrigt material som beslut, uttalanden, promemorior, med mera

Allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt via FEI:s utbildningsportal efter anmälan.

Kursinnehåll

Utbildningens ämnesmoduler med exempel på innehåll:

 • Sannolikheter optionsprissättning
 • Risk och avkastning
 • Aktörerna
 • Autocall
 • Aktörer och andrahandsmarknad
 • Frågor 1-31
 • Case 1. Genomgång av risk i portföljen
 • Case 2. Genomgång av kostnaderna i portföljen
 • Case 3. Att välja produkt

Kursledare

Kursens inspelningar är gjorda av yrkesverksamma specialister som är aktiva i branschen. Våra lärare är mycket kunniga och har bevisad pedagogisk förmåga. Vi använder ”levande lärare” snarare än animerad e-learning för att maximera kvalitén på kursen och därmed dina chanser till ett godkänt testresultat.

 

Starta när du vill

Kursen genomförs On demand – du kan starta dina studier när du vill. Du får tillgång till filmer och kursmaterial under 12 månader från beställning.

InsureSecs licensprov

InsureSec logo

Senast på FEI

Med start hösten 2020 kan studenter från både Sverige och hela världen välja FEI för att studera till en Higher National Diploma (HND) in Business.

Läs mer

Många företag uppmanar just nu sina anställda att jobba hemifrån, begränsa resande och möten. Då är FEI:s innovativa modell för kompetensutveckling särskilt relevant. Med FEIFLEX kan kursdeltagare välja att delta på lektioner från hemmet eller kontoret.

Läs mer

FEI följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Från och med onsdagen den 18 mars kommer därför all undervisning att ske digitalt via FEIFLEX.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+