Årslicens Livförmedling

Målsättning i denna heltäckande kurs är att du ska uppnå rätt nivå enligt InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på licensieringsprovet. Du får tillgång till 30 timmar inspelade föreläsningar varav hela 6 timmar på det viktiga området ”Försäkringsförmedlarens roll och ansvar”. Särskilt aktuellt är frågor ur ett tillsynsperspektiv, förmedlardokumentationen och informationen samt disciplinnämndens uttalanden.

Titta gärna på presentationsfilmen till vänster!

Nästa kursstart
18 mars 2018
Omfattning
Inspelade föreläsningar - On demand
Visa varianter på omfattning

30 tim inspelade föreläsningar

Avgift 7 900 kr
Ordinarie avgift ex. moms

Översikt

För vem?

Denna förberedande kurs är framtagen för den som ska göra InsureSecs licensieringstest avseende Årslicens Livförmedling (tidigare Årslicens Liv – Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling).

Kursen riktar sig till livförsäkringsförmedlare som uteslutande förmedlar livförsäkringar eller livförsäkringar som innehåller fondandelar. Det förutsätts också att du har Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser (källa: InsureSec 2015).

FEI vet att kursdeltagare tillgodogör sig kunskap på olika sätt. Vissa vill läsa på egen hand medan andra föredrar löpande kontakt med läraren. Denna variant av kursen är utformad för dig som vill tillgodogöra dig inspelningar och material på egen hand.

Beskrivning

Denna mycket flexibla kurs ges genom videoinspelade lärarföreläsningar. Du får också tillgång till studielitteratur med praktisk inriktning, övningsfrågor och diagnostester.

Kursen struktureras utifrån InsureSecs måldokument. Innehållet är uppdaterat, inklusive med kraven för kunskapsuppdateringen 2014, 2015 och 2016.

Kursen är byggd i separata ämnesmoduler. Varje modul består av inspelade föreläsningar. Föreläsningarna är filmade i avsnitt om 10-30 minuter. Det ger dig valmöjligheter när du studerar. Du kan exempelvis:

 • beta av en modul i taget
 • välja ämnes- eller delområde du vill öva extra på
 • välja specifika kunskapskrav du vill öva extra på
 • repetera och förstärka – du kan se filmerna hur många gånger du vill

Studiernas omfattning

Innehållet speglar InsureSecs kunskapskrav till både omfattning och djup. Du får betydligt mer inlärningstid än på konkurrerande kurser. Det förbättrar dina chanser att klara licensieringsprovet avsevärt.

Kursen innebär också flexibilitet. Använd det inspelade materialet på ett smart sätt: fokusera på de områden där du behöver extra påfyllning av kunskap. Det innebär att studieinsatsen kan variera ordentligt beroende på deltagarens kunskapsnivå, från 10 timmar om du har stora förkunskaper till 30 timmar om du behöver gå på djupet inom alla delområden.

Du har tillgång till inspelningar och material i 12 månader från beställning och kan därmed lägga upp studierna med utgångspunkt i dina egna förutsättningar. Välj exempelvis att läsa intensivt eller sprid inlärningen över flera veckor.

Utbildningsmaterial

 • Inspelade föreläsningar, cirka 30 timmar
 • Kurskompendium
 • Övningsfrågor
 • Diagnostest
 • Övrigt material som beslut, uttalanden, promemorior, med mera

Allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt via FEI:s utbildningsportal efter anmälan.

Kursinnehåll

Utbildningens ämnesmoduler med exempel på innehåll:

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar, bl a:

 • Lag om försäkringsförmedling
 • Finansinspektionens roll och tillsyn
 • God försäkringsförmedlingssed
 • Etik och moral

Juridik och familjerätt, bl a:

 • Försäkringsrörelselagstiftning
 • Försäkringsavtalsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Bolagsrätt
 • Straff för penningtvättsbrott
 • Äktenskapsbalken
 • Sambolagstiftning
 • Ärvdabalken

Ekonomi, bl a:

