Välkommen Elvina Gusénow, ny utbildningsadministratör hos FEI

Efter en utbildning inom statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning planerade Elvina Gusénow egentligen för en karriär inom politiken. Men när hon jobbade en kort period som lärare insåg hon att det var inom utbildning som hennes yrkesframtid fanns.

Hej Elvina, hur kommer det sig att du började arbeta med utbildning och kompetensutveckling som vänder sig till yrkesverksamma?  

– Det är ett område där min akademiska bakgrund kommer väl till pass samtidigt som jag kan arbeta med utbildning vilket är det jag brinner för. Jag sökte flera tjänster i hela Sverige och fastnade för FEI. 

Vad var det som lockade? 

– FEI är ett företag som har mycket gott rykte och som erbjuder utbildningar som både medarbetare och arbetsgivare efterfrågar. Det märks också att professionalitet är en röd tråd som går genom hela verksamheten, både när det kommer till utbildningarna, kollegorna och hur verksamheten sköts som helhet. 

Vad har du för arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

– Jag sköter administrationen för pågående kurser och de som ska starta. Det omfattar allt ifrån att säkerställa att deltagarna har tillgång till kurslitteratur och utbildningsplattformen till att föreläsarna och lärarna har allt material de behöver. Jag fungerar också ofta som en knytpunkt för kommunikation mellan deltagarna och lärarna. 

Vad har du för målsättningar och förhoppningar? 

– Förutom min korta period som lärare kommer jag direkt från universitetet, så jag vill utvecklas i min yrkesroll samtidigt som målsättningen är att bidra till att alla som utbildar sig med FEI får en positiv upplevelse. 

Publicerat den 22 november 2021