Annica på MOHV: ”Kursen gav mig många verktyg som går att applicera direkt i vårt rekryteringsarbete”

Som rekryterings- och etableringsansvarig hos fastighetsmäklarkedjan MOHV ville Annica Orling utöka sina kunskaper i att rekrytera framtidens fastighetsmäklare. Efter att ha letat runt efter en utbildning som kunde hjälpa henne i det dagliga arbetet föll valet på FEI:s kurs Rekrytering/Talent Acquisition.

– Det är en klockren kurs för alla oss som arbetar med rekrytering. Jag var ute efter en kurs som kunde förbättra hur jag rekryterar och FEI:s kurs gav mig flera praktiska verktyg och kunskaper som jag nu kommer implementera i vår rekryteringsprocess, säger Annica Orling, rekryteringsansvarig på MOHV.

Annica Orling är rekryterings- och etableringsansvarig på mäklarkedjan MOHV. En del av hennes arbete går ut på att rekrytera både aktiva mäklare och mäklarstudenter som är på väg in i branschen.

– Det är stor skillnad mellan att rekrytera erfarna mäklare, en nyutexaminerad mäklarstudent eller någon som valt helt andra yrkesvägar i början av sitt arbetsliv och nu vill byta karriär till fastighetsmäklare. FEI:s kurs utgår till stor del från SBR-metoden; situation, beteende och resultat. Det är en rekryteringsprocess som är väl lämpad för rekrytering av alla slags befattningar och i vårt fall framför allt personer som vill gå uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare 120 hp via Högskolan Väst i samarbete med FEI, vilket är en viktig del av vårt rekryteringsarbete.

FEI:s kurs Rekrytering/Talent Acquisition vänder sig till alla som arbetar med rekrytering, såsom HR-specialister och chefer. Kursen tar bland annat upp kravprofiler, kompetensbaserade intervjuer och bedömning av olika urvalsinstrument.

– Jag fick många praktiska verktyg som jag direkt kommer implementera i vårt rekryteringsarbete. Ett verktyg som kommer vara särskilt värdefullt är att ta fram och förtydliga en kravprofil, som sedan är utgångspunkten genom hela rekryteringsprocessen.

– Även momentet om urvalsfrågor och hur de kopplas till kravprofilen och därmed kan effektivisera hela rekryteringsprocessen kommer jag ha stor nytta av. Många ansökningar kommer från personer som inte har de kvalifikationer som vi eftersöker, genom att lägga in urvalsfrågor direkt i rekryteringssystemet gallras de bort tidigt i processen och vi sparar både tid och resurser.

Rekrytering/Talent Acquisition omfattar tre dagar och genomförs med FEIFLEX vilket innebär att deltagarna kan välja att närvara på plats i Stockholm eller på distans. Kursen ingår även i Diplomerad Personalvetare – HR-chefsutbildningen.

– Det är en otroligt kärnfull kurs som ger kunskaper i alla delar av rekryteringsprocessen som direkt går att använda i praktiken. Det går också enkelt att läsa kursen samtidigt som man arbetar. Jag rekommenderar alla oavsett tidigare  erfarenhet av rekrytering att gå kursen, säger Annica Orling.

Läs mer om kursen Rekrytering/Talent Acquisition

Publicerat den 11 november 2021