Somliga säger att en chefsutbildning är bortkastad tid och pengar. Att man föds till att bli en ledare och att ha förmågan att inspirera och ta fram det bästa ur människor.

På FEI håller vi inte med om det. Tvärtom anser vi att man genom en chefsutbildning kan träna sig till att bli en bra chef. Genom att lära sig förstå sin egen roll kan en chef leda, utveckla och stödja sin personal på ett effektivare och mer naturligt sätt.

Utifrån den övertygelsen har FEI framgångsrikt arrangerat chefsutbildningar under lång tid. Både grundutbildningar för framtida chefer och vidareutbildningar för befintliga chefer.

FEI har en bred spännvidd av chefsutbildningar. Akademiska kurser som ger högskolepoäng och certifikatutbildningar inom ledarskap, omvärldsanalys och styrelsearbete. Med hänsyn till våra elevers många gånger ansträngda arbetssituation sker all chefsutbildning vid FEI parallellt med arbetet.

Chefsutbildningar – Ett bättre ledarskap

Varför välja FEI när du ska läsa en chefsutbildning?

För att FEI har utbildat människor i karriären sedan 1888 och är en av landets mest aktade skolor inom vidareutbildning. För att FEI är en skola för yrkesverksamma och på ett smidigt sätt anpassar studierna till ditt nuvarande arbete. För att alla lärare hos FEI har aktuell chefserfarenhet från näringslivet.

För att FEI:s chefsutbildningar föder framgångsrika chefer.

Välkommen till FEI!

Lär mer om våra utbildningar och boka här!

Nyckelord:
Chefsutbildningar