Allt en vd behöver veta om strategi: ”Fungerar i vilket bolag som helst”

Att arbeta strategiskt utifrån en affärsstrategi är en självklarhet för de flesta företag. Men vad ingår egentligen i begreppet strategi, vilka olika steg består det strategiska arbetet av, och vad händer om en vd har en helt annan syn på det strategiska arbetet än styrelseordföranden? Det är frågor som Petra Palmgren Lindwall tar upp under kursen Strategi & Affärsplanering, som ingår i FEI:s utbildning Certifikat VD-kompetens.

– Strategiarbetet handlar i grund och botten om att skapa en brygga från där företaget befinner sig i dagsläget till dit företaget vill vara. Men alla har sin egen uppfattning om vad en strategi innebär, och hur den ska utvecklas och implementeras i ett företag. Som vd är det avgörande att ha kunskap om både hur en strategi tas fram, implementeras och utvärderas, men även hur de olika synsätten och ingångsvinklarna kan synkas till en gemensam bild, säger Petra Palmgren Lindwall, styrelseproffs och företagsutvecklare.

Kursen Strategi & Affärsplanering ingår som en del av FEI:s utbildning Certifikat VD-kompetens. Petra Palmgren Lindwall som leder kursen har arbetat operativt i ledande befattningar inom små, medelstora och stora bolag, både i Sverige och utomlands. Från 2006 har hon arbetat med styrelsearbete i ägarledda och entreprenöriella tillväxtbolag och sedan 2012 arbetar hon professionellt med styrelseuppdrag samt styrelseutbildningar.

– Samtidigt som strategi är en central del för alla företag så är begreppet väldigt brett och det är lätt att gå vilse. I kursen diskuterar vi bland annat validerade metoder och praktiska verktyg för att skapa en struktur för de olika momenten som behöver ingå i ett strategiarbete. Den första delen av ett strategiarbete är att göra en analys och diagnos, för att identifiera nuläget i bolaget och ta fram en målbild. Därefter görs ett övergripande vägval, för att se hur målen ska nås, som i nästa fas bryts ner till mindre munsbitar i form av en affärsplan och olika aktiviteter. Under processen måste man också kunna göra uppföljningar och korrigeringar när det behövs.

Under kursen lägger Petra stor vikt vid att deltagarna ska resonera och diskutera tillsammans.

– Det handlar i grund och botten om att träna sina förmågor i strategiskt och taktiskt arbete, så att man kan anpassa processen oavsett vilket typ av företag man arbetar i. Det är en sådan verktygslåda som kursdeltagarna kommer få med sig.

Kursen Strategi & Affärsplanering ingår i utbildningen Certifikat VD-kompetens, som ger dig kunskaperna och inspirationen du behöver för att kunna nå framgång i rollen som VD. Det är en välbeprövad utbildning med många nöjda deltagare. Efter ett godkänt slutprov får du ditt certifikat i VD-kompetens, som ett kvitto på dina ledarkunskaper inför framtida uppdrag.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen Certifikat VD-kompetens här.

Publicerat den 16 juni 2022