Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Hållbar restaurangverksamhet, 15 YH-poäng

Kursen ger den studerande en god grund gällande hållbarhetsbegreppets betydelse i en restaurangverksamhet. Det inkluderar både hur man arbetar med enskilda hållbarhetsfrågor, men också hållbarhet som en del av restaurangverksamhetens affärsstrategi.

Nästa kursstart
31 augusti 2020
Omfattning

6 dagar - 3 veckor

Avgift 0 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Denna kurs ges som delkurs i Yrkeshögskoleutbildningen Food and Beverage Manager. Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper inom hållbarhet för att förbereda den studerande för arbete inom olika yrkesroller inom restaurangbranschen.

Kursinnehåll

 • Introduktion till hållbarhet ur ett lokalt och globalt perspektiv
 • Utvecklingen av hållbarhet och CSR inom näringslivet och samhället
 • Grundläggande förståelse för relevant nationell och internationell lagstiftning
 • Miljöledningssystem, miljö- och sociala märkningar
 • Hållbarhetsarbetet i kombination med det kommersiella perspektivet
 • Hur skapa en hållbarhetsstrategi med mål och mätetal
 • Hållbarhet som en del av affärsstrategin
 • Konsumenter och hållbarhet
 • Anpassning av utbud, menyer etc för att gästerna ska kunna välja hållbara produkter
 • Praktisk hållbarhetsrapportering med hjälp av lämpliga ramverk
 • Kommunikation och marknadsföring av hållbarhet

Kursmål

Efter fullföljd kurs ska den studerande bland annat ha följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

 • Kunskaper området hållbarhet inklusive miljö, antikorruption, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, samhällsengagemang i en restaurangverksamhet.
 • Leverantörers hållbarhetsarbete utifrån exempelvis uppförandekod, hållbarhetsrapportering, miljöledningssystem.
 • Verksamhetens hållbarhetsrapportering
 • Diskutera och redogöra för hur strukturer, strategier, nätverks- och intressentrelationer påverkar hållbarhetsarbetet
 • Identifiera, analysera och hantera de etiska, kvalitets- och miljömässiga aspekterna vid upphandling och inköp.
 • Insikt kring olika certifieringar och deras validitet, kostnad, kommersiella värde samt förståelse i vad de innebär för klimat, människor och lönsamhet. Exempel. ISO, MSC/ASC, Fairtrade, KRAV, Ekologiskt, EU-ekologiskt.
 • Motivera och engagera en organisation utifrån ett hållbarhetsperspektiv samt följa upp och utveckla en restaurangs hållbarhetsarbete.

Kritiskt reflektera över olika ståndpunkter inom praktiskt hållbarhetsarbete samt hantera normkonflikter kring hållbarhetsarbete i och utanför organisationer

För vem?

Denna kurs är för dig som förstår att hållbarhet och CSR är viktiga framgångsfaktorer för framtidens restaurang. Du har eller kommer att ha en ledande roll i ett restaurangföretag för att kunna vara med att ta fram, påverka och implementera hållbarhetsfrågorna i verksamheten.

Fakta

Omfattning

15 YH-poäng. Kursen omfattar två dagars undervisning klockan 09.00-16.00 per vecka i 3 veckor, sammanlagt 6 dagar samt examination.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna. Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Kursen ingår i Yrkeshögskolan (YH)

Denna kurs ges inom ramen för Yrkeshögskolan (YH). Det innebär:

 • Vid vissa kurstillfällen studerar du tillsammans med deltagare i YH-utbildningen Food & Beverage Manager 300p. Deltagarnas medelålder är 30 år.
 • Kursen vänder sig till tre målgrupper:
 1. Privatpersoner
 2. Företag som vill kompetensutveckla medarbetare
 3. Omställningsorganisation såsom t ex TRR eller Trygghetsstiftelsen som anmäler uppsagda eller förtroendevalda

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Reell kompetens: Om du saknar formella meriter avseende till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan FEI istället göra en bedömning av din reella kompetens.

 

Företag/annan arbetsgivare och omställningsorganisationer som anmäler deltagare till kursen ansvarar för att deltagaren har lämpliga förkunskaper.

Intyg

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i kursens examinationsmoment erhålles kursbevis och 15 YH-poäng.

Ansökan

Ansök kostnadsfritt på länken här nedan (även yrkesverksamma kan ansöka som privatperson)

Du ansöker här nedan via länken där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan kommer att förmedlas via denna plattform. Du kommer att kunna följa din ansökan.

Sista ansökningsdag 31 juli 2020.

Läs mer om ansökan

Klicka här för att ansöka om en plats

Senast på FEI

Mat har alltid har varit en stor del av Roberts vardag. Redan vid 20 års ålder tog han sin första anställning som kock på East i Stockholm. Men det var...

Läs mer

FEI tilldelades hela 160 nya platser på fem utbildningar. – Vi är mycket glada över detta förtroende, säger Andreas Degerfeldt, verksamhetschef för FEI Yrkeshögskola. Söktrycket på våra utbildningar är högt,...

Läs mer

Konsultchef Lisa Drevet, 45 år, ville jobba mer med människor. Med hjälp av HR-chefsutbildningen på FEI, kunde hon inleda en ny karriär som HR-generalist på samma arbetsplats.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+