Det agila företaget/Agilt ledarskap

I allt fler företag och organisationer upplever man att omvärlden blir mer dynamisk och osäker. Många upplever också att våra traditionella management- och styrmetoder är dåligt anpassade till detta, då … Continue reading Det agila företaget/Agilt ledarskap