Att jobba som fastighetsmäklare

Att jobba som fastighetsmäklare är kort beskrivet en nyckelroll. Det innebär att man förmedlar kommersiella fastigheter, bostadsrätter, villor, fritidshus och tomträtter.

Som fastighetsmäklare har man i uppgift att förmedla kontakter mellan säljare och köpare, samt att sköta förhandlingarna mellan de inblandade parterna och upprätta kontrakt när de har kommit överens. Målsättningen är att båda parterna ska komma överens. När mäklaren lyckas med detta byter bostaden ägare.

Man ska kunna ge de upplysningar och råd som behövs för att affären ska kunna genomföras. Det ligger även i en mäklares ansvar att kontrollera exempelvis ägarförhållandena och inteckningarna, att ta fram en skriftlig beskrivning av fastigheten, att beräkna köparens boendekostnader samt att annonsera efter köpare och att visa upp objektet för intressenter.

De vanligaste anställningsformerna för fastighetsmäklare är att vara anställd vid en fastighetsmäklarbyrå eller att vara egen företagare. Vanligt är att fastighetsmäklare är specialiserade inom en specifik marknad. Exempelvis att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller att förmedla semesterbostäder utomlands.

Jobba som Fastighetsmäklare

Hur är jobbet som fastighetsmäklare och vad innebär det mer exakt?

De flesta vet vad en fastighetsmäklare är och förstår på ett ungefär vad en sådan gör. Däremot har inte alla koll på vad en mäklare gör mer exakt eller vad som krävs för att bli mäklare.

En vanlig tro som många har är att en fastighetsmäklare håller visningar för att sedan inkassera en stor provision för några få och relativt enkla timmars arbete. Dock är det ganska långt ifrån verkligheten.

Som mäklare har man ett stort ansvar med myndigheter som konstant granskar ens arbete, vilket gör att regler och lagar måste följas till punkt och pricka. Regelboken är tjock och den lag som styr mäklarna heter fastighetsmäklarlagen. Utöver denna lag måste en mäklare följa något som kallas för god fastighetsmäklarsed. Det är ytterligare en ”regelbok” som styr hur mäklare ska uppträda samt hur de ska sköta sitt jobb.

För att få arbeta som fastighetsmäklare krävs en högskoleutbildning och ett särskilt antal högskolepoäng. Samtliga mäklare som är aktiva måste vara registrerade och betala en årsavgift för att få vara licensierade.

Vad har en fastighetsmäklare i lön?

Normalt sätt får en fastighetsmäklare cirka 20-25% i lön av pengarna som de drar in till mäklarföretaget. Resterande belopp går till mäklarfirman och firmans kostnader. En framgångsrik mäklare kan relativt enkelt tjäna från omkring 50.000 kronor i månaden och upp till 150.000 kr i månaden under sina bästa år.

Kort om svenska mäklares lön och provision:

 • En mäklare får behålla cirka 20-25% av indragen provision i lön
 • En mäklare säljer i snitt cirka 30-50 stycken bostadsrätter per år eller cirka 25-30 st fastigheter/friköpta hus per år.
 • En mäklares snittlön är cirka 35.000 kronor per månad innan skatt.
 • En framgångsrik mäklare i Sverige tjänar mellan 150.000 – 200.000 kronor per månad innan skatt under sina bästa år.

Vilken utbildning behöver man för att bli fastighetsmäklare?

För att bli fastighetsmäklare måste man gå en högskoleutbildning och det krävs ett visst antal olika högskolepoäng för att bli godkänd och registrerad som fastighetsmäklare.

Är man inte en registrerad mäklare, är det direkt olagligt att agera fastighetsmäklare och att förmedla bostäder.

Följande krävs:

 • Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng.
 • Minst 10 veckors praktik under utbildningen är ett krav.
 • Man måste vara en redbar person och får ej ha näringsförbud.
 • Det finns tydliga regler och lagar gällande hur en mäklare ska utföra sitt arbete som måste följas.
 • Det är ett krav på att alla mäklare har en ansvarsförsäkring i sitt arbete.
 • Alla mäklare måste betala en årlig avgift på 3 250 kronor till FMI.
 • Fastighetsmäklarinspektionen granskar samtliga fastighetsmäklares arbete.

Är du intresserad av att läsa till fastighetsmäklare?

Vill du läsa till fastighetsmäklare? FEI har ett växande utbud inom fastighetsutbildning i samarbete med Högskolan Väst.

Här ingår Sveriges kanske största och mest innovativa uppdragsutbildning till fastighetsmäklare. Samt ett omfattande utbud av enstaka kurser för dig som behöver komplettera tidigare studier och dessutom en påbyggnadsutbildning till kandidatexamen och civilekonom.

Vill du veta mer? Läs mer här eller ta kontakt med oss, så berättar vi mer.

Varmt välkommen!