Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

LedarStigen

Varför och vad?

LedarStigen är ett program för att stötta chefer att anta en ledarroll som passar företaget genom att övergå från ett instruktivt ledarskap till ett coachande medledarskap.

Programmet skiljer sig på ett väsentligt sätt från traditionella ledarskapsutbildningar. En utgångspunkt är att lärande i jobbet, dvs. att ta till sig nya arbetssätt i chefsrollen, kräver konkreta personliga upplevelser och utprovning av nya sätt att tänka och handla. En annan utgångspunkt är att lärandet drivs av konkreta frågor och utmaningar som deltagarna vill förstå och förklara.

Hur?

LedarStigen grundar sig inte i workshops och grupparbeten utan bygger snarare på arbete på hemmaplan, i ledarens team eller arbetsgrupp. Varje deltagare följer en stig av ”ledaruppdrag” som görs tillsammans med sina medarbetare. På så sätt blir LedarStigen något som omedelbart påverkar verksamheten i vardagen.

LedarStigen stöds av webbappen ”TalentMiles” som kan användas i mobilen, surfplattan och datorn. Genom appen får deltagarna alla ledaruppdrag och ger reflektioner och återkoppling på dessa. För företagsledningen och HR ger webbappen en ständigt uppdaterad sammanställning av hur ledaruppdragen och därmed förändringsledarskapet genomförs i hela deltagargruppen.

 

+