Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Årslicens Livförmedling med lärarstöd

Målsättning i denna heltäckande kurs är att du ska uppnå rätt nivå enligt InsureSecs kunskapskrav och därmed bli godkänd på licensieringsprovet. Du får tillgång till 30 timmar inspelade föreläsningar varav hela 6 timmar på det viktiga området ”Försäkringsförmedlarens roll och ansvar”. Särskilt aktuellt är frågor ur ett tillsynsperspektiv, förmedlardokumentationen och informationen samt disciplinnämndens uttalanden. Lärarstöd ingår i kursen!

Nästa kursstart
Kontakta oss
Omfattning

30 tim inspelade föreläsningar + lärarstöd

Översikt

För vem?

Denna förberedande kurs är framtagen för den som ska göra InsureSecs licensieringstest avseende Årslicens Liv – Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling.

Kursen riktar sig till livförsäkringsförmedlare som uteslutande förmedlar livförsäkringar eller livförsäkringar som innehåller fondandelar. Det förutsätts också att du har Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser (källa: InsureSec 2015).

FEI vet att kursdeltagare tillgodogör sig kunskap på olika sätt. Vissa vill läsa på egen hand medan andra föredrar löpande kontakt med läraren. Denna variant av kursen är utformad för dig som tillhör den senare kategorin.

Beskrivning

Denna mycket flexibla kurs ges genom videoinspelade lärarföreläsningar. Studierna kan därför utföras när och vart som helst så länge deltagaren har tillgång till internet.

Du får också tillgång till kursdokumentation, studielitteratur med praktisk inriktning, övningsfrågor och diagnostester.

Kursen struktureras utifrån InsureSecs måldokument. Innehållet är uppdaterat, inklusive med kraven för kunskapsuppdateringen 2014, 2015 och 2016 samt 2017 (då det inte förekom några uppdateringar). Denna kurs är ännu INTE uppdaterade i enlighet med InsureSecs kunskapskrav för 2018, det är under framtagande.

Kursen är byggd i separata ämnesmoduler. Varje modul består av inspelade föreläsningar. Föreläsningarna är filmade i avsnitt om 10-30 minuter. Det ger dig valmöjligheter när du studerar. Du kan exempelvis:

 • beta av en modul i taget
 • välja ämnes- eller delområde du vill öva extra på
 • välja specifika kunskapskrav du vill öva extra på
 • repetera och förstärka – du kan se filmerna hur många gånger du vill

Studiernas omfattning

Innehållet speglar InsureSecs kunskapskrav till både omfattning och djup. Du får betydligt mer inlärningstid än på konkurrerande kurser. Det förbättrar dina chanser att klara licensieringsprovet avsevärt.

Kursen innebär också flexibilitet. Använd det inspelade materialet på ett smart sätt: fokusera på de områden där du behöver extra påfyllning av kunskap. Det innebär att studieinsatsen kan variera ordentligt beroende på deltagarens kunskapsnivå, från 10 timmar om du har stora förkunskaper till 30 timmar om du behöver gå på djupet inom alla delområden.

Du har tillgång till inspelningar och material i 12 månader från beställning och kan därmed lägga upp studierna med utgångspunkt i dina egna förutsättningar. Välj exempelvis att läsa intensivt eller sprid inlärningen över flera veckor.

Utbildningsmaterial

 • Inspelade föreläsningar, cirka 30 timmar
 • Kurskompendium
 • Övningsfrågor
 • Diagnostest
 • Övrigt material som beslut, uttalanden, promemorior, med mera
 • Aktivt lärarstöd

Allt kursmaterial finns tillgängligt digitalt via FEI:s utbildningsportal efter anmälan.

Kursinnehåll

Utbildningens ämnesmoduler med exempel på innehåll:

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar, bl a:

 • Lag om försäkringsförmedling
 • Finansinspektionens roll och tillsyn
 • God försäkringsförmedlingssed
 • Etik och moral

Juridik och familjerätt, bl a:

 • Försäkringsrörelselagstiftning
 • Försäkringsavtalsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Bolagsrätt
 • Straff för penningtvättsbrott
 • Äktenskapsbalken
 • Sambolagstiftning
 • Ärvdabalken

Ekonomi, bl a:

 • Privatekonomi
 • Företagsekonomi
 • Försäkringsekonomi
 • Lag om finansiell rådgivning till konsumenter

Internationell försäkring, bl a:

 • EU-rätt
 • Internationell försäkringsmarknad
 • FATCA

Lagstadgad och kollektivavtalad försäkring, bl a:

 • Grundläggande begrepp inom socialförsäkring
 • Sjukdom
 • Ålderspension
 • Efterlevandeskydd
 • ITP
 • SAF-LO AKAP-KL PA03/16

Försäkringsformer och livförsäkringsteknik, bl a:

 • Traditionell försäkring
 • Fondförsäkring
 • Tjänstepensionsförsäkring
 • Återköp och flytträtt
 • Återförsäkring

Fondandelsförmedling och investeringsrådgivning, bl a:

 • Lag om värdepappersmarknaden
 • Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse

Värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, bl a:

 • Lag om värdepappersfonder
 • om informationsbroschyr och faktablad

Avancerade produkter, bl a:

 • Obligations- och optionsteori
 • Avkastning vs. risk
 • Kostnadsstruktur och optionsgreker

Kursledare

Kursens inspelningar är gjorda av yrkesverksamma specialister som är aktiva i branschen. Våra lärare är mycket kunniga och har bevisad pedagogisk förmåga. Vi använder ”levande lärare” snarare än animerad e-learning för att maximera kvalitén på kursen och därmed dina chanser till ett godkänt testresultat.

Samma kurs utan aktivt lärarstöd

Denna version av kursen innefattar aktivt lärarstöd för att ge dig maximala förutsättningar att lyckas i InsureSecs licensieringstest. Om du föredrar en avskalad variant av kursen enligt ovanstående beskrivning, läs mer här.

Starta när du vill

Kursen genomförs On demand – du kan starta dina studier när du vill. Du får tillgång till filmer och kursmaterial under 12 månader från beställning.

Så fungerar aktivt lärarstöd

Varför välja InsureSec med lärarstöd?

Då det är en förberedande utbildning har deltagare redan goda kunskaper men de flesta är osäkra på hur omfattande de är i relation till kunskapskraven.  Det är här din lärare – som är aktiv i branschen och alltid har uppdaterade och högst aktuella kunskaper – kan göra en stor skillnad. Genom lärarstödet identifierar ni gemensamt vilka områden och frågor som du redan kan och vilka som du inte behärskar och därför måste koncentrera dig på. Det gör att du tryggt kan fokusera rätt inför licensprovet.

Innehåll

Lärarstöd för kursen Försäkringsförmedling och Fondandelsförmedling är uppbyggt på följande sätt:

 • Lärarlett uppstartsseminarium i Stockholm och online via FEI FLEX (2 timmar)
 • Individuell studieplanering med din lärare via telefon (20 minuter)
 • Möjlighet att ställa frågor till läraren via mail under hela studieperioden
 • Avslutande lärarlett seminarium i Stockholm och online via FEI FLEX (5 timmar)

Lärarlett uppstartsseminarium

Detta uppstartsseminarium genomförs i Stockholm och sänds även online via FEI FLEX. Det pågår i två timmar.

Lärarstödet vid uppstart är utformat för att hjälpa deltagarna att lägga upp en bra studieplanering. Du får tips och råd om vad du ska tänka på när du planerar din disponibla studietid (tiden är bristvaran för de flesta!)

Individuell studieplanering över telefon

Den individuella telefonkontakten med din lärare omfattar 20 minuter. Tiden kan antingen läggas i början eller slutet av dina studier.

Telefonkontakt med läraren i början av kursen syftar till att ytterligare effektivisera och styra din tid mot olika “rätta” ämnesområden. Med telefonstöd i slutet av studierna får du en avstämning inför licensieringstestet och råd om på vilka områden du ska lägga fokus på.

Mailfrågor under hela studieperioden

Med lärarstödspaketet kan du ställa frågor per mail när du vill och successivt stämma av dina kunskaper med läraren. Det ger ökad trygghet, förbättrad effektivitet och höjer märkbart dina chanser till ett bra studieresultat.

Frågorna kan exempelvis vara av studieplanerande karaktär eller att deltagaren har svårt att förstå en viss sakfråga. Frågor som ställs senast tisdag erhåller svar före fredag samma vecka.

Avslutande seminarium i Stockholm

Det avslutande seminariet genomförs i Stockholm och sänds även online via FEI FLEX. Det omfattar fem timmar.

Seminariet är utformat för att maximera “slutspurten” inför skrivningen. Läraren går igenom de delar av utbildningen som deltagarna normalt sett, eller som framkommit via mailfrågor, upplever som svåra. Läraren går även noggrant igenom ett par av de mer avancerade frågorna i övningsmaterialet.

InsureSecs licensprov

InsureSec logo

Referenser

“Det gick vägen för oss båda och det känns toppen. /…/ Tack vare undervisning live och på video så kom vi väl förberedda.”

Sebastian

 

“Ett mycket bra sätt att lära sig på och Robert var mycket saklig och tryckte på det väsentliga. Överlag, skitbra.”

Tommy Galata, 49 år, Försäkringsförmedlare på IKC Capital AB

 

Senast på FEI

Med start hösten 2020 kan studenter från både Sverige och hela världen välja FEI för att studera till en Higher National Diploma (HND) in Business.

Läs mer

Många företag uppmanar just nu sina anställda att jobba hemifrån, begränsa resande och möten. Då är FEI:s innovativa modell för kompetensutveckling särskilt relevant. Med FEIFLEX kan kursdeltagare välja att delta på lektioner från hemmet eller kontoret.

Läs mer

FEI följer Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Från och med onsdagen den 18 mars kommer därför all undervisning att ske digitalt via FEIFLEX.

Läs mer

Är det något du undrar över?Vill du anmäla dig, fråga och diskutera utbildningsval eller söker kontakt med FEI i andra ärenden.
+