Organisation och ledarskap, 7,5 hp

FEI introducerar tillämpade kurser med akademisk förankring som du direkt kan använda i arbetet. Organisation och Ledarskap, 7,5 hp ger deltagaren fördjupade kunskaper inom organisation och ledarskap, kvalitativa forskningsmetoder samt aktuell forskning inom området.

Nästa kursstart
12 september 2019
Omfattning
7 veckor - Stockholm & FEI FLEX
Visa varianter på omfattning

7 veckor Stockholm & FEI FLEX

Avgift 26 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Behörighetskrav

Fullgjorda kursfordringar om 22,5 högskolepoäng i företagsekonomi innefattande kursen
Organisations- och vetenskapsteori 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

Efter kursen

Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna

Kunskap och förståelse
1. förklara och illustrera innebörden av organisationsteoretiska begrepp och modeller utifrån
olika perspektiv inom områdena kultur och ledarskap på en fördjupad nivå

2. beskriva olika sätt att studera och analysera organisationer, organisatoriska fenomen och
centrala processer i organisationer utifrån en kvalitativ ansats och ett kulturellt perspektiv
samt sambandet mellan organisationskultur och ledning av organisationer på en fördjupad
nivå

Färdighet och förmåga
3. visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information
utifrån flera olika teoretiska perspektiv genom att i grupp genomföra och sammanställa en
kvalitativ organisationsstudie med kultur och ledarskap som centrala teman i enlighet med
givna anvisningar, akademiska krav på språk och form samt inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till organisationsteoretiska modeller,
processer och organisatoriska fenomen genom att muntligt och skriftligt presentera och
försvara sin organisationsstudie samt i dialog med andra studenter kritiskt granska och
diskutera deras studier

5. visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga studier inom
företagsekonomi genom att genomföra en skriftlig kritisk reflektion av en vetenskaplig
uppsats eller ett annat vetenskapligt verk.

 

Fakta

Genomförande

1+1 lektionsdagar (en dag som inleder kursen samt en dag som avslutar kursen) samt däremellan distansstudier under cirka 7 veckor som inkluderar fasta webinarier, handledarstöd och andra aktiviteter on-line. Klicka på kurstillfällen för att se schema med datum.

Tentamen

Kursen har två examinationsmoment:

 • Litteraturseminarium med individuell avrapportering (lärandemål 1-3 – 2,5 hp
 • Genomförande av en kvalitativ organisationsstudie som presenteras skriftligt samt opponering (lärandemål 1-5). Studien kan genomföras i grupp och ska i så fall inkludera en skriftlig individuell  kritisk reflektion enligt examinators anvisningar (lärandemål 5) – 5 hp

Högskolepoäng

För G på kursen krävs G på samtliga moment i kursen och för VG krävs VG på organisationsstudien och G på seminariet. Kursen ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst och omfattar 7,5 högskolepoäng (hp).

Intyg och betyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat erhåller betyg och kursintyg från Högskolan Väst.Ingår även i

Avgift

26 900 kr exkl. moms. Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe i samband med lektioner på FEI. Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Allmänna villkor

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal angående uppdragsutbildning.  Vid anmälan kommer beställaren ombes att bekräfta villkoren.

Ingår även i

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i utbildningar:

 

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i kursen Ledarskap & organisationsbeteende 7,5 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Om Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Regler och föreskrifter

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Senast på FEI
FEIs klassrum i Alicante Spanien

Som ett led i FEI:s internationella expansion satsar utbildningsföretaget nu på en filial på spanska...

Läs mer

FEIs blicande fastighetsmäklare

Åtta månader har gått sedan de tre deltagarna steg in i FEIs lokaler på Lindholmen i Göteborg för at...

Läs mer

Tanya Corporate Events FEI Gullers Grupp

Människor har alltid intresserat Tanya, hon har tidigare arbetat som bland annat florist, lärare, in...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +