InsureEd och FEI vill stärka försäkringsbranschen genom nytt samarbete

Utbildningsaktörerna InsureEd och FEI, Företagsekonomiska Institutet 1888 AB, har ingått ett nytt, spännande samarbete. Samarbetet syftar till att stärka försäkrings- och förmedlarbranschen, där utbytet kring utbildning skapar nya och bättre möjligheter för fler.

– Det är glädjande att InsureEd tillsammans med FEI hittat ett samarbete som innebär att vi tillsammans kommer kunna erbjuda finans- och försäkringsbranschens aktörer bättre och fler möjligheter till kunskap och utbildning. Branschens snabba utveckling gör att vi tillsammans som utbildningsleverantörer kan underlätta för fler att ta ansvar för sin personliga utveckling, säger Hedda Hök, vd InsureEd.

InsureEd och FEI kommer att förmedla varandras utbildningar med start i januari 2023. Ett viktigt gemensamt utbildningsområde kommer till en början att vara strategisk kompetensförsörjning, med anledning av den snabba utvecklingen på marknaden. Syftet är att skapa verktyg för att fler ska bli attraktivare arbetsgivare, som kan attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

– Vi på FEI har höga ambitioner vad gäller våra utbildningar och strävar alltid efter att vara i framkant. Vi är därmed väldigt glada över att vi tillsammans med InsureEd har hittat en samarbetsform för att bidra till en starkare förmedlar- och försäkringsbransch. Med InsureEds digitala grepp och FEI:s ledande utbildningsteknologi kan vi gemensamt skapa nya innovativa möjligheter, säger Stefan Carlberg, tf. vd FEI.

Om InsureEd: InsureEd är ett utbildningsbolag som verkar för att tillgodose branschgemensamma fortbildningsbehov inom försäkringsbranschen via smart utbildningsplattform. InsureEd samarbetar med personer och företag inom hela försäkringsområdet som genom sitt engagemang och sin erfarenhet tillsammans bidrar till bolagets verksamhet. Att ta ansvar för sin egen anställningsbarhet och kontinuerligt utvecklas genom bland annat relevant och kvalitativ fortbildning kommer möjliggöra InsureEds vision om en stärkt försäkringsbransch genom kompetenta kollegor.

Publicerat den 13 december 2022