5 snabba med utbildningsledaren – Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare 400 yhp

Andreas Degerfeldt – vad gör utbildningen Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare på FEI Yrkeshögskola unik?

Vår utbildning är den enda yrkeshögskoleutbildningen i Sverige som är 100% utformad för försäkringsbranschen, vilket gör den verkligt unik. Vi har sedan många år tillbaka ett långsiktigt och otroligt välfungerande samarbete med branschen. Utbildningen är väldigt bred, vilket ger dig en bas för att kunna arbeta såväl inom sakförsäkring, som inom liv och pension. Efter utbildningen kan du arbeta både mot privatpersoner och företag, på ett försäkringsbolag eller på försäkringsförmedlarbolag. För många bolag är utbildningen dessutom en viktig del av deras strategiska kompetensförsörjning, som förser dem med nya och välutbildade medarbetare efter avslutad YH-examen.

Vad gör Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare till ett framtidsyrke?

Kunskaper och kompetens inom försäkring kommer alltid att behövas. Det finns en jämn efterfrågan på yrkesrollen över tid, som inte påverkas så mycket av vare sig konjunkturer eller pandemier. I delar av branschen sker det just nu en stor generationsväxling med många som närmar sig pensionsålder, så det behöver fyllas på med yngre kompetenta medarbetare. Samtidigt ökar kraven på rätt kompetens bland de som jobbar inom försäkringsbranschen. De ökade kraven och kommande pensionsavgångar gynnar dem som studerar, eller planerar att studera, FEI:s utbildning.

Vad är på gång inom branschen? Vilka utmaningar och möjligheter står den inför?

Precis som i hela samhället i stort ökar digitaliseringen av branschen. Även om det ibland kan tyckas gå lite långsamt är utvecklingen tydlig och oundviklig. Det gör att behovet av medarbetare med rätt kompetens ökar, medan de mer administrativa tjänsterna riskerar att “digitaliseras bort”. En annan utmaning med detta är cyberriskerna som den ökade digitaliseringen för med sig. På samma gång ökar de legala kraven inom branschen, bland annat när det gäller medarbetares kompetens men också regelefterlevnad. Inom liv och pension finns också en ambition att det ska bli enklare att flytta kapital mellan olika givare, det är något som redan har påbörjats och som vi ser leder till ett ökat behov av våra studerandes kompetens.

Vilka är de viktigaste kunskaperna för en Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare?

Utbildningens kunskapsmål utgår från Finansinspektionens och InsureSecs kunskapskrav. Det görs för att säkerställa att våra studerande alltid ska ha aktuell och efterfrågad kompetens efter examen. Detta innebär att de studerande får både de produktkunskaper och de legala kunskaper som förväntas av dem i en framtida yrkesroll. LIA-praktik, Lärande i arbete, är också en viktig och stor del av utbildningen. På LIA utvecklas den studerande i en yrkesroll inom den del av branschen där just han eller hon vill växa. Denna kombination av bred teoretisk grund och praktik i en roll där färdigheter utvecklas, gör verkligen våra studerande anställningsbara direkt efter examen.

Hur går det för våra studerande efter examen?

Det roligaste i min roll som utbildningsledare är att följa de studerandes framfart i branschen. Att inledningsvis få vara med och stötta dem till deras första yrkesroll efter examen, men även att följa dem i deras fortsatta karriärer. Det går otroligt bra för våra studerande! Försäkringsbranschen är häftig på det viset att vissa gör karriär genom att bli specialister, medan andra blir ledare. Gemensamt för dem alla är att de efter sin YH-examen blir en del av FEI:s alumniverksamhet. Det är en särskild gemenskap där det finns en vilja att stötta och att ge tillbaka till nya studerande som väljer att påbörja en utbildning inom försäkring på FEI.

Andreas Degerfeldt är utbildningsledare för Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare 400 yhp på FEI Yrkeshögskola. Utbildningsledaren är de studerandes kontaktperson, ledningsgruppens verkställare och ansvarig för att lärarna levererar enligt kurs- och kvalitetsmålen. Utbildningsledaren skapar och underhåller även branschkontakter, omvärldsbevakar och implementerar styrdokument från bl.a. Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningen Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare 400 yhp

Publicerat den 10 december 2021