Genom att besöka fei.se godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår cookiepolicy.

Framtidsverkstaden

Vad är Framtidsverkstaden?

Framtidsverkstaden är ett unikt program för utveckling där affärer, företagskultur, ledarskap och personlig kompetens får växa sida vid sida. Framtidsverkstaden inspirerar till förändring. Konceptet har bland annat belönats med priset Innovation System of the Year i den förändringsintensiva nyhetsmediebranschen.

Hur fungerar Framtidsverkstaden

Framtidsverkstaden drivs av triggerfrågor och kreativ problemlösning. Triggerfrågorna är relevanta och svåra frågor som gemensamt och snabbt måste besvaras. Frågorna identifieras och ställs av ledningen. En Framtidsverkstad pågår i 2-3 dagar och involverar 15-30 personer från företaget åt gången. Det avslutas alltid med presentation av triggerfrågornas svar samt konkreta åtgärdsförslag och beslut om dessa.

När en professionell och kunnig person får en bra fråga väcks ofta en nyfikenhet och en vilja att utforska och söka ett svar. Den instinkten driver duktiga personer till att tillsammans skapa en framtidsbild. Upplevelsen att tillsammans hitta lösningar bidrar till att bygga en gemensam kultur av engagemang och medskapande. För chefer som är vana att presentera och peka med hela handen ges en konkret upplevelse av ett ledarskap som inte utgår från instruktioner eller presentationer utan snarare utgår från att inspirera till upptäckt.

Tillsammans skapar vi kunskap. Det är lärdomen av forskning och mångåriga erfarenheter. När företagets akuta frågor bearbetas och besvaras gemensamt utvecklas en företagskultur som bygger på engagemang och medskapande.

 

+