Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Digitalisering och företagande, 7,5 hp

Det övergripande syftet med kursen är att öka förståelsen för digitalisering, dess framväxt samt hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. Kursen går även igenom etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem.

Nästa kursstart
9 december 2021
Omfattning

7 veckor: 2 dagar + 5 kvällar

Avgift 26 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Digitaliseringens grundbegrepp och framväxt – 2,5 hp
    Introduktion av grundläggande begrepp och teorier kring digitalisering samt digitaliseringens framväxt och olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser.
  • Digitaliseringen och värdeskapande – 3,5 hp
    Hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen behandlas i detta moment. Mål, strategier, affärsmodeller, organisering, beslut och beslutsprocesser, upphandling, projekt och projektledning i samband med digitalisering är områden som tas upp.
  • Digitalisering och hållbarhet – 1,5 hp
    Under detta avsnitt behandlas etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och lösningar på digitaliseringsrelaterade problem.

Efter kursen

Det övergripande syftet med kursen är att öka förståelsen för digitalisering, dess framväxt samt hur företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
1. Redogöra för grundläggande begrepp och teorier relaterade till digitalisering
2. Beskriva digitaliseringens framväxt och olika aktuella och möjliga framtida konsekvenser
3. Redogöra för hur och på vilka sätt företagen kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringens transformerande kraft

Färdighet och förmåga:
4. Självständigt och kritiskt söka, samla in, värdera och tillämpa relevant litteratur i utredningsarbete rörande digitaliseringsfrågor
5. Självständigt och på ett systematiskt sätt genomföra och presentera både skriftligt och muntligt utredningar relaterade till valt tillämpningsområde inom digitaliseringen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
6. Visa förmåga att kritiskt reflektera över etiska, sociala och samhälleliga aspekter av digitaliseringen och föreslå lösningar på olika slags digitaliseringsrelaterade problem

Poäng

7,5 högskolepoäng (ECTS)

Genomförande

Kursen ges med FEIFLEX. FEIFLEX innebär att lektionerna genomförs i klassrum samtidigt som de direktsänds. Vid kursens heldagsseminarier kan du välja om du vill närvara på plats i Stockholm alternativt på distans. Vid de kortare veckovisa webinarierna rekommenderar vi alltid medverkan på distans. Oberoende av vilken närvaro du väljer gäller att du ska medverka aktivt. Du kan dessutom se lektionerna i efterhand, hur många gånger du vill.

Litteraturinläsning och arbetsuppgifter görs också på distans. Kursen avslutas med ytterligare en heldag (Stockholm/distans). Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. En studieform som är effektiv och attraktiv; både för dig och din arbetsgivare.

Fakta

Omfattning

2 dagar och 5 kvällar under cirka 7 veckor på plats eller på distans via FEIFLEX. Tillfällena inkluderar seminarier, webinarier, handledarstöd och andra aktiviteter online. Klicka på nästa kurstillfälle för att se schema med datum.

Examination

Kursen examineras genom en litteraturstudie i form av en rapport (4 hp) samt ytterligare en rapport om hur företag kan arbeta för att dra nytta av digitaliseringen (3,5 hp).

Högskolepoäng

Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp).

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning. Deltagare får också kursintyg från Högskolan Väst.

Avgift

26 900 kr exkl. moms. Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, ordinarie tentamina i Stockholm, samt lunch och kaffe i samband med lektioner på FEI. Avgiften faktureras före kursstart.

Allmänna villkor

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal avseende uppdragsutbildning. Villkor framgår och bekräftas vid anmälan.

Ingår även i

Kursen kan läsas fristående men den ingår också i utbildningar:

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till utbildningen/kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet skickas därefter till arbetsgivaren via e-post.

Det är viktigt att notera att utbildnings- /kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Senast på FEI

Angelica tog nyligen emot utmärkelserna ”Årets rookie 2020” och ”Årets smartaste mäklare 2020” för Mäklarhuset. Den sistnämnda fick hon dessutom tillsammans med en av sina chefer, Robin Ivarsson. – Det...

Läs mer

Country Manager, operativ chef och medlem i ledningsgruppen – Zahra Touil har under större delen av yrkeskarriären arbetat i olika chefsroller med fokus på affärs- och säljutveckling. Personalansvaret har alltid...

Läs mer

I snart fem år har Matilda Edberger arbetat som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Lund, ett jobb hon trivs väldigt bra med. Hon har inga planer på att byta karriär, men...

Läs mer

+