 • Privatekonomi
 • Företagsekonomi
 • Försäkringsekonomi
 • Lag om finansiell rådgivning till konsumenter

Internationell försäkring, bl a:

 • EU-rätt
 • Internationell försäkringsmarknad
 • FATCA

Lagstadgad och kollektivavtalad försäkring, bl a:

 • Grundläggande begrepp inom socialförsäkring
 • Sjukdom
 • Ålderspension
 • Efterlevandeskydd
 • ITP
 • SAF-LO AKAP-KL PA03/16

Försäkringsformer och livförsäkringsteknik, bl a:

 • Traditionell försäkring
 • Fondförsäkring
 • Tjänstepensionsförsäkring
 • Återköp och flytträtt
 • Återförsäkring

Fondandelsförmedling och investeringsrådgivning, bl a:

 • Lag om värdepappersmarknaden
 • Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse

Värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, bl a:

 • Lag om värdepappersfonder
 • om informationsbroschyr och faktablad

Avancerade produkter, bl a:

 • Obligations- och optionsteori
 • Avkastning vs. risk
 • Kostnadsstruktur och optionsgreker

Kursledare

Kursens inspelningar är gjorda av yrkesverksamma specialister som är aktiva i branschen. Våra lärare är mycket kunniga och har bevisad pedagogisk förmåga. Vi använder ”levande lärare” snarare än animerad e-learning för att maximera kvalitén på kursen och därmed dina chanser till ett godkänt testresultat.

Samma kurs med aktivt lärarstöd

Denna basversion av kursen är utformad för att du ska klara InsureSecs licensieringstest men den förutsätter studiedisciplin, att du lägger ner erforderlig tid på studierna och har förmågan att ta till dig kunskaper på egen hand.

Om du vill underlätta för dig själv och förstärka inlärningen för att ytterligare öka dina chanser att uppnå godkänt resultat, kan du välja en variant av kursen som inkluderar ett aktivt lärarstöd. Läs mer om denna möjlighet här.

 

Starta när du vill

Kursen genomförs On demand – du kan starta dina studier när du vill. Du får tillgång till filmer och kursmaterial under 12 månader från beställning.

InsureSecs licensprov

InsureSec logo

Röster från kursen

“Jag klarade Insursec. Tack för värdefull hjälp. Det har varit en bra utbildning, tack vare Roberts presentationer.”

Marielle, Söderberg & Partners

 

“Klarade skrivningen idag (februari 2017), och detta är helt och hållet tack vare upplägget på utbildningen”.  

Jimmie, försäkringsförmedlare på Lindbergs Försäkringsbyrå AB

 

“Det var många timmar inspelad utbildning men å andra sidan klarade jag licensen. Mycket bra utbildning med regelbunden återkoppling från läraren. Jag köpte först av ett annat utbildningsinstitut, men det var ganska dåligt med gammal information. Sedan köpte jag FEI:s kurser och då klarade jag licensen.” 

Karl, förmedlare på Söderberg & Partners

Senast på FEI
Mingel hos FEI

I Bankettsalen på IVA Konferenscenter bjuder FEI på mat, bubbel och mingel, tillsammans med två före...

Läs mer

Magnus Rolf, vd på FEI

Fastighetsmäklare 120 hp är en uppdragsutbildning som vänder sig till medarbetare i Sveriges mäklarf...

Läs mer

Amber Arthor har läst kursen Lön på FEI

Varför valde du att gå Lön III? – Jag arbetar med löpande bokföring och ville vidareutveckla mig och...

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+
Hur många deltagare?

Delad kunskap är dubbel kunskap. Anmäl flera deltagare - du får rabatt för varje deltagare.

Antal deltagare

+
-
Välj kursstart
Kursstarter
  Rabatter

  Vill ditt företag bli avtalskund? Kontakta oss på info@fei.se.

  Avtalsrabatt / kampanjkod

  Uträkning
  Ordinarie avgift
  0 kr
  Din avgift
  Exklusive moms.
  0 kr
  Eget företag/privatperson? Delbetala med
  FEI Studielån från 0 kr/mån
  +