5 snabba med utbildningsledaren – Food & Beverage Manager 300 yhp

Vad gör utbildningen Food & Beverage Manager på FEI Yrkeshögskola unik?

Det som gör F&B Managerutbildningen unik är att vi har möjlighet att erbjuda en utbildning som har en stark förankring till hotell- och restaurangbranschen, mycket tack vare ledningsgruppernas engagemang i utbildningen och i de studerande. I utbildningens kurser förekommer det många praktiska exempel som är hämtade från verkligheten eftersom de flesta av föreläsarna har erfarenhet från besöksnäringen. I slutet av utbildningen har studenterna praktik i 16 veckor och får då tillämpa sina kunskaper och färdigheter i arbetslivet.

Vad gör Food & Beverage Manager till ett framtidsyrke?

Trots alla konsekvenser av pandemin är det en hög efterfrågan på arbetsledare och chefer som har utbildning med sig i bagaget. Det har egentligen ingen betydelse om du har erfarenhet från branschen sedan tidigare, även om det underlättar för din framtida karriär. Det viktigaste är att du vill fortsätta att verka och utvecklas inom världens bästa bransch!

Vad är på gång inom branschen? Vilka möjligheter och utmaningar står den inför?

Under det senaste åren har dessvärre många lämnat restaurangbranschen, men behovet av kompetenta medarbetare består. En av de största utmaningarna vi har just nu är därför att rekrytera nya medarbetare på de flesta positionerna inom restauranger.

Vilka är de viktigaste kunskaperna för en Food & Beverage Manager?

Som F&B Manager är det viktigt att vara generalist och kunna lite om mycket. Drygt en fjärdedel av de teoretiska kurserna på utbildningen handlar om ekonomi, kalkylering och Revenue Management, vilket ger en bra grund för att förstå en restaurangs ekonomiska samband. Det är dock minst lika viktigt att ha insikt i hur man får personalen att trivas på sin arbetsplats, eftersom det oftast resulterar i att gästerna är nöjda och kommer tillbaka.

Hur går det för våra studerande efter examen?

De flesta studerande får fantastiska erbjudanden om anställningar som är kopplade till utbildningens mål! Naturligtvis är det avgörande vad de har för tidigare erfarenheter och egna ambitioner. Några studerande väljer att studera vidare eller att åka utomlands för att arbeta. En del har startat egna restauranger och verksamheter eller arbetar hos leverantörer till hotell och restauranger. Jag som utbildningsledare har följt tidigare studenter under de senaste sju åren och det är en fantastisk känsla att se hur de utvecklas med och inom branschen.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Food & Beverage Manager 300 yhp

Publicerat den 22 december 2021