Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Distributörens roll och ansvar samt regler som styr försäkringsdistribution

Vad innebär god försäkringsdistributionssed och vilka lagar och regler för gäller för försäkringsdistribution? Kursen behandlar bland annat detta men ger dig också en förståelse för de begrepp och definitioner du kommer i kontakt med när du jobbar med försäkringar. Du lär dig också vilken information du är skyldig att ge en kund, hur du dokumenterar din rådgivning och hur du bäst hanterar intressekonflikter och klagomål. Du väljer om du vill studera på plats i våra lokaler eller på distans via vårt unika utbildningskoncept FEIFLEX. Kursen ingår också i utbildningen Livdiplom.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

2 dagar

Avgift 12 000 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Denna kurs ger dig en god kunskap gällande de lagar och regler som gäller för försäkringsdistribution. Du lär dig också vad god försäkringsdistributionssed innebär. Kursen ger dig en förståelse för olika begrepp och definitioner för dig som arbetar med försäkringar. Du kommer bland annat att lära dig om hantering av intressekonflikter och kundklagomål, vilken information en kund har rätt att få och hur du ska dokumentera en rådgivning.

För vem?

Kursen riktar sig till alla som arbetar med eller som i sitt arbete kommer i kontakt med försäkringsdistribution. Kursen är väldigt bred och ger en god grund och förståelse för branschen. Kursen är lämplig för dig som till exempel arbetar på bank eller försäkringsbolag, som förmedlarassistent/administratör eller för dig som ska börja att arbeta i försäkringsbranschen. Kursen är även bra för den som vill uppdatera sina kunskaper på området. Distributörens roll och ansvar är en del i livdiplomutbildningen, men fungerar utmärkt att läsa separat.

Kursinnehåll

 • Vad innebär försäkringsdistribution och vilka är
 • försäkringsförmedlare?
 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,
 • Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:19) om
 • försäkringsdistribution
 • Regler mot penningtvätt
 • Hantering av intressekonflikter
 • Hantering av klagomål
 • Finansinspektionens roll och funktion
 • Krav på dokumentation och informationsplikten
 • Konsumenträtt, tystnadsplikt, mellanmansrätt
 • God försäkringsdistributionssed
 • Elektronisk signering – avtal/fullmakter
 • Marknad/tillstånd vp-bolag respektive försäkringsdistribution
 • Produktgodkännandeprocess
 • EU-rätt

Metod

Kursen innehåller två lärarledda dagar. Teoretiska och praktiska moment kombineras med kunskapsquiz och några hemuppgifter.

Fakta

Omfattning

Kursen omfattar 2 lärarledda dagar.

Genomförande

Kursen genomförs med vårt unika koncept FEIFLEX som ger total frihet. Med FEIFLEX kombineras det bästa av traditionell klassrumsundervisning och distansstudier. Det betyder att du vid varje enskilt kurstillfälle kan välja att:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret, hemma eller på resan. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Intyg

Efter avslutad kurs kommer du att få genomföra ett kunskapstest. Efter godkänt resultat erhålls ett kursdiplom som bevis på genomförd kurs och erhållna kunskaper.

Avgift

12 000 kr exkl moms. I avgiften ingår kursmaterial samt kaffe. Kursavgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 206 kr/mån.

Ingår även i

Denna fristående kurs ingår även i utbildningen:

Senast på FEI

StyrelseAkademien är en rikstäckande och oberoende intresseorganisation för ägare, styrelseledamöter och övriga som önskar utveckla sitt kunnande inom bolagsstyrning och styrelsearbete. De har idag omkring 8000 medlemmar med 16 lokalföreningar...

Läs mer

Mäklarbyrån Bjurfors Liljeholmen/Hägersten har funnits sedan 2019 och där arbetar idag fyra medarbetare. Koordinatorn Sophie von Rosen valde under hösten att ta nästa karriärsteg och börja utbilda sig till fastighetsmäklare....

Läs mer

Hej Elvina, hur kommer det sig att du började arbeta med utbildning och kompetensutveckling som vänder sig till yrkesverksamma?   – Det är ett område där min akademiska bakgrund kommer väl till...

Läs mer

+