StyrelseAkademien genomförde nationell utbildning via FEIFLEX

StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk för ägare och styrelseledamöter, och Europas snabbast växande styrelseinstitut. Under två halvdagar i november genomförde StyrelseAkademien sin utbildning ”Styrelseledamot i noterade bolag” via FEIFLEX, med deltagare i FEI:s lokaler på flera orter runtom i Sverige och online.

StyrelseAkademien är en rikstäckande och oberoende intresseorganisation för ägare, styrelseledamöter och övriga som önskar utveckla sitt kunnande inom bolagsstyrning och styrelsearbete. De har idag omkring 8000 medlemmar med 16 lokalföreningar inom Sverige, varav drygt 3000 medlemmar i Stockholm.

– Vår verksamhetsidé är att driva utvecklingen av ett professionellt styrelsearbete för att stärka värdeutvecklingen inom företag och organisationer. Därför har vi skapat en mötesplats för att hjälpa personer göra skillnad i styrelserummen genom bland annat utbildning, certifiering, styrelseförmedling, opinionsbildning och nätverkande. Varje år utbildar vi cirka 2000 personer i styrelsearbete och bolagsstyrning, säger Camilla Åkerhielm, utbildningsansvarig på StyrelseAkademien Stockholm Uppsala.

I november genomförde StyrelseAkademien och FEI ett gemensamt pilotprojekt för en av StyrelseAkademiens nationella utbildningar. Torsten Örtengren, börs- och bolagsstyrningsexpert, föreläste för ett 30-tal personer på temat ”Styrelseledamot i noterade bolag” tillsammans med Camilla Åkerhielm, utbildningsansvarig på StyrelseAkademien Stockholm Uppsala. Utbildningen hölls under två halvdagar via hybridformatet FEIFLEX, som möjliggjorde att deltagare samtidigt kunde närvara på utbildningen i FEI:s lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och online.

– Det finns en pedagogisk utmaning när man har deltagare framför sig i rummet, i lokaler på andra orter och online på samma gång, men som säkerligen underlättas när man får bekanta sig mer med FEIFLEX-tekniken. Utifrån ett deltagarperspektiv har det fungerat mycket bra och deltagarna är väldigt nöjda vilket framgår av vår utvärdering. All teknisk support och hjälp som vi har fått på plats var toppen, avslutar Camilla Åkerhielm, utbildningsansvarig på StyrelseAkademien Stockholm Uppsala.

Läs om StyrelseAkademien och deras arbete här.

Läs om FEI:s hybridkoncept FEIFLEX här.

Publicerat den 26 november 2021