Projektstrategen Cristina fick toppbetyg på kurs för icke-ekonomer ”Ekonomi var tidigare min akilleshäl”

Cristina Choppelo har under senaste åren arbetat som projektstrateg på Familjebostäder. För att få bättre insikt i ekonomin på företaget valde hon att läsa FEI:s Allmän företagsekonomisk kurs – ekonomi för icke-ekonomer. Det gav henne nya kunskaper i bland annat marknadsföring, redovisning och affärsmodeller, som hon fått stor användning av i sitt dagliga arbete.

– Jag har blivit mer och mer involverad i hur vi utvecklar vår verksamhet. I nuläget arbetar jag med ett uppdrag där jag använder det affärsmodell-tänket som vi lärde oss under delmomentet om affärs- och verksamhetsutveckling. Utbildningen har gett mig en god grund att stå på inom de ekonomiska områdena i bolaget, säger Cristina Choppelo, projektstrateg på Familjebostäder.

Utöver Cristina Choppelos nuvarande roll som projektstrateg på Familjebostäder har hon arbetat som operativ projektledare i över 20 år. Även om ekonomi inte har varit hennes huvudsakliga uppgift ville hon utvecklas inom området. I samråd med sin chef kom de fram till att den bästa lösningen var att vidareutbilda sig.

– Ekonomi var tidigare min akilleshäl. Jag har känt att jag saknat en djupare förståelse inom ämnet och ville därför utvecklas. I en dialog med min chef, som var väldigt stöttande till att jag skulle vidareutbilda mig, fick jag lägga fram olika förslag. Ett av dessa var FEI som vi tyckte erbjöd det mest lönsamma och bredaste utbudet av kurser.

FEI:s Allmän företagsekonomisk kurs – ekonomi för icke-ekonomer är en utbildning som inte kräver några förkunskaper i ekonomi. Den riktar sig till personer som vill lära sig mer om företagsekonomi och ekonomiska begrepp, samband och tänkande. Framför allt var det kurserna inom marknadsföring, samhällsekonomi samt affärs- och verksamhetsutveckling som Cristina tyckte var roligast.

– Det är ämnen som jag brinner för och som är väldigt rätt i tiden. Egentligen tyckte jag att alla kurser har varit givande på sitt sätt eftersom de underlättar för att få en helhetsbild i företagsekonomi. De mest utmanande momenten för mig var ekonomiska kalkyler och budgetering, samt redovisning och analys.

Fick högsta betyg

Utbildningen genomförs med hybridformatet FEIFLEX och består av sex delmoment, med studier en halvdag per vecka under nio månader. Genom hårt arbete och med hjälp från kompetenta lärare lyckades Cristina med bedriften att få högsta betyg i samtliga delmoment.

– Det kändes helt fantastiskt. Innan jag började hade jag varit nöjd med ett godkänt men efter att jag fick resultatet från första momentet blev jag väldigt sporrad. Det handlade inte bara om att få bra betyg utan jag fick ett intresse och ville fortsätta lära mig mer. Anledningen till att det gick så bra tror jag beror på kompetenta lärare, en kurslitteratur som var lättförståelig och att jag kunde sköta mina studier via FEIFLEX.

Cristina rekommenderar kursen till alla som vill engagera sig mer i företagets ekonomi.

– Om ekonomi upplevs vara ett hinder för att ta dig an nya roller i ett företag rekommenderar jag FEI:s utbildning starkt. Om du har intresset är det ett utmärkt första steg. Att få ett certifikat i företagsekonomi ser jag även som en stor fördel inför framtiden.

Läs mer om Allmän företagsekonomisk kurs – ekonomi för icke-ekonomer här

Publicerat den 25 maj 2023