Rasmus MBA-examensarbete gav praktiskt värde för Scania

Rasmus Olofsson hade arbetat på Scania i flera år när han började fundera på en högre utbildning. En kollega tipsade om FEI och förra året tog Rasmus en MBA-examen efter att ha läst programmet The Scandinavian Executive MBA på FEI. Utbildningen har redan gett stora mervärden och Rasmus har kunnat bidra till Scanias digitala transformation.

– Inom den kommersiella fordonsindustrin pågår nu ett paradigmskifte, från att fordon körs av förare till att bli självkörande, uppkopplade och eldrivna. Förändringen kan jämföras med när världen gick från knapptelefoner till dagens smartphones. Så det krävs ny kunskap och nytänkande där existerande affärsmodeller utmanas för att transformationer ska bli framgångsrika, säger Rasmus Olofsson, som tog MBA-examen år 2020.

Rasmus Olofsson

Rasmus Olofsson har haft flera olika yrkesroller på Scanias moderbolag. Bland annat har han arbetat med strategisk planering, som  projektledare,  teamleader och inom  kommersiella områden som ansvarar för Scanias globala offertsystem.

– I ett uppdrag hjälpte jag Scanias globala distributörer och driftställen med affärsrelaterade utmaningar och blev då lockad av att arbeta mer med  affärsutveckling. Jag fick sedan vara delaktig i att utveckla ett stort kommersiellt systemkoncept som skulle implementeras på samtliga  marknader globalt.

I rollen ingick att nätverka internationellt och att ha kontakt med flera olika marknadschefer, och även att göra strategiska marknadsutvecklingsplaner vilket Rasmus ville bli bättre på. Det var en av flera anledningar till att han ville studera vidare och ta en MBA-examen.

– Det var först när min dåvarande chef på Scania, som själv har en MBA från FEI, tipsade mig att kika på MBA-programmet som jag bestämde mig. När jag jämförde utbildningen på FEI med liknande utbildningar passade innehållet på FEI:s program mycket bättre, den var precis det jag letade efter.

En avgörande faktor för Rasmus var att FEI:s utbildning innehöll utbildningsmoment om hur förändring kan hanteras i en industri som befinner sig i transformation. Till exempel hur affären kan styras i en krissituation och hur affärsmodeller kan anpassas för att bättre hantera en kris. var precis det jag letade efter.

– Det bästa var att utbildningen kunde tas nästan helt på distans och var utformad rätt i tiden, den kändes högst relevant och passade industrin jag arbetade i perfekt.
Rasmus är väldigt nöjd med allt han har läst under utbildningen och lyfter ämnen som strategisk förändring, ekonomi och HR, hållbarhet, kreativitet och forskning, problemlösning och innovation som mycket värdefulla.

– Det märktes att lärarna verkligen älskade att dela med sig av all kunskap och kompetens, de var oerhört engagerade och tillgängliga.

Examensarbetet skrevs för den dåvarande arbetsgivaren Scania och handlade om att belysa orsakerna till att digitaliseringsprojekt inom koncernen ibland misslyckas och ibland blir framgångsrika. Under årens lopp hade Rasmus uppmärksammat att digitaliseringsprojekt inte alltid levt upp till det förväntade värdet efter implementering. Scania bidrog också med en tydlig problemställning som Rasmus kunde utgå ifrån i sitt examensarbete vilket gjorde arbetet både roligt, relevant och gav förutsättningar att leda till verklig affärsnytta.

– Jag och Scania ville ta reda på vilka faktorer som låg bakom framgångsrika och mindre framgångsrika digitaliseringsinitiativ och på så sätt bidra till att minska antalet projekt som inte lyckas. I case-studien, som var grunden till uppsatsen, kunde man se synergieffekter av att utgå från befintliga arbetsprocesser för att bedöma relevansen av nya projekt innan de startas upp.

Rasmus fick presentera slutsatserna för ledningsgruppen. Uppsatsen blev mycket uppskattad och gav praktiskt värde för Scania.

– Nu känner jag mig väl rustad för en framtid som drivs av hållbarhet och förändring, både med en MBA-examen i ryggen och att ha levererat uppsatsen som gav så bra mervärden till Scania, avslutar Rasmus Olofsson.

Om The Scandinavian Executive MBA 
FEI erbjuder ett MBA-program för dig som efterfrågar kvalificerad kompetensutveckling i din chefsroll. Vi har samlat en elitgrupp av skandinaviska forskare och lärare för att erbjuda en utbildning av högsta klass. Studierna genomförs på engelska och du får både kunskaper och en examen med internationell gångbarhet. Detta Executive-program ges på deltid över 24 månader parallellt med din karriär. Studierna bedrivs genom FEIFLEX, vår ledande EdTech-lösning som gör dig digitalt närvarande i föreläsningssalen var du än befinner dig geografiskt. Läs mer om utbildningen.

Publicerat den 1 juni 2021