5 snabba med utbildningsledaren – Kvalificerad inköpare 400 yhp

Vad gör utbildningen Kvalificerad inköpare på FEI Yrkeshögskola unik?

Tack vare vårt mångåriga samarbete med branschen, så har vi goda förutsättningar att hjälpa våra studenter till en bra LIA-praktikplats och ett framtida arbete. En annan sak som är unik med vår YH-utbildning, och alla FEI:s utbildningar, är FEIFLEX. Utbildningen bedrivs i Stockholm, samtidigt som du kan läsa den varifrån du vill i Sverige eller världen.

Vad gör inköpare till ett framtidsyrke?

Inköpare finns i alla verksamheter, små som stora, offentliga som privata. Behovet av inköpare, upphandlare och liknande kommer alltid finnas och är just nu stort!

Vad är på gång inom branschen? Vilka utmaningar och möjligheter står den inför?

Digitaliseringen har accelererat till följd av pandemin och inköpsbranschen är inget undantag – det ställer större krav på den som arbetar inom området. En annan stor utmaning är osäkerheten i distributionskedjan. Det kan vara långa ledtider och mycket kan hända längs vägen fram till att varan eller tjänsten når slutanvändaren. Att effektivisera inköp har också fått ett allt större fokus, eftersom inköpsavdelningen är en viktig del av en verksamhet. Här finns det goda möjligheter till att kunna skapa en dialog mellan olika avdelningar inom verksamheten för att främja bättre arbetssätt.

Vilka är de viktigaste kunskaperna för en inköpare?

Som inköpare är det viktigt att  kunna skapa en dialog med både kunder och leverantörer, som utvecklas och underhålls, för att säkerställa leveranser, produktkvalitet och hålla nere kostnader. Några kompetenser som krävs är att vara noggrann, strukturerad och affärsdriven men också kommunikativ och analytisk.

Hur går det för våra studerande efter examen?

Nästan 9 av 10 har jobb efter avslutad utbildning, och det är väldigt vanligt att man blir erbjuden en anställning i samband med sin LIA-praktik. Jättekul tycker vi på FEI!

Utbildningsledaren är de studerandes kontaktperson, ledningsgruppens verkställare och ansvarig för att lärarna levererar enligt kurs- och kvalitetsmålen. Utbildningsledaren skapar och underhåller även branschkontakter, omvärldsbevakar och implementerar styrdokument från bl.a. Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad inköpare 400 yhp

Publicerat den 27 januari 2022