Certifikat Digital Transformation

Den digitala revolutionen är som bekant redan här. De flesta företag och organisationer påverkas. Kursen vänder sig till dig som vill förstå hur du och din organisation på bästa sätt kan dra nytta av den pågående utvecklingen. Det är en bred introduktionskurs till digitalisering och digital transformation; den lämpar sig särskilt för dig som arbetar i små/medelstora företag. I denna kurs samarbetar FEI med Hello Future – ett ledande företag inom affärsutveckling, innovation och utveckling för en digital värld.

Nästa kursstart
12 februari 2018
Omfattning
2+2 dagar - Stockholm & FEI FLEX
Avgift 32900.00 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

Denna kurs vänder sig till dig som vill förstå hur du och din organisation på bästa sätt kan möta och dra nytta av de nya möjligheter som uppstår till följd av den pågående utvecklingen. Kursen är en bred introduktionskurs till digitalisering och digital transformation och lämpar sig särskilt för dig som arbetar i små/medelstora företag. I denna kurs samarbetar FEI med Hello Future – ett ledande företag inom affärsutveckling, innovation och utveckling för en digital värld.

Kursupplägg

Under kursen blandar vi klassiska föreläsningar med mer interaktiva beståndsdelar som praktiska grupparbeten, gruppdiskussioner, individuella analytiska uppgifter samt självstudier mellan träffarna. Genomgående kommer kursens innehåll att relateras till deltagarnas egna erfarenheter och vardagssituationer. Kursens upplägg möjliggör flexibelt deltagande både fysiskt på plats men även på distans via FEIFlex; som deltagare har du möjligheten att själv välja fritt efter vad som passar dig bäst.

Under kursens totalt 4 dagar behandlas 3 huvudområden:

 • Nuläge & Omvärld – Förstå den pågående digitaliseringen och hur den påverkar mig.
 • Önskat tillstånd – Att skapa förutsättningar för förändring.
 • Metodik för digital innovation – Hur man kommer igång och hur man tar sig i mål med digital innovation.

Kursens syfte, vad får du med dig?

Efter kursen besitter deltagaren en bred förståelse om begreppen digitalisering och digital transformation samt grundläggande metodkunskap som möjliggör analys av digitala frågeställningar, digitalt ledarskap samt arbetsmetodik. Exempel på områden som kursen behandlar:

 • Digitalisering och digital transformation. Vad innebär begreppen och hur påverkas jag?
 • Den digitala organisationen. Vad traditionella bolag kan lära av startup-företagen.
 • Digital organisationsutveckling och agilt förändringsarbete.
 • Service Designmetodik
 • Lean startup-metodik

För vem?

Certifikat Digital Transformation är introducerande där grundläggande och bred förståelse för digitaliseringen och hur den påverkar individer, organisationer/företag och samhället utvecklas. Kursen är en breddkurs som vänder sig till alla som upplever att de behöver en bättre förståelse för vart vi är på väg och hur framtiden kommer att se ut.

Kursen lämpar sig särskilt väl för personer som arbetar inom små/medelstora organisationer och som ser utmaningar inom exempelvis förändrade affärsmodeller, svårhanterlig omvärldsbevakning, ökande krav på snabb och tydlig kommunikation, eftersläpande IT stöd eller svårigheter med kompetensförsörjning.

Kursinnehåll

Nuläge och omvärld

I den första delen av utbildningen ger vi dig en grundläggande och bred förståelse för begreppen Digitalisering och Digital Transformation. Hur påverkas du, din organisation och samhället av den pågående förändringen?

Första delen av består av följande ämnen:

 • Vad är digitalisering?
 • Digitala kundbeteenden
 • Digitala affärsmodeller
 • Digitalisering och samhället
 • Vad är digital transformation?

Önskat tillstånd

I den andra delen av utbildningen går vi in på hur man skapar förutsättningar för förändring i en organisation. Vad kännetecknar en digital organisation och hur skiljer den sig från tidigare organisationsformer? Hur skapar man en tilltalande digital vision för framtiden, en målbild att röra sig mot? Vad kan etablerade organisationer lära av startups? Och i vilken ände börjar man arbetet?

De ämnen som avhandlas under utbildningens andra del är:

 • Vision & Ledarskap
 • Agilt förändringsarbete
 • Den digitala organisationen
 • Digital organisationskultur
 • Att initiera förändringsarbetet

Metodik för digital innovation

I den tredje delen ges en grundläggande överblick över design- och startupmetodik; verktyg och förhållningssätt att tillämpa i ditt vardagliga arbete. Du får en introduktion i begrepp som design thinking, service design och kunskap om hur du kan nyttja dessa i användarcentrerade innovationsprocesser för att utveckla nya produkter och affärserbjudanden väl anpassade till människors digitala beteenden. Vidare ges en inblick i de metoder och den den logik som råder inom StartUpvärlden; ett område där mycket kunskap kring människors digitala beteenden finns att hämta.

De avslutande ämnena som behandlas är i korthet:

 • Design Thinking
 • Digitala verktyg för kommunikation och utveckling
 • Service Design Metodik
 • Lean Startup
 • Insiktsarbete
 • Prototyping
 • Användartester

Fakta

Omfattning

Certifikat Digital Transformation läses på dagtid (2 + 2 dagar) kl. 09.00-16.00

Intyg

Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning

Certifikat

Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FCertifikat Digital Transformation krävs godkänd tentamen samt minst 70% närvaro på kursen.

Avgift

32,900 kr exkl. moms. I avgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial samt lunch och kaffe. Avgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar.

FEI FLEX

Du kan även välja att läsa hela eller delar av kursen på distans – alla lektioner streamas live. Välj vid varje enskild kursdag om du vill vara på plats i Stockholm eller följa lektionen via din dator. Alla lektionstillfällen går att se i efterhand, hur många gånger som helst. FEI FLEX är en utmärkt studieform för dig som inte bor eller arbetar i Stockholmsområdet.

 

 

Om Hello Future och kursledarna

I denna kurs samarbetar FEI med företaget Hello Future som jobbar med affärsutveckling, innovation och utveckling för en digital värld. I Hello Futures team finns affärsutvecklare, designers och tekniker som tillsammans med kunder skapar eleganta, meningsfulla digitala tjänster som löser riktiga problem. Hello Future är också erfarna utbildare – flera medarbetare har sin bakgrund som lärare och forskare vid Umeå universitet. På kursen Certifikat Digital Transformation möter du:

Kalle Jegers

Kalle är PhD i Informatik från Umeå Universitet och har tidigare forskat och undervisat inom interaktionsdesign och användarupplevelser. Sedan fem år tillbaka arbetar han på Hello Future som ansvarig för insikter och användarforskning.

Petter Hanberger

Petter är digital strateg på Hello Future. Han är utbildad på Beckmans Designhögskola och har under de senaste fem åren arbetat med produkt- och affärsutveckling i ett antal svenska och utländska startup-bolag.

 

 

 

En studie av digitalisering i små & medelstora företag

Certfikat Digital Transformation utgår från företags konkreta erfarenhet och faktiska behov. Under hösten 2015  genomförde genomförde Hello Future på uppdrag av Tillväxtverket en kvalitativ intervjustudie kring hur svenska små och medelstora hanterar digitalisering. Erfarenheterna kring och resultatet av studien är viktiga komponenter i kursen. beställ gärna studien här: Framtidens utmaningar

Senast på FEI

  Varför valde du att gå utbildningen? – För att få mer teoretisk kompetens inom bland annat pe...

Läs mer

  Varför valde du att gå utbildningen? – Den passade mig perfekt av flera anledningar. Jag hade...

Läs mer

En majoritet av FEIs YH-utbildningar ges på distans, målsättningen är att hela YH-utbudet ska kunna ...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +