Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Kunskapsuppdatering Liv 2016

Om du är en förmedlare som har Årslicens Liv och därför ska göra InsureSecs årliga kunskapsuppdatering ska du förbereda dig genom att gå en kurs på FEI. Målsättning är att du ska uppnå rätt kunskapsnivå och därmed få godkänt resultat. Paketet består av inspelade föreläsningar samt övningsfrågor och studiematerial.

 

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

5 tim inspelade föreläsningar

Översikt

För vem?

Denna förberedande utbildning är framtagen för den som ska göra InsureSecs obligatoriska kunskapsuppdatering avseende Årslicens Liv – Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling.

Utbildningen riktar sig till livförsäkringsförmedlare som uteslutande förmedlar livförsäkringar eller livförsäkringar som innehåller fondandelar. Det förutsätts också att du har Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser (källa: InsureSec 2015).

Beskrivning

Denna mycket flexibla kurs ges genom videoinspelade lärarföreläsningar. Studierna kan därför utföras när och var som helst så länge deltagaren har tillgång till internet.

Du får också tillgång till kursdokumentation, studielitteratur med praktisk inriktning, övningsfrågor och diagnostester.

Kursen struktureras utifrån InsureSecs måldokument.

Kursen är byggd i separata ämnesmoduler. Varje modul består av inspelade föreläsningar. Föreläsningarna är filmade i avsnitt om 10-30 minuter. Det ger dig valmöjligheter när du studerar. Du kan exempelvis:

 • beta av en modul i taget
 • välja ämnes- eller delområde du vill öva extra på
 • välja specifika kunskapskrav du vill öva extra på
 • repetera och förstärka – du kan se filmerna hur många gånger du vill

Studiernas omfattning

Kursen innebär flexibilitet. Använd det inspelade materialet på ett smart sätt: fokusera på de områden där du behöver extra påfyllning av kunskap. Det innebär att studieinsatsen kan variera ordentligt beroende på deltagarens kunskapsnivå, från 2 timmar om du har stora förkunskaper till 7 timmar om du behöver gå på djupet inom alla delområden.

Du har tillgång till inspelningar och material i 12 månader från beställning och kan därmed lägga upp studierna med utgångspunkt i dina egna förutsättningar. Välj exempelvis att läsa intensivt eller sprid inlärningen över längre tid.

Kursinnehåll

Kunskapsområden som behandlas är relevanta nyheter och förändringar under 2015 och omfattar till fullo de områden som specificeras enligt InsureSecs kunskapskrav, exempelvis:

 • Penningtvätt – FATF Inhemska PEP
 • FATCA – US person
 • Preskription – nya regler
 • Skattenyheter – pensionssparande
 • Familjejuridik, arv med internationell anknytning
 • Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnds uttalande om opartisk analys samt två beslut
 • Traditionell försäkring – återtag, garantinivåer och återbäringsränta
 • Intressekonflikter – priset på förmedlingen
 • Dokumentation – befintlig och ny kund
 • Verklighetsnära situationer, flytt av försäkringar och byte av förvaltningsform

Kursmaterial

 • Inspelade föreläsningar cirka 5 timmar
 • Föreläsarens bilder i pdf:er
 • Övningsfrågor och diagnostest
 • Övrigt material som beslut, uttalanden, promemorior, med mera

Kursledare

Kursens inspelningar är gjorda av yrkesverksamma specialister som är aktiva i branschen. Våra lärare är mycket kunniga och har bevisad pedagogisk förmåga. Vi använder ”levande lärare” snarare än animerad e-learning för att maximera kvalitén på kursen och därmed dina chanser till ett godkänt testresultat.

Starta när du vill

Kursen genomförs On demand – du kan starta dina studier när du vill. Du får tillgång till filmer och kursmaterial under 12 månader från beställning.

InsureSecs licensprov

InsureSec logo

Röster från kursen

“En väldigt bra utbildning som är uppbyggt på ett mycket pedagogiskt sätt. Jag klarade licensen på första försöket.”

Magnus, 41, Försäkringsförmedlare

Senast på FEI

Med start hösten 2020 kan studenter från både Sverige och hela världen välja FEI för att studera till en Higher National Diploma (HND) in Business.

Läs mer

Många företag uppmanar just nu sina anställda att jobba hemifrån, begränsa resande och möten. Då är FEI:s innovativa modell för kompetensutveckling särskilt relevant. Med FEIFLEX kan kursdeltagare välja att delta på lektioner från hemmet eller kontoret.

Läs mer

FEI följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Från och med onsdagen den 18 mars kommer därför all undervisning att ske digitalt via FEIFLEX.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+