5 snabba med utbildningsledaren – Event Manager 400 yhp

Vad gör utbildningen Event Manager på FEI Yrkeshögskola unik?

Utbildningen vänder sig både till dig som vill jobba på en eventbyrå och till dig som vill skapa event på ”kundsidan”. Utbildningsplanen innehåller renodlade eventkurser där du får lära dig hela eventkedjan – från pitch, körschema och produktionsplan, till hur du utvärderar event. På samma gång får du goda baskunskaper inom marknadsföring, projektledning och företagsekonomi. Många lärare och gästföreläsare är dessutom yrkesverksamma inom eventbranschen, därmed kan du känna dig säker på att kunskapen är ny och relevant.

Vad gör Event Manager till ett framtidsyrke?

Branschen har haft det väldigt tufft senaste tiden eftersom många restriktioner har berört just olika typer av event. Vi har därför förändrat utbildningen så att den även inkluderar digitala möten i större grad. Samtidigt så kommer behovet av att träffa människor fysiskt och att teama ihop med både kollegor och samarbetspartners inte att försvinna. Event är ett väldigt bra sätt att exempelvis få människor att uppleva ett varumärke eller skapa en samhörighet. I och med det är vi säkra på att Event Manager kommer fortsätta vara ett framtidsyrke.

Vad är på gång inom branschen? Vilka möjligheter och utmaningar står den inför?

Såsom alla andra branscher behöver även eventbranschen ställa om och bli mer hållbar, både miljömässigt och socialt, vilket det finns goda möjligheter för. Om man ser till utmaningar så är en Event Manager idag verksam i en värld som är digital, fysisk eller hybrid när det gäller möten och event. Man behöver därför vara förberedd på att spelplanen kan ändras från den ena dagen till den andra.

Vilka är de viktigaste kunskaperna för en Event Manager?

Inom all marknadskommunikation är det viktigt att ha förmågan att se målgruppens perspektiv. Som projektledare inom event behöver du även vara tydlig i din kommunikation och får inte vara rädd för att fatta beslut. Viktiga kurser som du läser under utbildningen är till exempel presentationsteknik, företagsekonomi och projektledning som ger dig en trygg grund att stå på.

Hur går det för våra studerande efter examen?

Det går jättebra! Många tidigare studerande arbetar som projektledare eller produktionsledare på eventbyråer, medan andra jobbar på ”kundsidan”, ofta på en marknads- eller kommunikationsavdelning med spetskunskap inom event.

Utbildningsledaren är de studerandes kontaktperson, ledningsgruppens verkställare och ansvarig för att lärarna levererar enligt kurs- och kvalitetsmålen. Utbildningsledaren skapar och underhåller även branschkontakter, omvärldsbevakar och implementerar styrdokument från bl.a. Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Event Manager 300 yhp

Publicerat den 4 januari 2022