Styrelseproffsets bästa råd: ”VD:ns viktigaste bollplank är styrelsen”

Som VD och högsta chef kan det vara svårt att hitta ett bollplank. Därför är en relation till bolagets styrelse i allmänhet, och styrelseordföranden i synnerhet, viktig både för VD själv men också för hela företagets utveckling.


Roland Dansell är affärsrådgivare inom ägarstyrning och har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i flera olika svenska bolag. Han har också skrivit flera böcker om styrelsearbete, och under FEI:s utbildning Certifikat VD-kompetens undervisar han i delkursen VD-rollen och styrelsen. Under kursen fokuserar Roland på hur viktigt det är för en VD att skapa en relation till styrelsen som bygger på tydlighet, samarbete och transparens.

– Det är enkelt att lära sig det rent formella förhållandet mellan VD och styrelse, såsom ansvarsfördelning och förväntningar. Det är svårare, och långt mycket viktigare, för en VD att skapa en positiv relation till styrelsen som gör att båda kan göra ett bra jobb som gagnar företaget. Relationen till styrelseordföranden är givetvis extra viktig eftersom det i praktiken är VD:s chef och den styrelseledamot som är mest aktiv mellan styrelsemöten. I välfungerande företag fungerar styrelseordförande som en coach och ett bollplank till VD.

När relationen inte fungerar

Roland har under sin yrkeskarriär sett många exempel på relationer mellan VD och styrelse som inte har fungerat, eller till och med inte existerat alls. Oftast handlar det om brist på transparens och kommunikation.

– Ett vanligt scenario är att VD inte är transparent gentemot styrelsen och försöker lösa problem på egen hand in i det sista, utan att rådfråga eller informera styrelsen i tid. Då spelar det ingen roll hur duktig styrelsen och ordföranden är, utan underlag och information sitter de helt i mörkret. Jag har sett VD:ar som kommer till styrelsen i november och berättar att året inte kommer bli så bra som väntat, när de första signalerna kom i maj, och då finns det inget som styrelsen kan göra.

På samma sätt kan en duktig VD ha en styrelse som inte lever upp till det ansvar som de har fått. Enligt Roland handlar det många gångar om att ordföranden inte fungerar som en coach för bolagets VD.

– Det finns alldeles för många styrelseordföranden som inte har tillräckliga kunskaper om ledarskap. De kan inte coacha en VD på rätt sätt och inte heller leda styrelsearbetet, och då tappar upplägget med en styrelse hela sin betydelse. Detta är inte ett VD-problem utan ett problem för ägarna, men eftersom det först och främst går ut över dig som VD så är mitt råd att du först försöker reda ut problemen direkt med ordförande. Fungerar inte det kan det vara läge att ta kontakt med ägarna för att få till en lösning.

Vikten av tydliga ägardirektiv och en kompetent CFO

En annan relation som är avgörande för en VD är den till bolagsägarna. En stor del av svenska bolag är ägarledda, där ägaren också arbetar i bolaget.

– Ett vanligt scenario är att ägaren anser sig vara för gammal för att vara VD så de rekryterar en ny, men fortsätter ändå i bolaget i en annan roll. Då är det otroligt viktigt för VD att från början klargöra rollfördelningen med ägaren och även eventuella tabun där ägaren kommer lägga in veto. Det kan exempelvis handla om att en fabrik inte får flytta från orten.

Utöver styrelseordförande och ägare så behöver en VD också förhålla sig till sin ekonomichef.

– Enligt min erfarenhet så är en relativt vanlig orsak till att en VD brister i sitt ledarskap att hen inte har tillräckligt bra stöd från ekonomichefen. Det vanliga är att en VD inte först och främst är ekonom i grunden, utan har helt andra egenskaper och expertområden. Utan en kompetent ekonomichef blir det därmed svårt att skapa rätt underlag och rapportering till styrelsen, vilket i sin tur ofta leder till att VD får ta skulden. Så ett annat tips till nyblivna chefer är att omringa sig med duktiga människor, inte minst när det kommer till ekonomichefen.

Bästa tipset till en nybliven vd

Roland Dansells främsta tips till en nybliven VD är att tidigt ta kontakt med styrelseordföranden, både för att se så att det finns kemi och potential till bra samarbete och för att börja bygga den så viktiga relationen.

– Jag brukar även rekommendera att ta in referenser från personer som tidigare arbetat med ordföranden. Det kan låta överdrivet men det handlar om din chef och en relation som kommer ha stor betydelse för om du blir en framgångsrik VD eller inte.

Det är också viktigt att en VD har den kunskap och kompetens som krävs för att leda utvecklingen av företaget framåt, och syftet med FEI:s nya utbildning Certifikat VD-kompetens är att tillhandahålla just den kunskapen.

– Den vanligaste anledningen till att människor säger upp sig från ett jobb är dåliga chefer. Om du som VD har en dålig styrelseordförande, så kommer du ha svårare att själv vara en bra chef till dina medarbetare. Det gäller även åt andra hållet – en styrelseordförande som coachar, agerar bollplank och alltid finns tillgänglig som ett stöd, leder ofta till att VD kan utöva ett positivt ledarskap till resten av företaget.

Certifikat VD-kompetens ger dig förutsättningar att lyckas som vd, genom rätt kunskaper och verktyg för att leda din verksamhet. Utbildningen, som är välbeprövad med många nöjda tidigare deltagare, hålls av erfarna föreläsare som är experter inom sina ämnesområden. 

Läs mer om utbildningen Certifikat VD-kompetens

Publicerat den 10 mars 2022