Få påföljder för uppdragsutbildade fastighetsmäklare via Högskolan Väst i samarbete med FEI

Svensk fastighetsmarknad är glödhet och intresset har aldrig varit större för bostadsaffärer bland konsumenter och gemene man. Fler bostäder än någonsin förmedlas och dessutom till rekordhöga slutpriser. Det är därför heller inte konstigt att branschen blir synad i sömmarna av både konsumenter, medier och Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), något som har lett till en ökning av antalet ärenden till FMI.

Hur står sig då uppdragsutbildade fastighetsmäklare i förhållande till de som läst via andra utbildningsvägar inklusive ordinarie högskolestudier? Den första kullen registrerade fastighetsmäklare som studerat Fastighetsmäklare 120 hp via Högskolan Väst och FEI fick sin fastighetsmäklarregistrering i juli 2016. Inom FMI finns en disciplinnämnd. Nämnden avgör bl a ärenden som kan leda till en disciplinär påföljd, t ex varning. Det totala antalet beslutade disciplinpåföljder sedan 1 juli 2016 uppgår till 601. Av dessa avser endast 18 fastighetsmäklare som fått sin utbildning via Högskolan Väst och FEI. Det innebär att 2,7 procent i gruppen som utbildats via HV/FEI har fått en påföljd, vilket ska jämföras med gruppen som har studerat på annat sätt där motsvarande andel är 8,8 procent.

Det är inte endast i det låga antalet disciplinärenden uppdragsutbildade fastighetsmäklare utmärker sig. Av de fastighetsmäklare som har registrerat sig sedan juli 2016 har hela 20,5 procent redan valt att lämna yrket. Motsvarande siffra för de som gått Högskolan Väst och FEI:s uppdragsutbildning är 3,5 procent.

Thomas Carter, senior rådgivare på FEI och f.d. kommunikationsansvarig på FMI:

– En möjlig slutsats är att de som läser uppdragsutbildning är mer motiverade än de som kommer direkt från gymnasiet för att läsa på högskola. Men det är också troligt att den högre medelåldern hos uppdragsstuderande, med arbetslivserfarenhet från andra branscher i bagaget, gör att beslutet att läsa en krävande utbildning bygger på ett noggrant övervägande och en stark motivation till ett karriärbyte. Vi tror också att det kvalitetstänkande som präglar utbildningen Fastighetsmäklare 120 hp bidrar till att producera kunniga mäklare som har ett hållbart och långsiktigt perspektiv på yrket.

Fastighetsmäklare 120 hp är en uppdragsutbildning som ges av Högskolan Väst i samarbete med FEI. Utbildningen omfattar 17 till 22  månaders studier och vänder sig till mäklarföretag som vill utveckla sina medarbetare. All undervisning, både heldagar och den som är förlagd till kvällar, ges via hybridmodellen FEIFLEX.

Publicerat den 25 maj 2021