Nyblivna biträdande verksamhetschefen Lotta: ”Kursen Certifikat Ledarskap gav mig insikter och redskap som gör mig till en bättre chef”

Lotta Anderberg gick nyligen över från rollen som regionombudsman till biträdande verksamhetschef för Lärarnas Riksförbund. I samband med det ville hon fördjupa sina praktiska och teoretiska ledarkunskaper. Lotta valde FEI:s kurs Certifikat Ledarskap, både för att hon fastnade för innehållet och upplägget, samt för att hennes chef och kollegor som har gått kursen rekommenderade den.

– Som ett steg mot min nya chefstjänst ville jag vidareutbilda mig ordentligt inom ledarskap och skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas i rollen. I den ledande chefspositionen krävs rätt verktyg, kunskap och perspektiv från start, och det fick jag av FEI:s kurs, säger Lotta Anderberg, biträdande verksamhetschef på Lärarnas Riksförbund.

Lotta Anderberg är utbildad lärare. Hon började tidigt arbeta fackligt och har under de senaste åren arbetat som ombudsman för Lärarnas Riksförbund. Redan i denna roll behövdes chefskompetens, men inför den nya tjänsten som biträdande verksamhetschef var det dags att växla upp. När Lotta skulle välja utbildning var hon noga med att hitta en som blandar teoretiska och praktiska moment. Hon läste om FEI:s kurs Certifikat Ledarskap och fastnade särskilt för beskrivningen ”upplevelsebaserad pedagogik, erfarenhetsutbyte och reflektion”.

– Det faktum att vi var en relativt liten grupp gjorde att de praktiska övningarna blev oerhört dynamiska och gav utrymme för djup självreflektion. Alla kände en trygghet i gruppen, vilket gjorde att vi vågade dela med oss av erfarenheter och frågeställningar till varandra på ett öppet och utvecklande sätt.

FEI:s kurs Certifikat Ledarskap är utformad för att komplettera befintlig teoretisk kunskap inom ledarskap. Fokus läggs bland annat på hur individer och grupper tar till sig information, något som Lotta vet är avgörande för att lyckas leda. Det ingår även reflekterande övningar i det egna och andras ledarskap i olika situationer, som utvecklar och ger nya perspektiv på ledarskapet.

– Att bli ännu mer medveten om mitt och andra människors sätt att kommunicera, olika inlärnings- och kontaktstilar, hur jag och andra reagerar under stress eller i konflikt, är insikter som jag tar med mig från kursen. Det kommer stärka mig i min nya chefsroll varje dag. Det är också värdefullt att få återkoppling på sin egna ledarstil, det gör att man är väl förberedd när det blir skarpt läge. Det var verkligen ”Learning by Doing”, utvecklingen i vår grupp var ett verkligt exempel på hur dynamiken i grupper kan se ut och variera efter omständigheterna.

En annan viktig faktor för att kunna göra ett bra jobb som ledare och chef är att känna trygghet i sin roll. Med gedigen kunskap, verktyg som fungerar i vardagen, god självinsikt och insikt i grupputveckling, läggs grunden för att lyckas. Som chef behöver man också vara självständig nog för att vara objektiv och klara av att göra gränsdragningar, samtidigt som man ska agera coach och stötta sina medarbetare.

– För mig blev kursen, förutom all den teoretiska och praktiska kunskap jag tar med mig, en oerhört givande resa i personlig utveckling. Jag tar med mig många insikter som kommer bidra till att jag blir en bättre och tryggare chef. Nu vet jag bland annat vad som triggar mig i olika situationer och hur jag kan bli varse vad som triggar andra, både i med- och motgångar. Alla som vill utveckla sitt ledarskap borde gå den här kursen. Den passar både den som redan jobbar som chef och den som är på väg mot ett chefsjobb eller en ledarroll.

Med kursen Certifikat Ledarskap lär du dig att leda, utveckla och stödja andra i arbetet mot gemensamma mål. Kursen vänder sig till dig som redan är chef eller är på väg in i en chefs- eller projektledarroll. Kursen omfattar totalt 9 kursdagar på plats, fördelat över 10 veckor. 

Läs mer om Certifikat Ledarskap

Publicerat den 2 februari 2022