Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Distributörens roll och ansvar samt regler som styr försäkringsdistribution

Vad innebär god försäkringsdistributionssed och vilka lagar och regler för gäller för försäkringsdistribution? Kursen behandlar bland annat detta men ger dig också en förståelse för de begrepp och definitioner du kommer i kontakt med när du jobbar med försäkringar. Du lär dig också vilken information du är skyldig att ge en kund, hur du dokumenterar din rådgivning och hur du bäst hanterar intressekonflikter och klagomål. Du väljer om du vill studera på plats i våra lokaler eller på distans via vårt unika utbildningskoncept FEIFLEX. Kursen ingår också i utbildningen Livdiplom.

Nästa kursstart
8 september 2021
Omfattning

2 dagar

Avgift 12 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Denna kurs ger dig en god kunskap gällande de lagar och regler som gäller för försäkringsdistribution. Du lär dig också vad god försäkringsdistributionssed innebär. Kursen ger dig en förståelse för olika begrepp och definitioner för dig som arbetar med försäkringar. Du kommer bland annat att lära dig om hantering av intressekonflikter och kundklagomål, vilken information en kund har rätt att få och hur du ska dokumentera en rådgivning.

För vem?

Kursen riktar sig till alla som arbetar med eller som i sitt arbete kommer i kontakt med försäkringsdistribution. Kursen är väldigt bred och ger en god grund och förståelse för branschen. Kursen är lämplig för dig som till exempel arbetar på bank eller försäkringsbolag, som förmedlarassistent/administratör eller för dig som ska börja att arbeta i försäkringsbranschen. Kursen är även bra för den som vill uppdatera sina kunskaper på området. Distributörens roll och ansvar är en del i livdiplomutbildningen, men fungerar utmärkt att läsa separat.

Kursinnehåll

 • Vad innebär försäkringsdistribution och vilka är
 • försäkringsförmedlare?
 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 • Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:19) om
 • försäkringsdistribution
 • Regler mot penningtvätt
 • Hantering av intressekonflikter
 • Hantering av klagomål
 • Finansinspektionens roll och funktion
 • Krav på dokumentation och informationsplikten
 • Konsumenträtt, tystnadsplikt, mellanmansrätt
 • God försäkringsdistributionssed
 • Elektronisk signering – avtal/fullmakter
 • Marknad/tillstånd vp-bolag respektive försäkringsdistribution
 • Produktgodkännandeprocess
 • EU-rätt

Metod

Kursen innehåller två lärarledda dagar. Teoretiska och praktiska moment kombineras med kunskapsquiz och några hemuppgifter.

Fakta

Omfattning

Kursen omfattar 2 lärarledda dagar.

Genomförande

Kursen genomförs med vårt unika koncept FEIFLEX som ger total frihet. Med FEIFLEX kombineras det bästa av traditionell klassrumsundervisning och distansstudier. Det betyder att du vid varje enskilt kurstillfälle kan välja att:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret, hemma eller på resan. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Intyg

Efter avslutad kurs kommer du att få genomföra ett kunskapstest. Efter godkänt resultat erhålls ett kursdiplom som bevis på genomförd kurs och erhållna kunskaper.

Avgift

12 000 kr exkl moms. I avgiften ingår kursmaterial samt kaffe. Kursavgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 206 kr/mån.

Ingår även i

Denna fristående kurs ingår även i utbildningen:

Senast på FEI
Mihaela Årebjer - Ekonomichefsprogrammet

Mihaela Årebjer arbetar numera som Chief Financial Officer på CBG, ett globalt företag som erbjuder professionella språktjänster och översättningsteknik med verksamhet runt om i världen. De har en bred kundbas...

Läs mer

Rasmus Olofsson

Rasmus Olofsson har haft flera olika yrkesroller på Scanias moderbolag. Bland annat har han arbetat med strategisk planering, som  projektledare,  teamleader och inom  kommersiella områden som ansvarar för Scanias globala offertsystem....

Läs mer

Markus Forsstsröm, Företagsekonom 60 hp

Skyhill är ett konsultbolag inom arkitektur och projektledning som hjälper kunderna med allt från att rita, planera, bygga och underhålla fastigheter. – Som konsultbolag måste vi i varje enskild del...

Läs mer

+