Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Certifikat Personaladministration

FEI:s Certifikat i Personaladministration är en introduktionsutbildning för dig som arbetar eller planerar att arbeta med personalfrågor i organisationen. Utbildningen ger dig en inblick i hur man bedriver ett kvalificerat HR-arbete i organisationen. Den är lämplig för nyblivna HR-medarbetare eller medarbetare/chefer som identifierat ett behov av att lära sig och förstå grunderna. Många väljer att gå kursen som ett första steg i sin karriärväxling.

Nästa kursstart
11 november 2019
Omfattning

3+3 dagar - 3 veckor eller 1 dag/vecka - 6 veckor

Avgift 28 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Certifikat Personaladministration ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga personaladministrativa frågorna i organisationen. Det handlar om att förstå HR-/personalfunktionens roll, att lära sig de viktigaste begreppen, att analysera den egna rollen på avdelningen och att genomföra praktiska lösningar. Utbildningen ger också konkret förståelse för det arbetsrättsliga systemet och hur du kan tillämpa relevanta lagar och avtal. Vidare får deltagarna lära sig både företags- och personalekonomiska grunder och att kunna använda ekonomiska modeller i det praktiska personaladministrativa arbetet .

Fokus på tekniker och metoder

Du får en helhetssyn på det personaladministrativa området. I kursen ingår teoriavsnitt, men fokus ligger på tillämpning av tekniker och metoder. Du lär dig genom verklighetstrogna praktikfall och genom att relatera till din arbetssituation.

Utformning för yrkesverksamma

Certifikat i Personaladministration är utformad för att passa dig som har ett krävande heltidsarbete. Du kan välja att läsa kursen på två sätt:

 • dagtid i två tredagarsmoduler, totalt sex dagar, 3 veckor
 • en dag i veckan, totalt sex dagar, 6 veckor

 

Mellan passen/blocken läser du litteratur och bedriver självstudier.

Efter kursen ska du:

 • förstå HR-/personalfunktionens roll i företaget/organisationen
 • kunna analysera den egna personaladministrativa rollen
 • ha kännedom om centrala begrepp inom HR och personalområdet
 • förstå teorier, perspektiv, metoder och modeller inom de viktigaste delmomenten
 • förstå arbetsrättens viktigaste moment
 • ha insikt i ekonomiskt tänkande inom personalområdet
 • ha kunskap om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor

Bygg på med fortsatta studier

Certifikat i Personaladministration kan ses som en fristående utbildning, men den kan också utgöra ett första steg i din karriärutveckling. Efter utbildningen kan du fortsätta med Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

Fakta

Omfattning

Certifikat Personaladministration kan läsas på dagtid (3+3 dagar) kl. 09.00-16.00 under 3 veckor eller 1 dag i veckan kl. 09.00-16.00 under 6 veckor.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater.

eller

 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

 

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna.

Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70% erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certifikat i Personaladministration krävs godkänd tentamen samt minst 70% närvaro på kursen.

Avgift

28 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 513 kr/mån.

Kursinnehåll

Introduktion till personalarbete och rekrytering

En introduktion till HR-arbete ur både ett företags- och samhällsperspektiv. Det inkluderar definitioner av begrepp och roller inom HR-funktionen. Avsnittet omfattar även rekrytering som är en viktig utgångspunkt i organisationens kompetensförsörjning.

Medarbetarutveckling

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Delkursen ger en introduktion till vikten av kommunikation på arbetsplatsen, feedback som verktyg, att genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal samt lite kort om kompetensutveckling.

Ekonomi för personaladministratörer

I detta moment får du en introduktion till ämnet företagsekonomi och hur det tillämpas i HR-funktionen. Du får lära dig ekonomiska samband och termer och lära dig känna igen och förstå en årsredovisning. I momentet ingår också en introduktion till personalekonomiska beräkningar.

Människokunskap

Grunden för ett friskt företag/frisk organisation är att skapa ett gott ledarskap och medarbetarskap utifrån självinsikt och självkännedom. I detta moment lär du dig mer om människans beteenden, tankar och känslor och samspel med andra människor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du kommer att få göra ett test och få verktyg för en bättre förståelse och kommunikation. I momentet ingår också om organisatorisk och social arbetsmiljö och hur det påverkar arbetsklimatet.

Introduktion till arbetsrätten

Du får en översikt av det arbetsrättsliga området och lär dig lösa juridiska problem genom exempel och övningar. Moment inkluderar arbetsledningsrätt, diskrimineringsrätt, regler om arbetstid och ledighet, anställningens ingående, anställningens upphörande och kollektivavtalsrätten.

Etik och mångfald

Detta avsnitt tar upp centrala etiska begrepp och perspektiv samt vilka yrkesetiska problem som kan uppstå på en arbetsplats och hur dessa kan hanteras. Vidare behandlas mångfaldsfrågor; för att lyckas i morgondagens konkurrens om kunder och medarbetare måste mångfald – människors olika bakgrunder och tankesätt – välkomnas i organisationen.

Senast på FEI

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Under Almedalsveckan arrangerar FEI fem seminarier om bland annat kompetensutveckling, digitalisering och vikten av modern utbildningsteknik.

Läs mer

Den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium arrangeras i L’Aquila i Italien den 27–29 juni. Årets tema är ”Tillvarata regioners potential genom entreprenörskap och innovation”.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+