Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef

Ekonomichefsprogrammet är en välkänd yrkesutbildning med tradition. Den har erbjudits av FEI sedan 1944! Du får kvalificerade kunskaper – de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Det fulla Ekonomichefsprogrammet omfattar 18 delkurser inklusive examensarbete över cirka 24 månader. Studierna ges i Stockholm och med FEI FLEX – det innebär valfrihet när och var du vill studera!

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

24 månader - moduler 2/3 dagar

Översikt

Utbildningen är flexibel och på hög nivå för dig som arbetar som, eller vill bli:

Beskrivning

FEI:s Diplomprogram är en specialiserad utbildning på högskolenivå; en ”komprimerad universitetsexamen”. Med det menar vi att utbildningen ger gedigna kunskaper i de kärnämnen som ingår i en civilekonomutbildning; ämnen som nationalekonomi, juridik, externredovisning, beskattningsrätt, ekonomistyrning och ledarskap. Det vill säga de områden som du har nytta av i ditt arbete som ekonom. Litteraturen är i stora delar identisk med den som används på motsvarande kurser på universitet och högskolor. Däremot är undervisningen och angreppssättet annorlunda. Deltagarna har i genomsnitt över tio års erfarenhet av ekonomiarbete. Det betyder att undervisningen är praktiskt upplagd med många exempel från verkligheten.

Lämplig bakgrund

Lämplig teoretiska förkunskaper är ekonomiskt gymnasium och praktisk yrkeserfarenhet från redovisningsområdet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning.

Välj omfattning

Ekonomichefsprogrammet betyder flexibilitet. Det består av en serie delkurser där du själv har möjlighet att bestämma omfattning och inriktning med utgångspunkt i din yrkesroll och karriär. På denna sida beskrivs hela det tvååriga programmet, ett omfattande kompetenspaket för yrkesverksamma ekonomer.

Stockholm och FEI FLEX

Ekonomichefsprogrammet ges i Stockholm och via FEI FLEX – vår modell för moderna onlinestudier. Du kan vid varje enskilt tillfälle välja om du vill vara på plats i klassrummet i Stockholm eller medverka aktivt på distans.

Ekonomichef

Kurs 1-18. Cirka 24 månader.

För dig som har, eller satsar på, ett totalansvar för företagets ekonomifunktion med ambitionen att bidra till företagets strategiska utveckling, rekommenderar vi att du går samtliga moduler som ingår i Ekonomichefsprogrammet. Detta är branschens mest gedigna kompetenspaket.

Utöver ytterligare fördjupning inom ekonomiområdet får du bland annat utveckla dina färdigheter som chef och ledare. Ekonomiavdelningens arbete är i mångt och mycket ett utpräglat lagarbete. Alla medarbetare måste dra åt samma håll för att producera relevanta och korrekta rapporter och bokslut. Arbetet sker ofta under stark tidspress. Ekonomichefens förmåga att leda och entusiasmera personal är därför mycket viktig.

I det avslutande examensarbetet väljer du ett ämne inom något av utbildningens huvudmoment.

 

DELKURS DAGAR
1. Företagsekonomi för ekonomer Online
2. Affärsjuridik för ekonomer 2 + 3 + 2
3. Årsredovisning enligt K2 2 + 2
4. Analysera företag 3
5. Koncernredovisning I – i enlighet med K3 3
6. Företagsbeskattning I – introduktion 2 + 3 +3
7. Ekonomistyrning I – praktisk ekonomistyrning 2 + 3
8. Ekonomistyrning II – fördjupning 2 + 3
9. Ekonomistyrning III – nya styrmodeller 3
10. Årsredovisning enligt K3 2 + 2
11. Koncernredovisning II – i enlighet med K3 2
12. Företagsbeskattning II – fördjupning 2
13. Moms I 2
14. Moms II 2
15. IFRS I 1
16. IFRS II 2
17. Ledarskap för ekonomer 3 + 3 + 3
18. Examensarbete 3 mån

Kursinnehåll

Ekonomichefsprogrammet är en välkänd yrkesutbildning med tradition. Den har erbjudits av FEI sedan 1944! Du får kvalificerade kunskaper – de flesta som har genomgått programmet har nu ledande ekonomibefattningar. Det fulla Ekonomichefsprogrammet omfattar 18 delkurser inklusive examensarbete över cirka 24 månader. Studierna ges i Stockholm och med FEI FLEX – det innebär valfrihet när och var du vill studera!

Fakta

Avgift

Omfattning cirka 24 månaders studier. Avgift: 0 kr exkl. moms. Avgiften delas upp i fyra delar och faktureras halvårsvis. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 0 kr/mån.

Avgiften delas upp och faktureras halvårsvis. I avgiften ingår kostnaden för litteratur och annat kursmaterial samt lunch & kaffe.

Vad leder utbildningen till?

Programmet leder till FEI:s examen Diplomerad Ekonom – Ekonomichefsprogrammet med tydlig angivelse vilken variant och vilka delkurser du har valt att genomgå. Engelsk examensbeteckning är Diploma in Accounting & Financial Management.

Tentamen

Varje delkurs avslutas med examination; antingen genom tentamen och/eller inlämningsuppgift eller muntlig presentation. På examensbeviset anges vilket betyg som erhållits i respektive delkurs. Den akademiska betygsskalan tillämpas, det vill säga Underkänd, Godkänd respektive Väl godkänd. För examen krävs minst godkänt betyg på samtliga delkurser. Närvarokravet är minst 70 % på samtliga delkurser.

Antagningskrav

Lämplig teoretisk bakgrund är ekonomiskt gymnasium och/eller praktisk yrkeserfarenhet från redovisnings- och/eller ekonomistyrningsområdet. De flesta deltagare har 5-10 års eller mer yrkeserfarenhet. Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper som motivation och målinriktning.

Stockholm & FEI FLEX

Ekonomichefsprogrammet ges på plats i Stockholm samt med FEI FLEX distansstudier (undantag kurs 17. Ledarskap för ekonomichefer som endast genomförs i Stockholm).

Kursdeltagare berättar

”Utbildningen innehåller de viktigaste bitarna jag behöver”

När Hanna Holm, 25 år från Uppsala, tog över rollen som ekonomiansvarig på NDE Offshore ville hon utveckla chefsbefattningskunskaperna. Det blev Ekonomichefsutbildningen hos FEI på distans, där arbetet finansierar hela utbildningen. Chansen att utvecklas i rollen och känslan av att arbetsgivaren satsar på henne är för Hanna både roligt och motiverande.

Det här tycker våra studenter
Josefine Karlström har läst ekonomichefsprogrammet controller på FEI

Varför valde du just Ekonomichefsprogrammet Controller? – Jag ville fördjupa kunskaperna inom ekonom...

Läs mer

  Varför valde du att gå Ekonomichefsprogrammet – Ekonomichef? – Den innehåller de viktig...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+