Eventkarriär två år efter gymnasiet – Evelina breddade kontaktnät och erfarenhet genom FEI:s YH-utbildning

Eventbranschen genomgår just nu en transformation, där behovet av nytänkande och bredare erfarenhet är mer centralt än tidigare. Genom FEI:s YH-utbildning Event Manager fick Evelina Elofsson möjlighet att omvandla intresset för eventplanering till en karriär två år efter gymnasiet.

– Jag behöver inte längre fundera på vad som passar mig i framtiden. Tack vare att FEI kunde möta mina planer och behov, känns det som att jag har hittat hem, säger Evelina Elofsson, Event Manager på Vester Design.

FEI:s utbildning Event Manager är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som ger dig kompetens för att kunna leda event från idé till genomförande. I kurserna ingår allt ifrån idéutveckling och marknadsföring, till budgetering och projektledning.

– Många har eventplanering som en hobby eller ett drömjobb. Genom att ha en utbildning på mitt CV, har jag fått större validitet i eventbranschen och riktigt bra förutsättningar för min fortsatta karriär. När jag började min praktikperiod på eventbyrån Vester Design kände jag snabbt att jag hittat hem, och där jobbar jag kvar nu efter min examen.

I en attraktiv bransch där kontakter väger tungt, var en flexibel utbildning på plats i Stockholm och stort fokus på praktisk kunskap viktigt för Evelina.

– Eventbranschen är stor i Stockholm och det är väldigt viktigt att ha ett brett kontaktnät. Att utbildningen skedde på plats i Stockholm kändes därför som en bra möjlighet att få in en fot i branschen. Eftersom jag kom hit helt utan kontakter, var även lärarna på FEI ett extra bra stöd. Det är tack vare dem som jag har utökat mitt nätverk och fått riktigt bra jobbmöjligheter.

Pandemin har senaste åren begränsat eventbranschen. En osäkerhet under utbildningen var hur jobbmöjligheterna skulle se ut både under studietiden och senare i arbetslivet, men pandemin är inget som stoppar vare sig Evelina eller branschen.

– Det är spännande att få vara kreativ på ett nytt sätt. Pandemin har tvingat oss att skapa nya tankesätt och att utveckla idéerna några steg längre. Även om det har lett till begränsningar så har behovet av event funnits kvar, eventen har bara sett lite annorlunda ut.

– Jag har hittat tillbaka till känslan av att planera event som blir verklighet, och det var mycket tack vare utbildningen på FEI och praktiken hos Vester Design.

Event Manager är en yrkeshögskoleutbildning, som anordnas i samarbete med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Under utbildningen får du kunskaper för att kunna leda framtidens event inom olika branscher. Utbildningen sker på heltid under två år med lektioner cirka två dagar per vecka. I studierna ingår även LIA-praktik, som ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats.

Läs mer om utbildningen

Publicerat den 4 februari 2022