Digitalisering och företagande, 7,5 hp

Digitalisering och företagande, 7,5 hp är en kurs som har som syfte att öka förståelsen för digitalisering, dess framväxt samt hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. Lämplig för dig som exempelvis arbetar som strateg, ekonom eller  marknadsförare. Kursen vänder sig dessutom till medarbetare som vill ha större insikt i hur digitaliseringen bidrar till ett företags lönsamhet.

Nästa kursstart
10 december 2018
Omfattning
7 veckor - Stockholm & FEI FLEX
Visa varianter på omfattning

7 veckor - Stockholm & FEI FLEX online.

Avgift 26 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Kursinnehåll

I kursen behandlas i huvudsak följande tre moment

 • Moment 1: Digitaliseringens grundbegrepp och framväxt, 2,5 hp

Momentet introducerar grundläggande begrepp och teorier kring digitalisering samt digitaliseringens framväxt och olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser av den.

 • Moment 2: Digitaliseringen och värdeskapande, 3,5 hp

I detta moment behandlas hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. I momentet går vi igenom digitalisering med utgångspunkt i vad en organisation egentligen är och vad den behöver. Här behandlas bl.a. mål, strategier, affärsmodeller, organisering, beslut och beslutsprocesser, upphandling, projekt och projektledning i samband med digitalisering.

 • Moment 3: Digitalisering och hållbarhet, 1,5 hp

Momentet behandlar etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem.

Efter kursen

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

Kunskap och förståelse

1. Redogöra för grundläggande begrepp och teorier relaterade till digitalisering

2. Beskriva digitaliseringens framväxt och olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser
av den

3. Redogöra för hur och på vilka sätt företagen kan arbeta för att dra nytta av
digitaliseringens transformerande kraft

Färdighet och förmåga

4. Självständigt och kritiskt söka, samla in, värdera och tillämpa relevant litteratur i
utredningsarbete rörande digitaliseringsfrågor

5. Självständigt och på ett systematiskt sätt genomföra och presentera både skriftligt och
muntligt utredningar relaterade till valt tillämpningsområde inom digitaliseringen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

6. Visa förmåga att kritiskt reflektera över etiska, sociala och samhälleliga aspekter av
digitaliseringen och föreslå lösningar på olika slags digitaliseringsrelaterade problem

Poäng

7,5 högskolepoäng (ECTS)

Genomförande

Kursen genomförs enligt FEI FLEX. Kursen inleds med en heldag; du kan välja att närvara på plats i Stockholm eller medverka live på distans. Därefter följer sju veckors distansstudier som knyts ihop med schemalagda, veckovisa webinarier som du kan följa live och/eller i efterhand. Litteraturinläsning och arbetsuppgifter görs också på distans. Kursen avslutas med ytterligare en heldag (Stockholm/distans). Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. En studieform som är effektiv och attraktiv; både för dig och din arbetsgivare.

Fakta

Genomförande

1+1 lektionsdagar (en dag som inleder kursen samt en dag som avslutar kursen) samt däremellan distansstudier under cirka 7 veckor som inkluderar fasta webinarier, handledarstöd och andra aktiviteter on-line. Klicka på kurstillfällen för att se schema med datum.

Tentamen

Kursen examineras genom:

En litteraturstudie i form av en rapport, 4 hp (examinerar lärandemål 1, 2 och 6)
En rapport om hur ett företag kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen, 3,5 hp
(examinerar lärandemål 3,4 och 5). Rapporten presenteras i seminarieform.

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp).

Intyg och betyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat erhåller betyg och kursintyg från Högskolan Väst.

Avgift

26 900 kr exkl. moms. Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe i samband med lektioner på FEI. Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 0 kr/mån.

Allmänna villkor

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal angående uppdragsutbildning.  Vid anmälan kommer beställaren ombes att bekräfta villkoren.

Ingår även i

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i utbildningar:

Högskolan Väst

Om Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Regler och föreskrifter

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan tillämpas i utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp. Det innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet mailas därefter till arbetsgivaren.

Det är viktigt att notera att kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Senast på FEI
FEIs klassrum i Alicante Spanien

Som ett led i FEI:s internationella expansion satsar utbildningsföretaget nu på en filial på spanska...

Läs mer

FEIs blicande fastighetsmäklare

Åtta månader har gått sedan de tre deltagarna steg in i FEIs lokaler på Lindholmen i Göteborg för at...

Läs mer

Tanya Corporate Events FEI Gullers Grupp

Människor har alltid intresserat Tanya, hon har tidigare arbetat som bland annat florist, lärare, in...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +