Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Bostadsrätt, 7,5 hp

En fördjupningskurs i bostadsrätt med praktisk inriktning på hur fastighetsmäklaren bör agera. Kursen, som vänder sig både till den som studerar för att bli fastighetsmäklare och till registrerade mäklare samt exempelvis medlemmar i en bostadsrättsförenings styrelse. Kursen kan läsas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante eller online via FEIFLEX.

 

Nästa kursstart
8 juli 2020
Omfattning

7 veckor: 2 dagar + 5 kvällar

Avgift 27 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

För vem?

Den här kursen är utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens teoretiska kunskapskrav för att få möjligheten att bli registrerad som fastighetsmäklare. Kursen följer FMI:s krav på utbildningsinnehåll enligt avsnittet 8 Valbar breddning eller fördjupning.

Den här kursen vänder sig således till dig som vill studera till fastighetsförmedlare eller som behöver komplettera tidigare studier samt även till medlemmar i en bostadsrättsförenings styrelse.

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupningskurs med fokus på bostadsrätt och med en  praktisk inriktning på hur fastighetsmäklaren bör agera. Kursen riktar sig till dem med goda förkunskaper, både fastighetsmäklare under utbildning och de som är ute i arbetslivet samt medlemmar i en bostadsrättsförenings styrelse.

 1. Ekonomi/ skatter

 • Bedöma en ekonomisk plan
 • Skatteregler vid spekulationsköp
 • Friköp av bostadsrätt (d.v.s. övergång från bostadsrätt till äganderätt)
 • Oäkta bostadsrättsföreningar – skatteregler och gränsdragning
 • Förbättringsutgifter / anskaffningsvärde

 

 2. Överlåtelse av bostadsrätt

 • Bostadsrätten som nyttjanderättsform, recap av grundläggande civilrättsliga regler
 • Gränsdragning mot ägarlägenheter och kooperativa hyresrätter
 • Bostadsrätten som objekt, vad ingår? Gränsdragning mellan föreningen och bostadsrättshavarens ansvar, upplåtelsen.
 • Vilka ändringar får bostadsrättshavaren göra i lägenheten?
 • Överlåtelsen (överlåtelseavtalet, gåva, bodelning, testamente, arv)
 • Medlemskapsprövningen
 • Fel i bostadsrätten (köprättsliga regler)
 • Skadestånd

3. Föreningsrätt, lag om ekonomiska föreningar, bostadsrättslag

 • Föreningens struktur, beslutande organ
 • Föreningens skyldigheter (lägenhetsförteckning m.m.)
 • Vilka avgifter får föreningen ta ut?
 •  Styrelsens skadeståndsansvar

 4. Genomgång av senaste rättspraxis

 • Ett antal ärenden från såväl Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som Fastighetsmarknadens Reklamatiosnämnd (FRN) med koppling till bostadsrätt gås igenom

Efter kursen

Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap om:

 • Ekonomi/ skatter för en bostadsrättsförening vid såväl nybildning, ombildning som going concern
 • Överlåtelse av bostadsrätt
 • Föreningsrätt
 • Rättspraxis rörande ärenden från FMI och FRN med koppling till bostadsrätt

Poäng

7,5 högskolepoäng (ECTS)

Genomförande

Kursen genomförs enligt FEIFLEX. Kursen inleds med en heldag; du kan välja att närvara på plats i FEI:s lokaler, eller medverka live på distans. Därefter följer sju veckors distansstudier som knyts ihop med schemalagda, veckovisa webinarier som du kan följa live och/eller i efterhand. Litteraturinläsning och arbetsuppgifter görs också på distans. Kursen avslutas med ytterligare en heldag. Tekniken är modern, flexibel och lättillgänglig, du har stora möjligheter att välja när och var du ska studera. En studieform som är effektiv och attraktiv; både för dig och din arbetsgivare.

Fakta

Omfattning

2 dagar och 5 kvällar under cirka 7 veckor på plats eller på distans via FEIFLEX. Tillfällena inkluderar seminarier, webinarier, handledarstöd och andra aktiviteter online. Klicka på nästa kurstillfälle för att se schema med datum.

Examination

Kursen har följande examinationsmoment:

 • Individuell skriftlig tentamen

Högskolepoäng

Godkänt resultat i kursen ger akademiska högskolepoäng från Högskolan Väst. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (hp).

Intyg och betyg

Deltagare som uppnår godkänt resultat erhåller betyg och kursintyg från Högskolan Väst.

Avgift

27 900 kr exkl. moms. Kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

I kursavgiften ingår kurslitteratur och annat kursmaterial, tre tentamenstillfällen (en ordinarie tentamen och två omtentamina). Tentamen kan skrivas i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Alicante. Tentamen på annan ort är kan ske efter överenskommelse med FEI, notera dock att särskild avgift kan tillkomma i sådana fall.

I kursavgiften ingår också lunch och kaffe i samband med heldagsseminarier på FEI.

Avgiften faktureras före kursstart.

Allmänna villkor

Kursen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. Företaget som anmäler deltagare till kursen ingår ett avtal avseende uppdragsutbildning. Villkor framgår och bekräftas vid anmälan.

Ingår även i

Denna fristående kurs ingår även i utbildningsprogrammet:

Högskolan Väst

Högskolan Väst är FEI:s samarbetspartner. Högskolan, som är baserad i Trollhättan, står för ett arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod som präglar verksamheten.

Högskolor ska samverka med det omgivande samhället. En del i samverkansuppdraget handlar om fortbildning av yrkesverksamma. När detta sker på uppdrag av extern finansiär kallas det uppdragsutbildning.

Uppdragsutbildning regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760). Därutöver finns Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11).

Reglerna ovan innebär bland annat att företaget som anmäler deltagare till utbildningen/kursen ingår ett avtal med Högskolan Väst avseende uppdragsutbildning. Vid anmälan av kursdeltagare, som görs online, kommer beställaren ombes att bekräfta avtalsvillkoren, en pdf-fil med det godkända avtalet skickas därefter till arbetsgivaren via e-post.

Det är viktigt att notera att utbildnings- /kursavgiften måste betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara en juridisk person (således kan inte enskild firma ingå uppdragsavtal).

Senast på FEI

Med start hösten 2020 kan studenter från både Sverige och hela världen välja FEI för att studera till en Higher National Diploma (HND) in Business.

Läs mer

Många företag uppmanar just nu sina anställda att jobba hemifrån, begränsa resande och möten. Då är FEI:s innovativa modell för kompetensutveckling särskilt relevant. Med FEIFLEX kan kursdeltagare välja att delta på lektioner från hemmet eller kontoret.

Läs mer

FEI följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Från och med onsdagen den 18 mars kommer därför all undervisning att ske digitalt via FEIFLEX.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+