Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Certifikat Förhandling

Denna kurs ger dig metoder och tekniker för framgångsrik förhandling utifrån dina egna styrkor. Du får en gedigen kunskapsbas och du får identifiera och utveckla din egen förhandlingsförmåga för att uppnå din fulla potential i olika förhandlingssituationer.

Nästa kursstart
25 november 2019
Omfattning

3+1 dagar - 3 veckor

Avgift 29 600 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Om kursen

Kursen ger dig träning i förhandling och ökar din kunskap,skicklighet och kompetens inom området. Detta medför att du blir bättre på att hantera affärer och dagliga överenskommelser med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Kursen inkluderar hela förhandlingsprocessen från början till avslut. Du får insikt i strategier och förberedelser inför en förhandling.

Du får också ta del av hur du på bästa sätt kommunicerar i en förhandling och hur du kan använda dig av framgångsrika förhandlingstaktiker och tekniker. Kursen ger vidare insikter i din egen förhandlingsstil och den andra partens förväntade förhandlingsstil. Du får en analys av din personlighet och en vägledning hur detta påverkar ditt sätt att förhandla och lösa konflikter.

Genom övningar får du träna på att bli bättre inom din egen förhandlingsstil. Du lär dig också att anpassa din stil för att även kunna förhandla i ett underläge och vända detta till en styrkeposition.

För vem?

Kursen är lämplig för chefer, projektledare och andra befattningar där det är viktigt att vara en duktig förhandlare. Den riktar sig också till dig som har förhandling som huvudsaklig komponent i ditt arbete, till exempel du som har ett fackligt eller politiskt uppdrag.

Efter kursen

Efter kursen har du kunskaper för att åstadkomma ett positivt avslut i en förhandlingssituation. Du vet hur du ska bygga relationer under förhandlingsprocessen och skapa en plattform för ett fortsatt positivt samarbete med dem du förhandlar med.

Du har vidare hittat din egen förhandlingsstil och vet hur du ska använda den framgångsrikt.

Fakta

Omfattning

Certifikat Förhandling omfattar 3+1 dagar, kl. 09.00-16.00 under ca 3 veckor.

Kursens karaktär innebär att den genomförs på traditionellt sätt. FEIFLEX används således inte. Varken sändningar eller inspelningar förekommer.

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla Certifikat krävs godkänd tentamen samt minst 70 % närvaro på kursen.

Avgift

29 600 kr exkl. moms. I avgiften ingår kostnaden för litteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart.

Eget företag/privatperson? Delbetala med FEI Studielån från 526 kr/mån.

Kursinnehåll

 •  Förhandlingsstrategier, taktiker och tekniker
 •  Följ förhandlingens faser på ett strukturerat sätt
 •  Konsten att förbättra din förhandlingsstyrka
 •  Bli bättre på att ”läsa av” och anpassa dig till din förhandlingspartner
 •  Förberedelse och målsättning inom affärsförhandling
 •  Få ett ökat självförtroende inför affärsförhandlingar
 •  Bli skickligare på att kommunicera, hantera och bygga relationer
 •  Identifiera din egen förhandlingsstil; styrkor och svagheter
 •  Förbättra styrkor och svagheter i din individuella stil
 •  Behärska hur du utvärderar och följer upp en förhandling
 •  Utnyttja ditt stärkta självförtroende vid affärsförhandlingar
 •  Välja och verkställa förhandlingsstrategier med stödjande taktik
 •  Hantera konfliktsituationer
 •  Lär dig att känna igen lögnare
Senast på FEI

Efter utbildningen till fastighetsmäklare på FEI valde Filip att läsa Civilekonom 60 hp. Han får på så sätt en kandidatexamen och ökar sin kompetens för att bli konkurrenskraftig i mäklarbranschen.

Läs mer

Deltagare från hela landet samlades när FEI startade upp höstens YH-utbildningar som ges med den nya generationen FEIFLEX. Digitala klassrum med kameror, mikrofoner och skärmar gör att deltagarna kan vara...

Läs mer

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+