Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

KundSafari

Varför och vad?

Målgruppsanalyser, BigData och kundundersökningar är viktiga, men för att komma närmare dina kunder behöver du ge dig ut på KundSafari för att få djupare insikt i hur kunderna tänker. Du lämnar bokstavligen mötesrummet och går in i kundens värld för att uppleva, observera och förstå.

Efter perioder av långt och framgångsrikt arbete uppstår ”sanningar” och myter om hur kunderna tänker och förändras. KundSafari är en metod för att lära sig förstå vad som är viktigt för kunden (både privatkunder och företagskunder) och vilka eventuella problem som finns. Därigenom ges en bredare förståelse för kundens situation och nyttiga lärdomar som kanske inte direkt har med produkten eller tjänsten att göra. Att förstå i vilket sammanhang kunden använder produkten är av stor vikt för att förbättra kundupplevelsen, men också i situationer när en produkt ska utvecklas. En KundSafari blir särskilt spännande i situationer när kundernas beteende håller på att förändras men orsaken är otydlig eller okänd.

För vem?

KundSafari är en bra metod för medarbetare och chefer som inte träffar kunder så ofta i det vardagliga arbetet. En Safari med personer som jobbar tätt inpå kunderna, exempelvis säljare, kan skina nytt ljus i att förstå kundbeteenden på ett djupare plan. En vanlig insikt är att kunden ofta har andra intressen eller arbetsuppgifter än förut trott. KundSafari har blivit ett viktigt förändringsverktyg för flera nordiska medieföretag, för tjänsteföretag inom bank/finansiering och bilhandel samt i flera industriföretag.

Hur?

KundSafari består av tre delar. I startmötet kommer deltagarna överens om frågorna som ska styra safarin. Därefter genomförs arbetet i grupper på 3-4 personer ute på arbetsplatsen eller på webben. Efter observation samlas alla för att utveckla lösningar till frågeställningarna.

 

+