Genom utförd IPMA certifiering på FEI blir du som projektledare certifierad enligt utländsk certifieringsstandard. En certifiering är snarare en validering av den kunskap du redan besitter än en utbildning. Ett certifikat i IPMA är alltså en internationell bekräftelse på god och specifik kompetens inom projektledning. Årligen genomför cirka 500 svenska projektledare denna certifiering. En rekommenderat förberedelse inför denna är en projektledarutbildning hos oss på FEI.

Utbildningen sträcker sig över åtta veckor. För att passa ett redan krävande arbetsschema, så är lektionstillfällena på FEI inplanerade en gång  i veckan. Efter avslutad utbildning kommer du ha IPMA Certifiering. Målsättningen ligger i att du då ska ha självinsikten och självförtroendet för att  leda samt genomföra projekt som är både interna, externa och tvärorganisatoriska.

Utbildningen omfattar områden som exempelvis; projektdefinition, bygge av förtroendekapital, projektplanering, projektdesign, dokumentation och presentation av ett projekt i rapportform, att ta tillvara på mänskliga resurser samt projektavslutning och uppföljning.

IPMA Utbildning

Gå FEI:s projektledarutbildning för bäst förberedelse inför IPMA Certifiering

FEI har sedan 1888 stått för kompentensutveckling och vidareutbildning av såväl företag som privatpersoner. Hos FEI är samtliga kursledare erkänt kompetenta med lång erfarenhet inom projektledning.

I FEI:s utbildningar ligger stort fokus på ett bra och användbart innehåll. I denna utbildning förses du med praktiska kunskaper som är direkt applicerbara i ditt arbete. På grund av det vet vi att ta en IPMA Certifiering blir betydligt mycket enklare efter vår utbildning i projektledning.

För ytterligare information är du varmt välkommen till oss på FEI. Vi erbjuder det enda förberedande steget du behöver för en IPMA Certifiering.

Läs om våra utbildningar här