Lönehantering – en yrkesroll i ständig förändring

Milena Jelbring är auktoriserad lönekonsult, driver företaget Passion för Payroll och är ämnesexpert och lärare på FEI:s kurser inom Lön. Vi fick en pratstund med Milena om vad som händer inom löneområdet och vikten av att hålla sig uppdaterad.

– Lönehantering är ett område som alla borde ha grundläggande kunskaper inom. Oavsett om du arbetar med lön eller får en lön utbetald så är det bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter din arbetsgivare har gentemot dig och vad du som anställd har gentemot ditt företag. Mer fördjupande kunskaper inom lön är främst viktigt för medarbetare som arbetar inom lön, ekonomi eller HR och som kommer i kontakt med lönerelaterade frågor från chefer och anställda. Som chef kan grundläggande lönekunskaper underlätta ditt jobb väsentligt om du vet vad som gäller för anställda vid till exempel semesterförläggning, sjukfrånvaro och föräldraledigheter, säger Milena.

Lön är ett väldigt komplext område där många personer från olika håll i företaget blir inblandade. Det är samtidigt få som vet vilka rättigheter och skyldigheter man har både som arbetsgivare och anställd och därför är det väldigt lätt att lönen blir fel. Det krävs en tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna uppmärksamma och rätta till bristerna. Arbetar man med lön är det viktigt att kunna rimlighetsbedöma och kvalitetssäkra arbetet samt systemen och arbetar man som chef är det viktigt att veta grundläggande lagar för att kunna hantera och meddela rätt information till sina medarbetare.

–  Det är väl ingen som hade gått till sitt jobb och utfört ett bra jobb om man visste att man fick fel och för lite lön utbetald? Därför är det av största vikt att se till att din organisation har rätt och uppdaterad kompetens inom lön.

Det händer mycket inom löneområdet. Regelverk som rör lön kan ändras flera gånger per år och det gäller att hålla sig uppdaterad. Under pandemin har det blivit mycket mer att hantera för personer som jobbar med lön såsom korttidsarbete, ändrade arbetsgivaravgifter, ändrade regler gällande sjukfrånvaro o.s.v. Lönesystemen hänger inte heller riktigt med i tiden och det gör att robotisering har dragit i gång med rätt stor kraft. Robotiseringen blir som en mellanhand mellan lönesystemet och personen som arbetar med lön. Detta gör att arbetssättet håller på att ändras och att de administrativa delarna byts mot mer kontrollerande, kvalitetssäkrande och rådgivande roller.

– Som lärare är FEI ett fantastiskt ställe att undervisa på. De använder det egenutvecklade utbildningskonceptet FEIFLEX som ger dig möjlighet att både vara på plats eller på distans med samma kvalitet och på lika villkor. FEI erbjuder fantastiska lokaler och god mat om man väljer att delta på plats. Kurserna har lagom många deltagare vilket gör att alla kan få ut det mesta möjliga av dagarna och ställa frågor även utanför kursinnehållet. Kursdeltagarna brukar också få ut mycket av varandra eftersom många ofta befinner sig i samma situation. Vi delar alla med oss av våra erfarenheter vilket är lärorikt och berikande för kursdeltagare men också för mig som lärare.

– Jag älskar att utforska systemen inom branschen och att få till riktigt bra löneprocesser som gör att både anställda och chefer tycker att det är enkelt att administrera och kan garantera korrekta löner. Korrekta löner ger för mig lojala och glada arbetstagare som då kommer att prestera bättre på arbetet, avslutar Milena Jelbring.

Läs mer om FEI:s kurser inom Lön.

Publicerat den 13 april 2021