Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Årslicens Personskadeförmedling

Målsättning i denna utbildning är att deltagaren ska uppnå rätt kunskapsnivå i enlighet med InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på licensieringsprovet. Grundpaketet utgörs av 13 timmar inspelade föreläsningar med branschaktiva och sakkunniga lärare.

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

13 tim inspelade föreläsningar

Översikt

Vi har investerat extra resurser i det viktiga området ”Försäkringsförmedlarens roll och ansvar”. Det omfattar inte mindre än 5 timmar inspelade föreläsningar. Särskilt relevant just nu är exempelvis frågor ur ett tillsynsperspektiv, förmedlardokumentationen och informationen samt Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnds uttalanden.

För vem?

Denna förberedande kurs är framtagen för den som ska göra InsureSecs licensieringstest avseende Årslicens Personskadeförmedling.

Den riktar sig till försäkringsförmedlare som förmedlar sjuk- och olycksfallsförsäkringar och andra liknande försäkringslösningar. Det förutsätts också att du har Finansinspektionens tillstånd a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt) eller IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt).(Källa: InsureSec 2015).

Beskrivning

Denna mycket flexibla kurs ges genom videoinspelade lärarföreläsningar. Studierna kan därför utföras när och var som helst så länge deltagaren har tillgång till internet.

Du får också tillgång till kursdokumentation, studielitteratur med praktisk inriktning, övningsfrågor och diagnostester.

Kursen struktureras utifrån InsureSecs måldokument. Innehållet är uppdaterat, inklusive med kraven för kunskapsuppdateringen 2014, 2015 och 2016 samt 2017 (då det inte förekom några uppdateringar). Denna kurs är ännu INTE uppdaterade i enlighet med InsureSecs kunskapskrav för 2018, det är under framtagande.

Kursen är byggd i separata ämnesmoduler. Varje modul består av inspelade föreläsningar. Föreläsningarna är filmade i avsnitt om 10-30 minuter. Det ger dig valmöjligheter när du studerar. Du kan exempelvis:

 • beta av en modul i taget
 • välja ämnes- eller delområde du vill öva extra på
 • välja specifika kunskapskrav du vill öva extra på
 • repetera och förstärka – du kan se filmerna hur många gånger du vill

Studiernas omfattning

Innehållet speglar InsureSecs kunskapskrav till både omfattning och djup. Du får betydligt mer inlärningstid än på konkurrerande kurser. Det förbättrar dina chanser att klara licensieringsprovet avsevärt.

Kursen innebär också flexibilitet. Använd det inspelade materialet på ett smart sätt: fokusera på de områden där du behöver extra påfyllning av kunskap. Det innebär att studieinsatsen kan variera ordentligt beroende på deltagarens kunskapsnivå, från 6 timmar om du har stora förkunskaper till 16 timmar om du behöver gå på djupet inom alla delområden.

Du har tillgång till inspelningar och material i 12 månader från beställning och kan därmed lägga upp studierna med utgångspunkt i dina egna förutsättningar. Välj exempelvis att läsa intensivt eller sprid inlärningen över flera veckor.

Utbildningsmaterial

 • Inspelade föreläsningar cirka 13 timmar
 • Omfattar alltid tidigare kunskapsuppdateringar
 • Föreläsarens bilder i pdf:er
 • Övningsfrågor och diagnostest
 • Övrigt material som beslut, uttalanden, promemorior, med mera

Allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt via FEI:s utbildningsportal efter anmälan.

Kursinnehåll

Utbildningens ämnesmoduler med exempel på innehåll:

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

 • Lag om försäkringsförmedling
 • Finansinspektionens roll och tillsyn
 • God försäkringsförmedlingssed
 • Etik och moral

Juridik

 • Försäkringsrörelselagstiftning
 • försäkringsavtalsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Straff för penningtvättsbrott
 • Personuppgiftslagen
 • Mellanmansrätt
 • Bolagsrätt

Ekonomi

 • Privatekonomi
 • företagsekonomi
 • försäkringsekonomi

Internationell försäkring

 • EU-rätt
 • Internationell försäkringsmarknad

Produktkunskap

 • Inkomstförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Kursledare

Kursens inspelningar är gjorda av yrkesverksamma specialister som är aktiva i branschen. Våra lärare är mycket kunniga och har bevisad pedagogisk förmåga. Vi använder ”levande lärare” snarare än animerad e-learning för att maximera kvalitén på kursen och därmed dina chanser till ett godkänt testresultat.

 

Starta när du vill

Kursen genomförs On demand – du kan starta dina studier när du vill. Du får tillgång till filmer och kursmaterial under 12 månader från beställning..

InsureSecs licensprov

InsureSec logo

Röster från kursen

“Det var många timmar inspelad utbildning men å andra sidan klarade jag licensen. Mycket bra utbildning med regelbunden återkoppling från läraren. Jag köpte först av ett annat utbildningsinstitut, men det var ganska dåligt med gammal information. Sedan köpte jag FEI:s kurser och då klarade jag licensen.” 

Karl 48, förmedlare på Söderberg & Partners

Senast på FEI

Efter utbildningen till fastighetsmäklare på FEI valde Filip att läsa Civilekonom 60 hp. Han får på så sätt en kandidatexamen och ökar sin kompetens för att bli konkurrenskraftig i mäklarbranschen.

Läs mer

Deltagare från hela landet samlades när FEI startade upp höstens YH-utbildningar som ges med den nya generationen FEIFLEX. Digitala klassrum med kameror, mikrofoner och skärmar gör att deltagarna kan vara...

Läs mer

Ett kort sommaruppehåll närmar sig, men först ska de sista tentamina skrivas. Hur går tankarna hos våra mäklarstuderande när det gäller framtid och karriär?

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+