Helena utbildade sig på arbetstid – nu utvecklar hon fastighetsbolagets HR-arbete

Helena Uggla hade jobbat som receptionist på Wåhlin Fastigheter i tio år när hon fick förfrågan om att bli mer involverad i företagets HR-arbete. Eftersom Helena alltid varit intresserad av personal- och arbetsmiljöfrågor var det ett enkelt val, dessutom fick hon möjlighet att utveckla sina kunskaper med kursen Certifikat HR hos FEI.

– Efter att ha studerat på FEI har jag kunnat ta mig an nya arbetsuppgifter inom rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor, och kan arbeta mer självständigt. Utbildningen var otroligt viktig för min utveckling och jag kunde implementera det jag lärde mig direkt i arbetet, säger Helena Uggla, HR-administratör på Wåhlin Fastigheter.

Helena Uggla har under sin tid på Wåhlin Fastigheter varit spindeln i nätet för de cirka 40 anställda på företaget. Hon har bland annat ansvarat för receptionen, intranätet och konferenser. Men hon har alltid brunnit lite extra för arbetsmiljön och att alla ska må bra på jobbet.

– Min chef tyckte att det vore en bra idé för mig att läsa en HR-utbildning för att få en stabil kunskapsgrund att stå på. Valet föll på FEI:s Certifikat HR eftersom den täcker in alla viktiga teorier, perspektiv, metoder och modeller inom HR och är anpassad för personer som vill arbeta och studera samtidigt.

Certifikat HR är en introduktionsutbildning för alla som arbetar eller planerar att arbeta med personalfrågor. Utbildningen är lämplig för chefer med personalansvar eller medarbetare som har identifierat ett behov av att lära sig och förstå bolagets olika HR-processer och affärsnyttan som HR ger.

–  Med tanke på att jag är särskilt intresserad av välmående på arbetsplatsen så var momentet Utvecklande ledarskap och medarbetarskap en favorit. Jag har nu satt i gång ett större arbetsmiljöprojekt där jag har stor nytta av det jag lärde mig under utbildningen och arbetsmiljömomentet. Vi har ett 40-tal medarbetare fördelat på flera olika avdelningar så det är viktigt att vi har tydliga ramar och riktlinjer för arbetsmiljön på hela arbetsplatsen.

Efter att Helena läst klart utbildningen fick hon fler arbetsuppgifter inom HR. Idag är hon bland annat med och sköter rekrytering av nya medarbetare samt planerar och genomför kompetensutveckling. I framtiden vill Helena fortsätta att arbeta inom HR och kanske vidareutbilda sig ytterligare.

– Det jag jobbar med idag, exempelvis kompetensbaserad rekrytering, hade jag inte kunnat göra utan FEI:s utbildning. Just nu är fokus på att applicera mina nya kunskaper om de olika HR-processerna i arbetet, men jag skulle gärna utbilda mig vidare inom HR hos FEI i framtiden, säger Helena Uggla.

Certifikat HR

Certifikat HR ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga HR/personalfrågorna i organisationen. Det handlar om att förstå HR-funktionens roll, den affärsnytta den skapar och att lära sig de viktigaste begreppen. Utbildningen baseras på och ger dig kunskaper om olika teorier och modeller utifrån forskning, och hur de ska tillämpas praktiskt. Utbildningen ger också konkreta kunskaper i olika HR-processer, kompetensbaserad rekrytering, det arbetsrättsliga systemet och hur du kan tillämpa relevanta lagar och avtal. Vidare lär du dig de viktigaste teorierna för att bedriva ett framgångsrikt och hållbart ledarskap och medarbetarskap, hur du arbetar med personalekonomi och det viktigaste inom arbetsmiljö. Du får också en inblick i löne- och lönerevisionsprocessen. Utbildningen omfattar lektioner en dag i veckan under ca 8 veckor.

Läs mer om Certifikat HR

Publicerat den 9 april 2021