Joakim blev tryggare och tydligare i sitt ledarskap efter FEI:s kurs Certifikat Ledarskap

Joakim Täckenström hade arbetat inom lager och reservdelar i närmare 15 år. När han 2018 befordrades till chefsrollen Spare Part Manager på Scantruck innebar det även personalansvar, och för att utveckla sitt ledarskap valde Joakim att läsa kursen Certifikat Ledarskap hos FEI.

– Kursen gav mig kunskaper i exempelvis coachning, konflikthantering och ledarverktyg som har lett till att jag nu har ett tydligare ledarskap. Det hjälper både mig själv, mina medarbetare och hela företaget, säger Joakim Täckenström, Spare Part Manager på Scantruck.

Certifikat Ledarskap ger kunskaper i att leda, utveckla och stödja andra i arbetet mot gemensamma mål. Kursen vänder sig till personer som redan är chefer eller är på väg in i en chefs- eller projektledarroll.

– När jag fick personalansvar bestämde jag och min dåvarande chef att jag behövde en chefsutbildning. Vi pratade med andra chefer som alla rekommenderade Certifikat Ledarskap hos FEI, och när vi läste mer om kursen så stack den ut jämfört med andra liknande utbildningar, både gällande innehåll och upplägg.

Certifikat Ledarskap innehåller moment som exempelvis Kommunikation och dialog, Grupputveckling och Svåra samtal.

– Alla som har en chefsroll har olika egenskaper och verktyg som de behöver utveckla. Personligen utvecklades jag mycket under momenten Chefen som coach och Hantering av motsättningar och konflikter. Det gav mig kunskaper som gör att jag idag kan gå in i situationer med en helt annan trygghet eftersom jag vet att jag har de verktyg som behövs.

Certifikat Ledarskap omfattar 9 dagar med undervisning i modulform under ca 10 veckor.

– Det är ett forum där du direkt kan testa kunskaper du får i gruppen, så när det sedan är en skarp situation på arbetsplatsen har du även lärt dig av dina misstag. Jag vill även ge en stor eloge till kursledaren, vi uppmuntrades hela tiden att reflektera och utveckla våra resonemang, med koppling till vardagliga situationer som uppstår på arbetsplatsen.

Ytterligare två medarbetare från Scantruck ska gå Certifikat Ledarskap under våren, och Joakim rekommenderar kursen till alla med personalansvar eller som siktar på att få en chefsroll i framtiden.

– Jag har två kollegor som är i samma situation och kommer bli ansvariga för avdelningar i företaget. Jag rekommenderade starkt att de skulle gå kursen, det gör även att vi har samma utgångspunkt i våra ledarskap och den samsynen kommer vara positiv för hela företaget. Oavsett bakgrund och chefsnivå så skulle jag rekommendera Certifikat Ledarskap. I vår grupp var det allt ifrån nyblivna chefer på mindre företag till erfarna vd:s på stora börsbolag med hundratals anställda, och det var tydligt att alla fick med sig värdefulla kunskaper.

Certifikat Ledarskap sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik, med blandning av teori, övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du får träna på olika ledarskapssituationer, som till exempel att leda ett möte, coacha medarbetare, hantera en konfliktsituation och ge och ta emot återkoppling.

Läs mer om FEI:s kurs Certifikat Ledarskap

Publicerat den 31 januari 2022