Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Årslicens Sakskadeförmedling

Målsättning i denna utbildning är att deltagaren ska uppnå rätt kunskapsnivå i enlighet med InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på licensieringsprovet. Grundpaketet utgörs av 16 timmar inspelade föreläsningar av branschaktiva lärare som är sakkunniga inom sina områden.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

16 tim inspelade föreläsningar

Översikt

Vi har investerat extra resurser i det viktiga området ”Försäkringsförmedlarens roll och ansvar”. Det omfattar inte mindre än 6 timmar inspelade föreläsningar. Särskilt relevant just nu är exempelvis frågor ur ett tillsynsperspektiv, förmedlardokumentationen och informationen samt Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnds uttalanden.

För vem?

Denna förberedande kurs är framtagen för den som ska göra InsureSecs licensieringstest avseende Årslicens Sakskadeförmedling.

Den riktar sig försäkringsförmedlare som förmedlar traditionella sakskadeförsäkringar, till exempel företagsförsäkringar, transportförsäkringar, ansvarsförsäkringar, motorfordonsförsäkringar, sjötransportförsäkringar men även volymprodukter som hemförsäkringar och liknande.

Det förutsätts också att du har Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla skadeförsäkringsklasser.(Källa: InsureSec 2015).

Beskrivning

Denna mycket flexibla kurs ges genom videoinspelade lärarföreläsningar. Studierna kan därför utföras när och vart som helst så länge deltagaren har tillgång till internet.

Du får också tillgång till kursdokumentation, studielitteratur med praktisk inriktning, övningsfrågor och diagnostester.

Kursen struktureras utifrån InsureSecs måldokument. Innehållet är uppdaterat, inklusive med kraven för kunskapsuppdateringen 2014, 2015 och 2016 samt 2017 (då det inte förekom någon uppdatering). Denna kurs är ännu INTE uppdaterade i enlighet med InsureSecs kunskapskrav för 2018, det är under framtagande.

Kursen är byggd i separata ämnesmoduler. Varje modul består av inspelade föreläsningar. Föreläsningarna är filmade i avsnitt om 10-30 minuter. Det ger dig valmöjligheter när du studerar. Du kan exempelvis

 • beta av en modul i taget
 • välja ämnes- eller delområde du vill öva extra på
 • välja specifika kunskapskrav du vill öva extra på
 • repetera och förstärka – du kan se filmerna hur många gånger du vill

Studiernas omfattning

Innehållet speglar InsureSecs kunskapskrav till både omfattning och djup. Du får betydligt mer inlärningstid än på konkurrerande kurser. Det förbättrar dina chanser att klara licensieringsprovet avsevärt.

Kursen innebär också flexibilitet. Använd det inspelade materialet på ett smart sätt: fokusera på de områden där du behöver extra påfyllning av kunskap. Det innebär att studieinsatsen kan variera ordentligt beroende på deltagarens kunskapsnivå, från 8 timmar om du har stora förkunskaper till 18 timmar om du behöver gå på djupet inom alla delområden.

Du har tillgång till inspelningar och material i 12 månader från beställning och kan därmed lägga upp studierna med utgångspunkt i dina egna förutsättningar. Välj exempelvis att läsa intensivt eller sprid inlärningen över längre tid.

Utbildningsmaterial

 • Inspelade föreläsningar, cirka 14 timmar
 • Omfattar alltid tidigare kunskapsuppdateringar
 • Föreläsarens bilder i pdf:er
 • Övningsfrågor och diagnostest
 • Övrigt material som beslut, uttalanden, promemorior, med mera

Allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt via FEI:s utbildningsportal efter anmälan.

Kursinnehåll

Utbildningens ämnesmoduler med exempel på innehåll:

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar, bl a:

 • Lag om försäkringsförmedling
 • Finansinspektionens roll och tillsyn
 • God försäkringsförmedlingssed
 • Etik och moral

Juridik och familjerätt, bl a:

 • Försäkringsrörelselagstiftning
 • Försäkringsavtalsrätt
 • Skadeständsrätt
 • Personuppgiftslagen
 • Mellanmansrätt
 • Bolagsrätt

Ekonomi, bl a:

 • Företagsekonomi
 • Försäkringsekonomi

Internationell försäkring, bl a:

 • EU-rätt
 • Internationell försäkringsmarknad

Produktkunskap, bl a:

 • Ansvarsförsäkring
 • Företagsförsäkring
 • Sjöförsäkring
 • Djurförsäkring
 • Transportförsäkring
 • Entreprenadförsäkring
 • Förmögenhetsförsäkring
 • Kreditförsäkring
 • Avbrottsförsäkring
 • Motorfordonsförsäkring

Kursledare

Kursens inspelningar är gjorda av yrkesverksamma specialister som är aktiva i branschen. Våra lärare är mycket kunniga och har bevisad pedagogisk förmåga. Vi använder ”levande lärare” snarare än animerad e-learning för att maximera kvalitén på kursen och därmed dina chanser till ett godkänt testresultat.

 

 

 

 

Starta när du vill

Kursen genomförs On demand – du kan starta dina studier när du vill. Du får tillgång till filmer och kursmaterial under 12 månader från beställning.

Så säger deltagarna

“Avsnitten om försäkringsförmedlarens roll & ansvar samt lagen om försäkringsförmedling var suveräna.”

Rådgivare på Söderberg & Partners, 2017

InsureSecs licensprov

InsureSec logo

Senast på FEI

Med start hösten 2020 kan studenter från både Sverige och hela världen välja FEI för att studera till en Higher National Diploma (HND) in Business.

Läs mer

Många företag uppmanar just nu sina anställda att jobba hemifrån, begränsa resande och möten. Då är FEI:s innovativa modell för kompetensutveckling särskilt relevant. Med FEIFLEX kan kursdeltagare välja att delta på lektioner från hemmet eller kontoret.

Läs mer

FEI följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Från och med onsdagen den 18 mars kommer därför all undervisning att ske digitalt via FEIFLEX.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+