Effektiv och hållbar säljorganisation med hjälp av AI 30 yhp

Lär dig att integrera AI i försäljningsprocesser!

Denna YH-kurs vänder sig till dig som arbetar med B2B-försäljning. Kursen strävar efter att ge dig en omfattande förståelse för hur AI kan användas på ett effektivt och hållbart sätt i säljorganisationer.

Kursen bedrivs på halvfart (50%), är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kan studera parallellt med arbetet, var du än är, med hybridformatet FEIFLEX.

Ansökan till YH-kursen öppnar den 1 augusti 2024! Fyll i en intresseanmälan för att få mer information.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

12 veckor, halvfart, 30 YH-poäng. Kursstart vecka 39 (kan ändras).

Om kursen Effektiv och hållbar säljorganisation med hjälp av AI

Denna YH-kurs ger dig kunskaper om hur du kan integrera AI i försäljningsprocesser. Teoretiska grunder för AI såsom maskininlärning, naturligt språkbehandling och datavetenskap, är centrala för kursens innehåll och avgörande för att kunna tillämpa AI-verktyg effektivt.

Kursen börjar med en förståelse för AI:s roll i säljprocessen, vilket ger de dig en teoretisk bas för att förstå hur AI kan transformera traditionella säljmetoder. Genom att utforska användning av AI-verktyg bidrar kursen till att effektivisera dokumenthantering och kundinteraktioner.

En viktig del av kursen som följer är förståelsen för hur AI kan automatisera och personifiera säljprocesser, vilket inkluderar avancerad språkbearbetning för att skapa mer relevanta kommunikationsmaterial. Prissättningsstrategier och optimering med hjälp av AI är också förankrade i ekonomi och marknadsanalys, vilket kräver en förståelse för komplexa algoritmer och datamodeller som kan förutsäga konsumentbeteende och optimera prissättning.

Kursen behandlar även hur AI kan användas för att göra mer exakta försäljningsprognoser och förbättrad analys av kundbeteenden och leadshantering, vilket är en applikation av teoretisk statistik och analys. Skapandet av en egen AI-figur och AI-enhet innebär att du måste förstå grunderna i AI-programmering och systemdesign. Kursen täcker också viktiga aspekter av företagsintegritet och säkerhet inom AI samt kundens integritet, dataskydd och säkerhet.

Kursen avslutas med utvärderings- och implementeringsstrategier för AI-system, som betonar vikten av kontinuerlig analys och förbättring grundad i kvalitetsstyrning och förändringshantering. Denna teoretiska förankring säkerställer att du får en omfattande förståelse för hur AI kan användas på ett effektivt och hållbart sätt inom säljorganisationer.

Kursens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

• AI och dess tillämpningar inom försäljning.
• hantering av känslig information i offertdokument med hänsyn till datasäkerhet.
• branschanalyser, marknadsdata och historisk försäljning med hjälp av AI.
• skapa mer riktade och personlig marknadsförings- och försäljningsstrategier samt att identifiera och nå olika målgrupper effektivt med hjälp av användning av AI.
• säkerhets- och integritetsaspekter vid användning av AI i säljprocesser.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

• effektivt hantera och fördela leads inom säljteamet med hjälp av AI.
• utifrån företagets egna språk skapa texter som efterliknar dessa.
• spela in säljmöten med hjälp av AI för att använda materialet till att generera offerter.
• hållbara affärsstrategier med hjälp av AI.
• hur AI används i samband med offerthantering och hur man effektivt kan jobba med att automatisera offerter med hjälp av AI.
• utvärdera kundfeedback och beteende med AI-verktyg.
• använda en egen AI figur och en egen AI enhet.
• skapa anpassade rapporter och dashboards med hjälp av AI-verktyg.
• optimera dokumenthanteringsprocessen för ökad effektivitet och resursbesparing.
• använda specifika AI-verktyg och plattformar relevanta för försäljningsorganisationen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

