Innovationsledning – när företag ökar förmågan till innovation med strategi och systematik

Många förknippar innovation med teknisk utveckling och nya produkter. FEI:s Mikael Weimarck har både forskat och disputerat inom ämnet innovationsledning, han förklarar här skillnaden mellan en innovation och en uppfinning, varför det borde finnas en innovationsledare i alla organisationer och varför Nokia vill att fyra av fem innovationsprojekt ska misslyckas.

– Det är stor skillnad mellan att uppfinna något och att sedan göra det till en innovation genom att förverkliga dess nytta och värde, det är det som är skillnaden mellan en invention och en innovation. En innovation ska ha ett nyhetsvärde men det måste samtidigt ha ett tydligt tillämpningsområde. Det kan handla om en ny produkt, en ny affärsmodell eller nya arbetssätt, säger Mikael Weimarck, affärsutvecklingschef hos FEI och lärare i kursen Creativity, Enterprise and Innovation som ingår i FEI:s MBA-program.

Mikael Weimarck

Mikael Weimarck har arbetat med innovationsledning, både i näringslivet och inom akademin, i närmare 30 år. 2019 skapades en ny ISO-standard för innovationsledning, efter flera års omfattande arbete. Standarden är ett stort steg framåt i att professionalisera området, samtidigt som det samlar kunskap om vad som fungerar.

– Innovationsarbete handlar i grund och botten om att företag och organisationer ständigt behöver ta höjd för att kunna fortsätta skapa värde för de som organisationen finns till för, exempelvis kunder. Det handlar alltså om att fortsätta vara relevanta i framtiden genom att hantera risker och osäkerheter idag.

Numera delas innovationer oftast in i tre typer; produkt- och tjänsteinnovation, att utveckla nya typer av tjänster och produkter, affärsinnovationer, skapandet av nya affärsmodeller, och processinnovation, nya sätt att producera eller göra olika saker i verksamheten.

– Att vara duktig på att styra innovationsarbetet är alltså en central del för alla typer av verksamheter, och även den offentliga sektorn tittar alltmer på hur näringslivet arbetar med innovationsledning. Idag finns det innovationsledare även på kommuner, högskolor och myndigheter.

Innovationsledare arbetar med att ta fram strategier som baseras på företagets ambitioner och målsättningar, men även med att genomföra själva innovationsprojekten, och bygga en kultur där kreativitet och lärande går hand i hand med ett tydligt ramverk och system.

Strategi och resursallokering

Även resursallokering är en viktig del av innovationsledningsarbetet – vissa företag ger hela den årliga budgeten till en dedikerad innovationsenhet och hoppas på det bästa, medan andra låter de som arbetar närmast marknaden och kunderna beställa nya tjänster eller produkter av innovationsenheten.

– Alla kan inte vara Uppfinnar-Jocke, då kommer förnyelsegraden vara väldigt högt men värdet och nyttan för kunden blir lika med noll. Givetvis blir det lika illa om det väger över åt andra hållet, då blir värdet och nyttan hög men det skapas ingenting nytt som kan få verksamheten att ta nästa stora kliv. Med så mycket annat så behöver företag hitta den gyllene mellanvägen.

– Nokia brukade ha en särskild budgetpost med ett omvänt nyckeltal – fyra av fem innovationsprojekt skulle misslyckas, annars var dom för fega.

Mikael Weimarcks kurs Creativity, Enterprise and Innovation ingår i FEI:s MBA-utbildning The Scandinavian Executive MBA som riktar sig främst till de som har eller siktar på en chefsbefattning med personal- och eller lönsamhetsansvar. Förutom innovationsledning innehåller utbildningen även kurser inom bland annat strategiskt ledarskap, management consultancy och finansiell analys. Som lärare i innovationsledning fokuserar Mikael Weimarck till stor del på kunskapen och förmågan att driva förändring och skapa en lärande organisation.

– Eftersom innovationsledning är viktigt för alla företag är det också en viktig kompetens att ha som chef. Förändring är en naturlig del av innovation, och för många organisationer kan förändring vara svårt. Därför är det viktigt att veta om riskerna som finns och hur du hanterar det på bästa sätt. Och ett bra sätt är att skapa en lärande organisation som inte gång på gång uppfinner hjulet.

Läs mer om FEI:s MBA-utbildning The Scandinavian Executive MBA

Publicerat den 5 oktober 2021