• självständigt kunna hantera och förstå data samt använda data som resurs för att optimera, effektivisera prospekteringen och förbättra försäljningsinsatser hjälp av AI.
• följa bästa praxis för att säkerställa korrekt hantering och skydd av känslig information.
• självständigt använda AI för att förbättra språkbearbetningen i offerter och kommunikation.
• implementera CRM-system med AI-funktioner, prediktiva analysverktyg och andra AI-drivna applikationer samt utforma och genomföra en handlingsplan för att säkerställa en effektiv och framgångsrik implementering av AI-verktyg och strategier.
• tillämpa nyckeltal för att förbättra försäljningsprestationen genom analys av AI-genererade data.
• självständigt använda sig av AI-optimering för att stödja hållbara affärspraxis.
• strategiskt utveckla sin organisation mot framgång.

Kursens upplägg

Inslag av arbetslivsanknutet lärande

Undervisningen är inriktad på tillämpning, varvat med teoretiska block, och är utformad så att den studerande utvecklar de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för yrket. Kursens yrkesrelevans kommer pedagogiskt att tydliggöras genom följande:

• Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter, projektarbeten och praktikfall
• Teoretiska och praktiska tillämpningar
• Gruppövningar
• Medverkan av föreläsare från arbetslivets olika verksamheter
• Studiebesök

Studera parallellt med arbetet genom FEIFLEX

Kursen bedrivs på halvfart (50%) och ger dig möjlighet att studera parallellt med ditt arbete. Kursen kommer att innehålla en blandning av träffar, case, diskussionstillfällen och självstudier.

Genom vårt unika hybridformat FEIFLEX kan du välja om du vill delta i undervisningen på plats hos FEI i Stockholm eller online på distans, alltid med känslan av att du närvarar i klassrummet. Undervisningen spelas dessutom in så att du har möjlighet att se och repetera i efterhand.

Ansökan, behörighet & urval

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som uppfyller något av kriterierna:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkten ovan
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  • Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen krävs minst sex månader relevant yrkeserfarenhet från B2B-försäljning.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. FEI kan då istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande.

Betygskopior

För att styrka din ansökan ska du skicka in kopia på signerat gymnasiebetyg. Det går bra att fotografera eller scanna dokumenten men en Word-fil med inklistrade betyg är exempel på icke godkända underlag. Om du har utländska betyg ska dessa översättas och valideras. Det kan du göra via Universitets- och högskolerådet (UHR) läs mer på www.uhr.se.

Det är godkänt med foto på pappersbetyg, eller en skärmdump på betyg från antagning.se eller gymnasiala meriter, så länge betyg, poäng, namn och personnummer syns tydligt.

Urval och antagning

Tidigare relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet utgör grund för urvalet. Det utgör grunden för en antagningslista. Ledningsgruppen fattar beslut om antagningen utifrån antagningslistan.

Antagningsbesked

När urvalet är gjort lämnas antagningsbesked. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt för att behålla din plats. Svarar du inte går platsen vidare till nästa på tur.

Reservplats

De som inte har antagits kommer att bli placerade på reservlistan. När en antagen tackar nej till sin plats ges erbjudande till första reserv. Reserver antages löpande fram till tre veckor efter kursstart. Vill du inte stå som reserv eller inte längre är intresserad vill vi gärna att du meddelar oss det.

Studiefinansiering CSN

Denna kurs berättigar till studiemedel. Kontakta CSN för mer information, www.csn.se

Kontakt

Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se eller se om vi är live i chatten längst ner i högra hörnet.

Senast på FEI
Ulf Persson, lärare i Certifikat Ledarskap på FEI

Vad skiljer denna kurs från andra ledarskapskurser? – Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få...

Läs mer

YH-kurser omfattar några veckor upp till ett halvårs studier och skiljer sig från YH-program genom att vända sig till yrkesverksamma som vill vidareutveckla sina kompetenser. YH-kurser har oftast ett flexibelt...

Läs mer

Uppdragsutbildningen riktar sig till fastighetsmäklarföretag som vill kompetensutveckla sina medarbetare och innehållet är utformat efter FMI:s krav på teoretiska studier för att bli registrerad fastighetsmäklare. Undervisningen genomförs i FEI:s utbildningslokaler...

Läs mer

+